Порекло становништва > Хрватска - Република Српска Крајина

Маринковић (Лика)

(1/2) > >>

boban:
;Попис Лике и Крбаве 1712; Карл Касер

По овом попису Маринковиће налазимо Насељене селима : Бунић, Мекињар и Дивосело.

Бунић :1 кућа             

Simon Marinscovik 34 Johr 1
Illia brueder 53 Johr alt 1
Savat brueder 25 Johr alt 1
Milos Illia Sohn 20 Johr alt 1
Radosaff Illia Sohn 17 Johr 1
Vuk des ersten Vötter 16 Johr 1
Mileta des Illia Sohn 16 Johr 1
Triffon des verstorbenen Jovan Sohn 25 Johr alt 1
zum waffen 8
vnmindige Mans Persohnen nichts –
weibsbilder 15
in allen 23

Мекињар:4 куће
1.  Milak Marinkovik hot
Mihalo Sohn

2.  Vutseta Marinkovik
Vuk brueder
3.  Ivan Marinkovik

4.   Radogna Marinkovik 50//1/1/3/6
Gabrielo Sohn

Дивосело :1 кућа

Popisana zemlia Milaka Marinkouichia
Pod kuchiom usa 30
Na Imbrisi usa 10
Puskara dua muske glaue male 2 zenske glaue
dui Meni Milaku litah 40 Sinu Milouan 16

boban:
У Бунићу И Мекињару, Маринковићи живе до данашњих дана. У новијим пописима их у Дивоселу нема.
Порекло Маринковића:

Маринковићи (Ђурђевдан), дошли из Бриња, Вилићи ,(Мекињар)
Маринковић ( Ђурђевдан), могуће је да су дошли из Смиљана,(Бунић) bey den haus Smilon - како пише у попису из 1712.

По Мартину Брајковићу, 1700. године Мекињар је био насељен српским становништвом. Основну подлогу насељу у Мекињару дали су насељеници са крајишког подручја од Бриња, Дабра, Вилића, Брлога и Косиња, а међу њима и стари насељеници од Смиљана (Басарићи и Узелци).
За становништво Крбаве се пише да су насељени из Грахова ,Купреса ,Кнешпоља.
                                       

boban:
По попису Маринковићи из Бунића поседују земљу у:
    die lezte, vnd 10te Petina, hot der Simon Marincovik
bey seinen haus 75 -( Код своје куће)
zu Carbaviza 16      - (Крбавица)
zu Gragnia 17         -   ?
 in seinen garten 20   -(башта)
in Cavatsiza 30         - (Ковачица поток )
vnter dem gschloss 15 - Унутар утврђеног места Бунић
bey Gaia 30-
zu Salamovik 20         -  Шаламунић
vnter dem haus Marco traga 10- Код куће Марка Драгаша
zu Berzina 5             -    ?
bey den haus Smilon 3  - код куће у Смиљану?
in Cavaziza 7_
Summa 301    _              Укупно земље

Маринковићи из Мекињара :
1. Prokulab Milak Marincovik  -( Милак је поркулаб т.ј.заповедник Утврђеног места,страже.
pod kuchom 140
u Rosuliah Fen: 80- Росуље ливаде
u bare Fen:- 18
na Sitniku 20  -  Ситник
u Suhom pogliu- 17
meju puty 8
Item u bare Fen: Janioe za pochasbinu 20 -Земља добијена као награда .
304                                                                       
 Три преостале куће у Мек. поседују земљ)у исто где  и Милак али далеко мање, што говори о подели имања.

boban:
Маринковићи  по попису спадају у мање развијен род.

 -  Бунић        1712     године: 1кућа -       1915 : 8 кућа ,  од тога 4 у самом Бунићу и 4 у Трнавцу.

   -  Мекињар   1712     године :4 куће-     1915 :13 кућа Извештај бискупа Брајковића из 1702 који даје податке о затеченим породицама у Личким селима (1700) не наводи презиме Маринковић.
Презиме се у овим крајевима јавља доста рано .  попис Сењских ускока 1551 наводи :
 
 ВУКША Маринковић насељен у Осуњи (Жумберак)
 Јуро(Ђуро) и Милош  насељени у Присјека (Кордун)

 Досељени са подручја Срба, Унца ,Гламоча..

 У Крбави топонима везаних за Маринковиће нема  ,међутим идући правцима досељавања наилазимо на село   Маринковци код Грахова  и  Маринковића врх на Динари.

Плавно -Маринковићи са славом Ђурђевдан, пореклом од веће породице Зорића.

 Проблем је старост поменутих топонима и старост презимена из Плавна ,тако да се не може са сигурношћу тврдити да су лички Маринковићи досељени из Грахова,Плавна.

Књига ;Унац; Петра Рађеновића даје један занимљлив траг .Наводи Маринковића из Бунића,

 и каже :Раније се звао Рудић .

boban:
Надимак ( шпицнамет ') Маринковића иѕ Бунића : Шадије

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију