Порекло становништва > Црна Гора

Полица код Берана

(1/8) > >>

vidoje 013:
 Предио Полице од  шест села: Маште, Драгосава, Бабино, Горажде, Заграђе, Тмушиће, налази се на сјеверној граници црногорских брда тј. Васојевића и исламизираног Биј(х)ора. То је једна заталасана површ, неки кажу у маломе, налик на Шумадију.
   У оквиру неких других тема с времена на вријеме, дотицали смо се и Полице код Берана.  Стварно, а и судећи по порталу Порекло, има  приличан број родова , почев од сусједног Би(х)ора, Корита, Пештери, Сјенице, Новопазарског краја, Метохије, до Топлице, Јабланице, Шумадије... који имају неко сјећање, причу о поријеклу са Полице код Берана.
  Полица се налази између двије тврђаве: града Бихора на сјеверу и Граца на југу.
 Села: Горажде, Заграђе, Маште и Драгосава, били су у вријеме  владавине Немањића метоси манастира Ђурђеви Ступови и Шудикова - Беране. Светостефанском повељом Краља Милутина Горажде и Заграђе и њихове планине даровани су Манастиру Бањска. Топонимија остала из тог доба. Полица је припадала  Будимљанској жупи
 Полица је уочи доласка Турака на Балкан припадала држави кнеза Лазара, а послије Боја на Косову његовом зету Вуку Бранковићу, па затим Стевану Лазаревићу и на крају  Ђурђу Бранковићу од 1427 до 1455, кад потпада под Турке.
 Дефтери Скадарског санџаката из 1485. помињу села Полице са задужењима становника.
  Одсељавања тадашњег српског становништва почиње послије погибије  будимљанског митрополита Пајсија 1648.г. којег су Турци живог одрали( издат од једног калуђера),  јер је у договору са Патријархом ступио у преговоре са  папским изасланицима ради организовања заједничке борбе  против Турака.  Једва да има  досељавања  појединих породица из Црногорских Брда.
 Други велики талас одсељавања старог српског  становништва био је 1690.г. за вријеме Прве сеобе Срба пд вођством Арсенија Чарнојевића, а трећи 1738.г под вођством Арсенија  Четвртог Шакабенде, када је разрушена цркава Шудикова.
 Масовније досељавање нових становника почиње осамдесетих година  18.вијека.
  Сматра се да од старих Срба није остао нико. Дилеме се јављају у вези  братства Шћекића. Неки мисле да су ту стигли прије Сеобе Срба.  Ту су и неке породице у Заграђу и Тмушићу,  које  се касније позивају на предање да су  Кучи поријеклом. Писали су узгред о Полици многи... Проф. Душан Вулетић је објавио хронику Полица код Берана 1998.г. у Библиотеци Хронике Села.     Коришћени су подаци из ове књиге.
Погледати: www.poreklo.rs/.../poreklo-prezimena-sela-babino-goražde-dragosava-zagrađe-mašte...
www.monenegrina.net/pages1/istorija/.../polica -novostanovništvo.htmVoljen od Boga:
Selo Macta, has je starjesine

Radosna, sin Radovanov; Radenko, njegov brat; Oliver, sin Petkov; Ivko, sin Vruda; Radic, sin Radoslala; Vukla, sin Radosala; Brusa, sin Ivanov; Nikola, sin Vlajkov; Radasin, sin Denuse; Radosav, njegov brat; Vuk, sin Vladisala; Radovan Dabiziv; Nenada, sin Prica; Vladisav, sin Vukasina; Todor, sin Nikole; Vuk, sin Bogoja; Bogoje, sin Ugljese; Vuk, sin Bozidara; Nikola, sin Klaja; i udovica Dobra; i udovica Zupa; Radic Bojnikov; Bogoje Bozidarev.
Kuca 18, samaca 3, udovice 2.

Selo Dapsic, pripada Budimlju, has je starjesine

Vidok Vukosalov; Bobo, sin Vukosala; Stepan Siromah; Jovan, sin Radovice; Radovan Petkov; Radonja Dosljac; Radosav Radasinov; Vuk, sin Radasinov; Vukile, sin Milojice; Vuk, sin Stepanov; Radic, sin Vukov; Vekadin Radosalin; Vuk, sin Radasina; Mijadin, sin Brola; Ivan, sin Bozaline; Radic Novakov; Bozidar Nikolin; Radivoje Bozidarev; Stepan Radicev; Bozidar Vukasinov; Vuk, sin Rajanov; Vukac Vladisalov; Radak, sin Bojkov; Nikola, sin Stepanov; Radic, sin Radasinov; Radovan, sin Racov; Novak, sin Velimira; Bogdan, sin Radla; Bozidar Vukosalic; Brajan, sin Bozidara; Radosav, sin Milojice; Bjelovac, sin Velimira; Stojko, njegov brat; Radosna, sin Bogavaca; Radonja Bogavcev; Vukac, sin Vlajkov; Brovina, sin Milojice; Radosav Doslac; i udovica Struma; i udovica Vlada; Nusa, sin Radosava; Radovan, sin Bogdanov; Stoja, sin Velimira; i udovica Ramnije.
Kuca 33, samaca 8, udovice 3.

Selo Kaludri, has je starjesine

Stepan Kosic; Dimitrije, sin Gropce; Radic, sin Gropce; Stepan, sin Brankov; Melko, sin Radivoja; Radivoje, sin Rajkov; Radosav, sin Stanise; Radic, sin Radivoja; Milovac, sin Radica; Milan, sin Radivoja; Jovan Bozidarev; Rakonja Oliverov; PAVEL Siromah; udovica Dobra; Radosna, sin Radivoja; udovica Radosava; Radonja Siromah.
Kuca 11, samaca 4, udovice 2.

Selo Cernavrh, has je starjesine

Savleta, sin Popov; Vuksan, njegov brat; Radenko, sin Radica; Stepan, sin Dobrije; Radla Prislic; Radosav, sin Vukosala; Vuk, sin Bozidara; Strasna Siromah; udovica Mara; Dobrasin, sin Novakov; udovica Olivera.
Kuca 7, samaca 2, udovice 2.

Selo Babina, oblast Budimlja; has je starjesine

Stepan, sin Radicev; Radic, njegov brat; Dobrasin, sin Obraja; Vladisav, njegov sin; Vuceta Siromah; Bojko, sin Rajkov; Radenko, sin Dobrivoja; Nikola, sin Radonje; Radenko, sin Radonje; Petko, sin Nikole; Radonja, sin Radenkov; Radosav, sin Milojkov; Radic, sin Vukosala; Bezan, sin Vukosala; Jovan, sin Vukasina; Vuceta, sin Vukasina; Nikola Okcar; Vukac, njegov sin; Radosna, sin Vukasina; Rajko Kolarev; Djordjije, negov brat; Radsa, sin Gojsala; Marko, njegov brat; Bozidar Dabiziv; Radic Radosalic; Radasin, njegov brat; Vukota Vlajkov; Radonja, njegov brat; Radivoje Radosalic; Vukasin, sin Dimitrasina; Marko, sin Gosala; Oliver, sin Rajana; Jovan, njegov brat; udovica Vuksa; Vuksan, brat Vukasina; Vukman, sin Radenka; Radman, sin Markov; Vuk, sin Radivoja; udovica Radosava.
Kuca 27, samaca 10, udovica 2.

Selo Gorazda, has je starjesine

Vukasin Radenkov; Vladisav, sin Miomana; Radosna, sin Prece; Vuksan, njegov sin; Radosav, sin Bozidara; Novak Siromah; Dimitrije, sin Radonje; Vuk, sin Dimitrija; Bozidar Radosalov; Dimitrije, sin Vukce; Radic, njegov sin; Djurac, njegov brat; Radasin Bozidarev; Dobrasin, sin Nikasize; Rajko, sin Bozidara; Rajko, sin Radonje; Vukan, njegov sin; Dimitrije,sin Rajkov; Dabko, sin Radonje; Stepan, njegov sin; Dimitrije, sin Radese; Radonja, njegov sin; Todor, sin Radonje; Vidac, njegov brat; Bogdan, sin Vukasina; Radosav Brisalic; Vukas, njegov brat; Radosav, sin Bojkov; Radasin Stojkov; Djordjije, njegov sin; Rahac Doslac; udovica Olivera; Radic, sin Petkov; Radonja, sin Popov; Djordjije, sin Rajkov; Mirosav, sin Vladisava; Rahac, sin Bozidara; Djurasin, sin Bogone; bastina Radiceva; bastina Radonjina; Radosna Prislec; Radodav, njegov brat; Radic, njegov brat; Vuk, sin Radosava; Djordjije, sin Rajkov; Radasin Bozidarev; Djordjije, njegov brat.
Kuca 37, samaca 10, udovica 1.

Selo Tihodol, has je starjesine

Radic, sin Bojkov; Radosav Radonjin; Rajcin Doslac; Dimitrije Radonkov; Vukasin, sin Vucre; Radonko, negov sin; Radic, njegov sin; Vucic, sin Vukasina; Vuksan Vucricev; Vuk, sin Brankov; Javko, njegov brat; Vukasin, njegov brat; Vuksan, Dobraja; Radovac Doslac; Vuk, sin Radojice; udovica Radosava.
Kuca 14, samaca 1, udovica 1.

Selo Dragosava, has je starjesine

Radman Kalodjer; Petko, njegov brat; Radic, sin Vukasina; Dimitrije, sin Radica; Vukac, sin Bozica; Vukasin, sin Vukote; Novak, sin Radivoja; Vukac, sin Radenka; Vukman, njegov brat; Rajo, njegov brat; Vukasin Vladisalic; Vukman, sin Bogdanov; Radic, sin Radonkov; Pop Vukosav; Radosav, njegov sin; Radosav, sin Grujice; Vukasin, sin Djurasa; Vuksan Doslac; Vuk, sin Vukasina; udovica Spana.
Kuca 15, samaca 2, udovica 1.

Selo Din ( Dejan), has je starjesine

Stepan, sin Celosa; Ivan Siromah; Radic sin Vuckov; Vukota, sin Rajana; Vicic, sin Bogosava; Radosna Siromah; Radosav, sin Vuckov; udovica Vukosava;
Kuca 6, samaca 1, udovica 1.

Selo Gornji Zagrad, pripada starjesini, has je nadstarjesine

Radosav Stepkov; Radonja, njegov brat; Vukas Stajkov; Brato, njegov brat; Stepan, sin Bogica; Dinak, njegov brat; Bogdan Djordjijev; Vuksa, njegov brat; Jovan Novakov; Dejan, sin Hrala; Popras, njegov brat; Ugljesa, njegov brat; Ilatko, sin Radaka; Radic Stojicev; Todor, njegov brat; Branko, sin Dimitrija; Radasin, njegov brat; Vuk, sin Bratov; Vuk, sin Stepanov; Budo, sin Radosala; Radic, sin Petro-v; Vuk, njegov sin; Radenko Petro-v; Bozidar Radivojev; Ivan Radivojev; Radovan, njegov brat; Bogdan Rozicev; Oliver Ivanov; Radic, sin Hrale; Bratule, sin Bratov; Radosav, sin Brankov; udovica Donka; Bogdan, sin Hrale.
Kuca 24, samaca 9, udovica 1.

Voljen od Boga:
Занимљива имена :
Ivko, sin Vruda; Brusa, sin Ivanov; Radasin, sin Denuse; Nikola, sin Klaja; udovica Zupa; Bobo, sin Vukosala; Mijadin, sin Brola; Radak, sin Bojkov; Brajan, sin Bozidara; Brovina, sin Milojice; udovica Struma; Nusa, sin Radosava; udovica Ramnije; Rakonja Oliverov; PAVEL Siromah; Savleta, sin Popov; Radla Prislic; Dobrasin, sin Obraja; Bezan, sin Vukosala; Nikola Okcar; Rajko Kolarev; Radsa, sin Gojsala; Marko, sin Gosala; Oliver, sin Rajana; Vladisav, sin Miomana; Dobrasin, sin Nikasize; Dabko, sin Radonje; Vidac, njegov brat; Vukas, njegov brat; Djurasin, sin Bogone; Radosna Prislec; Rajcin Doslac; Radovac Doslac; Radman Kalodjer; Vukasin Vladisalic; Stepan, sin Celosa; Vicic, sin Bogosava; Dinak, njegov brat; Popras, njegov brat; Ilatko, sin Radaka; Bogdan Rozicev; Radic, sin Hrale;

Voljen od Boga:
Топоними Полица:
https://mapcarta.com/19021182
https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-742589&fid=4777&c=poland
https://mapcarta.com/18755074
https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=124609&fid=5755&c=slovenia
https://mapcarta.com/18783778
https://www.viamichelin.com/web/Maps/Map-Bloska_Polica-1384-Slovenija-Slovenia

коци:
https://imgur.com/a/kc12F

Бабињани 1941.год.

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију