Науке и научне дисциплине > Историја

Први и Други српски устанак - пописи устаника

(1/10) > >>

Антонин:
Увек сам сматрао да је најинтересантнија тема српске историје Српска револуција, односно Први и Други српски устанак, са Хаџи-Продановом буном. Међутим тражећи подакте о људима који су изнели овај важан период наше историје, приметио сам да се врло лако долази до података о „великим личностима“ као што су Карађорђе, Милош Обреновић, Јанко Катић, и слично, али да о мање познатим учесницима Устанака тешко да се шта може наћи, па чак ни списак њихових имена ако не биографије. Ипак, они су изнели Устанке – ситни, безимени српски сељаци. У тражењу сам повремено успевао да дођем до неких спискова учесника Устанака из редова „ситнијих“ мање познатих личности какве је свако село Србије имало. Искористићу ово место да се бар негде на Интернету нађу и њихова имена, за оне заинтересоване који нема могућности или стрпљења да до њих дођу „пешке“. Уз сваки списак, помен, и слично стајаће и књига, рад, могорафија, из које је податак преузет. Позвао бих све заинтересоване који наиђу на сличне податке да исте „налепе“ на ову тему.

Антонин:
Драгачевци под барјаком вожда Крађорђа и Милоша Обреновића, Ника - Никола Стојић, Радован М. Маринковић, Зоран Маринковић

БРЕЗОВИЦЕ
Вук Бојовић, Радивоје-Красо Драгићевић Брезовац, Милош Ковач Мајсторовић, Илија Мајсторовић, Јанко Милекић, Марко Милекић;

ВИРОВО
Дамњан Дамњановић, Ђоко Лазаревић, Периша Крљанац, буљубаша Дмитар Недељковић, кнез Милован Недељковић, Јаков Ћирјаковић, Никола Ћирјаковић, Симеон Ћирјаковић;

ВИЧА
Панто Бабић, Паун Бешевић, Танаско Бешевић, буљубаша Гаврило Булија, Вучић Вучићевић, Никола Герзић, Милован Главоња, Павле Главоња, Петроније Главоња, Мијаило Ђокановић, Стојко Зарић, Ранисав Илић, буљубаша Петар Јаћимовић, Марко Јовановић, Иван Миловановић, Јован Миловановић, Стеван Милисављевић, Ђоко Пајић, Васиљ Поповић, Јанко Пупавица, Мијат Пупавица, Радисав Пупавица, Раде Радовић, Бего Рановић, Гаврило Сладовница, Мијаило Сладовница, буљубаша Илија Сретеновић, Пантелија Сретеновић, Стојко Стојковић, Павле Ћировић;

Антонин:
ВЛАСТЕЉИЦЕ
Јанко Биорац, Михаило Божанић, Милија Дамљановић, Видосав Јанковић, Вулета Јанковић, Милић Јанковић, Мијаило Кнежевић, кнегиња Неранџа Кнежевић, Павле Михаиловић-Кнежевић, Радосав Кнежевић, буљубаша Симо Кнежевић, Јовица Лазовић, Мијаило Рудинац, Петар Станишић;

КРАВАРИЦА (Горња и Доња)
Јанко Баралић, Милисав Богдановић, Радован Бркић, Петар Василић, Вељо Вујовић, Миливоје Вуковић, Миливоје Вучковић, Обрад Даниловић, Милан Јасиковић, Петар Ковачевић, Јован Мијаиловић, Новак Мијаиловић, Станоје Павловић, Милован Радичевић, Никола Радичевић, Јован Станојевић, Марко Станојевић, кнез Јован Томашевић, Паун Томашевић, Панто Томашевић, Радован Томашевић, Јоксим Чворовић;

ГОРАЧИЋИ
Милисав Албић, Милосав Албић, кнез Богић Богићевић, Милосав Богићевић, Стеван Богићевић, Милосав Бодић, Милован Бошковић Петковић, војвода Новак „Новачић“ Бошковић, Гаврило Веселиновић, Ђорђе-Ђоко Веселиновић, Милан Веселиновић, Милоје Вујовић, Ђорђе Главоња, Илија Главоња, Милутин Главоња, Петар Главоња, Симеон Главоња, Стојко Главоња, Аврам „Аврамчић Бурунтија“ Зимоња, Милован Зимоња, Гаврило Јањић, Ђорђе Јањић, Јован Јањић, Мијаило Јањић, Обрад Јањић, Сретен Јањић, Јефрем Јефремовић, Милинко Јефремовић, Бојо Кнежевић, Вилип Кнежевић, Гаврило Кнежевић, Јован Кнежевић, Лука Кнежевић, совјетник Петар Кнежевић, Давид Ковач, Мијушко Ковач, Милосав Ковачевић, Ника Давидовић-Ковачевић, Радивоје Давидовић-Ковачевић, Никола Кривача, Иван Лончар, Стојан Лончар, Василије Матопољац, Давид  Милићевић -Петковић, Јаков Мојсиловић, Степан Мојсиловић, Димитрије Недељковић-Јањић, Ђоко Недељковић-Јањић, Богосав Петковић, буљубаша Петар Петковић, Радован Петковић, Петар Петровић-Пјевалица, Марко Пјевић, Веселин Поповић, кнез Илија Поповић, Мијат Поповић, Милош Поповић, Петар Поповић, Никола Радосавчевић, Гаврило Ружичић, Милован Ружичић, Милорад Ружичић, Милутин Ружичић, Ника Ружичић, Радисав Ружичић, Јован Савић-Кнежевић, Станко Сеница, Вукосав Сјеница, Богдан Станић, Петар Стевановић, Ђорђе Степановић, Милисав Стојановић, Станоје Стојановић, Јован Суруџић, Спасоје Танасијевић, Радован Терзић, Ђорђе Трашевић, Живан Трашевић, Живојин Трашевић, Панто Царевић, Стеван Чикарда, Ђоко Чубра;

Антонин:
ДУБАЦ (Горњи и Доњи)
Јован Богићевић, Милутин Велисављевић, Јован Вељаревић, Павле Војиновић, Радосав Војиновић, Радован Драгићевић, Рајин Драгићевић, Дмитар Дукић, Милоје Ђуђа, Радисав Ђуђа, Иван Ивановић, Јован Караџа, Марко Караџа, Миловоје Караџа, Никола Караџа, Петар Караџа, Глигорије Котур, Милутин Котур, Милић Лазовић, Аксентије Маринковић, Радивоје Маринковић, Јован Мијаиловић, буљубаша Кара-Павле Маринковић, Радисав Милић, Раде Николић, Павле Николић, Раденко Раденковић, Илија Радовић, Милутин Петровић, Радосав Петровић, Миливоје Рудинац, Милић Сарић, Радосав Сарић, Павле Стевановић, Мијаило Тадић, Петар Ћућа;

ГРАБ
Радован Арсенијевић, Гаврило Васовић, Милета Васовић, Милија Васовић, Павле Васовић, Радисав Васовић, Илија Вучићевић, Вујица Илић, Михаило Илић, Обрад Илић, буљубаша Петар Илић, Петроније Илић, Милић Јелуша, Мијаило Јовичић, Ристо Јовичић, Арсеније Ковачевић, Јован Ковачевић, Мијаило Ковачевић, Мијаило Новичић, Дмитар Стеванчевић, Милоје Стеванчевић, Никола Стеванчевић, Павле Трћанин-Вујовић, Јеремија Шипета, Марко Шипета, Филип Шипета, Ненад Шундерија;

ГУБЕРЕВЦИ
Грујица Бешевић, Вукајло Богетић, Милован Богетић, Никола Богићевић, Стеван Вујиновић, Вукадин Вујичић, Дмитар Вујичић, Јован Вујичић, Милинко Вујичић, Добросав Ђенадић, Милош Ђенадић, Милутин Јечменица, Мијаило Ковачевић, Рисим Нешовић, Василије Плазина, Гаврило Плазина, Димитрије Плазина, Марко Плазина, Никола Плазина, Панто Плазина, Раде Плазина, Никола Радојичић-Ровинац, Паун Радосављевић-Ђурђић, Гаврило Д. Ракићевић, Ђоко Ракићевић, Василије Ћендић, Миливоје Ћендић, Милош Ћендић, Милисав Цогољ, Петроније Цогољ, Ристо Цогољ;

Антонин:
ГУЧА
Грујица Анђелић, Јован Анђелић, Маринко Анђелић, Марко Анђелић, Милија Анђелић, Петар Анђелић, Илија Бабић, Тодор Бабић-Луковић, Никола Баралић, Јован Бјелобрк, Иван Богдановић, Симеун-Симо Божанић, Јован Броћић, Јоксим Броћић, Богосав Бугарин, Вујо Бугарин, Јован Бугарин, Станимир Бугарин, Илија Гавриловић, Јанко Гавриловић, Јовица Гавриловић, Никола Гавриловић, Петар Гавриловић, Радисав Гавриловић, Тодор Гавриловић, Гаврило Драмлић, Јанко Драмлић, Милисав Драмлић, Марко Драмлић, Никола Драмлић, Петар Драмлић, Јован Ђорђевић-Херцеговац, Милан Ђорђевић-Херцеговац, Симеон Ђорђевић, Вуле Ђуровић, Душан Ђуровић, Луко Ерић, Спасоје Ерић, Марко Ивановић, Никола Ивановић, Тодор Ивановић, Вујо Икодиновић, Глигорије-Глишо Икодиновић, Илија Икодиновић, Никола Икодиновић, Симо Икодиновић, војвода Милутин Илић „Прота Гучанин“, Никола Јовановић, Мијат син Богића Морачанца, Јанко Николић-Протић, Павел Николић, Андрија Новаковић, војвода Ђорђе-Ђоко Протић, Илија Протић, Јанко Протић, Јован Протић, Миладин Протић, Миливоје Протић, Милован Протић, Радојица Протић, бератлијски кнез Радосав Протић, Симеун Протић, Христифор-Ристо Протић, Јеврем Радовановић, Игњат Радојичић, Јеврем Радојичић, Јевто Рајић, Недељко Рајић, Глигорије Станић, Кузман Станић, Мијаило Станић, Миливоје Станић, Радивоје Станић, Димитрије Станковић-Бугарин, Петроније Станковић-Бугарин, Вуксан Тодоровић, Богдан Тошић, војвода Ђорђе-Ђоле Херцеговац, Ђуро Шљивић, Гаврило Шушић;

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију