Траг - корисне књиге, сајтови > Архиви и архивска грађа

Персонални досије официра из периода ЈНА

(1/3) > >>

Милан Петровић:
Поштовани,

занима ме како доћи до увида у персонални досије припадника ЈНА који је пензионисан 1971. године.
Особа о којој се ради је мој предак и информације које потражујем тичу се учествовања у рату, школовања, унапређења и одликовања.

Имате ли исткуства са Министарством одбране када су овакве ствари у питању?

Делија:
http://www.vojniarhiv.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=104

http://www.vojniarhiv.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=103

http://www.vojniarhiv.mod.gov.rs/arhiva.php?kat=6

Ово имају у војном архиву Југославије а да се ради обпериоду након II Светског рата. Поздрав ! :)

Милан Петровић:
Хвала

Мада, мислим да персонални досијеи нису у Војном архиву, него у Министарству одбране у Бирчаниновој улици у Београду.

Милан Петровић:
Пре неколико дана сам поднео захтев за увид у досије.

Обратио сам се Управи за традицију, стандард и ветеране Министарства одбране (011 3203055) и они су ме упутили на Управу за кадрове у Немаљиној 15 (011 3201108).

Рекли су ми да је потребно поднети писани захтев Сектору за људске ресурсе - управи за кадрове, у којем је потребно навести о којој особи је реч, када је пензионисана, разлоге упита, информације које захтевате, сродност, начин на који желите да вам се подаци доставе, као и време када можете доћи, ако увид буде одобрен. Захтев се предаје у експедицију у Бирчаниновој улици бр.5.

Милан Петровић:
После пар дана стигао је одговор из Управе за кадрове у којем су ме обавестили да мој захтев није потпун без доказа да је лице о којем се распитујем умрло. Да би поступили по мом захтеву, тражили су да доставим: Потпуне податке за лице (презиме, име оца, име, датум и место рођења, чин који је имао у моменту престанка службе)., копују извода из матичне књиге умрлих, писану сагласност законског наследника за прикупљање података (мог оца), доказ о сродству (копије извода из матичне књиге рођених за мене и мог оца) и потпуне податке о мом идентитету (презиме, име родитеља, име, ЈМБГ, адресу пребивалишта и број личне карте.

Када сам све ово прикупио, поново сам отишао у Експедицију да им то предам.

Одговор је стигао после десетак дана. Поред основних личних података о деди, његој породици, занимању, школовању и др., добио сам на једном листу папира А4 формата: податке о његовом првом ступању у ЈА током рата, наведене дужности у служби са датумима и јединицама, податке о школовању и курсевима, податке о унапређењима са датумима и податке о добијеним медаљама и орденима.
Фотографија у картону није било.

Све у свему, дошао сам до пуно нових информација и задовољан сам.

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију