Порекло становништва > Србија

Села прешевског и бујановачког краја

<< < (2/2)

saledelagano:
Селото лежи на рамно земјиште од лева страна на Рељанска Река. Во близината на Рељан проага патот Прешево – Бујановце. Вода за пиење населението добива од бунари што се наогаат по двороите.
Рељан по типот е збрано село. Куките му се поредени во маали: Демчеларска, Горна, Дошљачка, Гламњарска, Мухаџирска и Циганска. Далечината мегу маалите е незнатна.
Рељан е старо село. Темејлиите не знаат кога е населбата основана, нити знаат како она добила име. Во селото „од век“ постои стара црква св. Арангел. Она е обновена 1898г. Источно од селото е местото Селиште. Општа е традиција да је на Селиште живеале стари православни сојои који после „од зулум“ се иселиле на истночната страна од Рујан. Таму они основале село Шаинце. Се орикажуе уште дека шаинските сојои и денеска имаат дочувано тапии од својего земјиште што го „заграбиле“ муслиманите во Рељан.


"Moravica, istočno-preševska sela, Jovan Trifunoski"

saledelagano:
Селото расло со природно множење и со доселуење. Во него сега живее српско православно и албанско муслиманско населении.

Православни.

Демчевци (14к, св. Никола), темејлии.

Љупци (7к, св. Никола), темејлии.

Тасини (3к, св. Никола), темејлии.

Дедо Пешини (6к, св. Арангел), темејлии. Сента и Мито Пешини дошле „по мајку“ и се сметаат во овој сој.

Дошљаци (6к, св. Никола) се доселени од Прешево. Овде дошле во втората полоина на 19в. Подалечиата нивна старина била од Пчиња (село Трејак). ови су моји :) и живе у делу села Дошљачка махала

Ирковци (2к, св. Никола), доселени се од Стрезовце. Овде се премажила мајката и ги повела децата.

Јовановци (1к, св. Никола), доселени се од некое село во Пчиња. Они во Рељан имаат купено земјиште. Тука живает од 1919г.

Јастрепчани (1к, св. Никола), дошле кога и Јовановци на купено земјиште. Со потекло се од Јастребац (Владичин Хан).

Јанићи (3к, св Никола), дошле околу 1920г од Претина (Ристовец). Овде живеат на купено земјиште.

Босанци (4к, св. Арангел), со потекло се од Босна. Овде дошле 1921г како колонисти на утрина.

Брезовчани (2к, св. Арангел), доселени се 1923г на купено земјиште. Со потекло се од село Брезовац (Ристовец).

Алексови (1к, св. Арангел). Дошол Алекса „на женину кућу“ од Жујинце.

Стојко (1к, св. Арангел) со потекло е од Пчиња. Доселен е како колонист на утрина.

Стојићи (1к, св. Никола), дошол таткото како домазет од Богдановце (Ристовец).

Стаменкови први (1к, св. Арангел), доселени се од пчињското село Буштрање. Овде дошле на купено земјиште 1924г.

Стојковићи (1к, св. Арангел), доселени се од Жбевац (Ристовец). Дошле како колонисти 1926г.

Како долонисти дошле уште: Павловићи први (1к, св. Арангел) од Кошарно (Ристовец); Стаменкови други (3к, св. Никола) и Стојкови (1к, св Никола) од пчињско Буштрање; Булесовци (2к, св. Арангел) од Булесовце (Ристовец); Стаменкови трећи (2к, св. Никола), имаат старо презиме Тингини. Дошле од пчињско Буштрање; Стаменкоски Димитар (1к, св. Никола) е од Љаник (Куманово); Владовчани или Тасићи (2к, Св. Никола) се од ристовечкото село Владовце; Димитријевићи (1к, Голема Богородица), доселени се од Љапчинце (Врање). Познати се и под име Кривче; Павловићи други (1к, св. Арангел), доселени се 1938г на купено земјиште. Со потекло се од Сејаца (Ристовец).

Милчини (1к, Св. Никола), доселени се од кривопаланечкото село Стајевце. Овде дошле на купено земјиште.

Трајковићи (1к, св. Никола), купиле земјиште па после се населиле. Со потекло се од Жапско (Врањска Пчиња).

Иселени. – Во Рељан понапред имало стари православни сојои. Едни од низ повремено се иселиле. Спомнато е дека доселениците од Селиште прешле во Плиња и таму основале село Шаинце. Од понапрешно време познат е во Рељен голем сој Црвенци, кој сега живее во пчињското село Барбаце. И за нив се вели да ги очувале до данеска тапиите од нивје што им биле одземени. Рељанските селани знаат и за одамна иселен сој Мушуткови. Сој Реланчики во Биљача исто така со потекло е од ово село. Таму побегнале „од зулум“.

Муслимани

Реџалар (4к) и Мехови (4к) овде се доселени од Норча (Карадаг) пред 90 до 100 години. Правото потекло им е во Малесија (Албанија). Припагаат во фис Соп.

Блутај (2к) се од фис Соп. Име добиле по маалото во Норча (Карадак) дека живеале некое време. Подалекото потекло им е во Малесија.

Џиновци (2к) се дел од еден истивокан сој. Во Норча (Карадаг) нив ги викале уште Дервишалар.

Етемови (2к), дојдени се 1878г како муаџири од Масурица. Припагаат во фис Шаља.

Невзатои (1к), дошле 1878г како муаџири од Јелашница. Фисната припадност не ја знаат.

Поисламени. – Поисламен е сој Гламњан (4к). Овде се доселени од Норча.


image upload
"Moravica, istočno-preševska sela, Jovan Trifunoski"

Село Рељан је јако старо село спомиње се по разним списима у 14-15-16 веку, црква која постоји и сада је реновирана 1898-1900 а мештани говоре да је стара и више од 200 година и да је направљена на старој цркви која се ту налазила. Село Рељан једино има цркву у том крају у односу на околна села и дан данас.
Село је било а и сад је међу највећим у том крају, подаци кажу око 1200 становника некада са свега пар кућа Албанских, сад је обрнуто. А има и много манје становника.


У селу Реља многи мештани знају за "гробљишта" "селишта" "црквишта" , све су то локације где су некад била гробља, остаци-делови старог села, цркве које су некад постојале...
Зна се за две до три цркве "црквишта" тј локације где су оне биле, како кажу још из оног времена. Мислим да се ту мисли на време пре доласка Турака.

Занимљиво је да се зна за староседеоце Албанце, Турке и Ашане-Влахе, као и да Срби никад нису прелазили на Ислам...
Од садашњих албанаца који су већина, мањина су староседеоци а већина дошљаци, а за дошљаке рачунају и по 5-6-7 колена уназад, наравно највише их се доселило последњих 50-70 година

Навигација

[0] Индекс порука

[*] Претходна страна

Иди на пуну верзију