Науке и научне дисциплине > Историја

Бијели Хрвати

(1/3) > >>

сɣнце:
Смисао ове расправе је рассмотрити повијестне помене Бијеле Хрватске и из представљених податак извући закључке о распрострањењу овога бившега племена.
Обитавање истих сјеверно од Прага тик до сјеверних Срба добро је подкријепљен у повијесних љетописих али на што се опире хипотеза о обитавању истих на простору Повишља и сјеверних обод Карпатскога горја?

У љетописи Нестора се спомињу се као једно од племена, које је 907 г. с Олегом вршило набјег на Цариград, али у истом љетопису се не убраја у једно од племена обитавших на простору Руси. Љетопис разликује међу словјенским родом (језиком) у Руси и словјенским родом (језиком) на Дунаву. "Само су ови родови у Руси словјенски ... "

<< Се бо токмо словѣнескъ языкъ в Руси: поляне, деревляне, новъгородьци, полочане, дьрьговичи, сѣверо, бужане, зане сѣдять по Бугу, послѣже же волыняне. И се суть инии языцѣ, иже дань дают Руси: чудь, весь, меря, мурома, черемись, мордва, пѣрмь, печера, ямь, литва, зимѣгола, корсь, нерома, либь: си суть свой языкъ имуще, от колѣна Афетова, иже живуть на странахъ полунощныхъ. Словеньску же языку, якоже ркохом, живущю на Дунаи, придоша от скуфъ, рекше от козаръ, рекомии болгаре, и сѣдоша по Дунаеви, насѣлницѣ словеномъ бѣша. А посемъ придоша угре бѣлии и наслѣдиша землю словѣньскую, прогнавше волохы, иже бѣша приялѣ землю словеньску. >>

Дакле искључено је да су Бијели Хрвати обитавали у оквиру Руси, но услијед којих околности је племе Хрвата скупа с Олегом плијенило Цариград? 

 

drajver:
Мислим да се назив Бијели Хрвати првенствено односи на Хрвате који су у изворима забиљежени у Чешкој, источно од Прага. На основу података из Несторове хронике, рекло би се да је ипак постојала нека племенска група Хрвата у источној Европи, међутим у хроници су ово само Хрвати, за разлику од Бијелих Хрвата које помиње заједно са Србима и Карантанцима. Мислим да ово "Бијели" у називу западних Хрвата искључиво користи да би подцртао разлику у односу на источнословенске, па и балканске Хрвате. Ови источни су очигледно са Олегом учествовали у походима на Цариград. Остаје спорно питање њихове убикације. Оба пута помињу се уз Вјатиче који су живјели око ријеке Оке. Није искључено да су ови источни Хрвати живјели негдје на простору данашње Русије или источне Украјине.

Ево навода о тим  источнословенским Хрватима у Несторовој хроници:

"И жили между собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хорваты."

"В год 6415 (907). Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли греки "Великая Скифь".

Истовремено када говори о Хрватима у средњој Европи не лоцирајући их изричито, помиње атрибут "бијели"

"А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане."

У истој хроници поменути су и балкански Хрвати, без одреднице "бијели":

"И год 6430 (942). Симеон ходил на хорватов, и победили его хорваты, и умер, оставив Петра, своего сына, князем над болгарами."

Ако се Бијели Хрвати у Несторовој хроници односе на историјски период расељавања Словена, то је сасвим јасно да почетком 10. вијека (што је малтене савремено писању хронике) писац препознаје двије групе Хрвата, једне у источној Европи, друге на Балкану. За ове балканске је јасно гдје су боравили, док је за ове источноевропске то прилично нејасно. На Карпате их смјештају по некој инерцији и без конкретних доказа.

drajver:
Чешки извор из 1086.године, а који се односи на стање из друге половине 10. вијека, помиње двије групе Хрвате на простору Чешке (Хрвате и друге Хрвате): Psouane, Crouati et altera Chrouati, Zlasane.

LP:

--- Цитат: drajver  Фебруар 25, 2021, 07:19:50 поподне ---Чешки извор из 1086.године, а који се односи на стање из друге половине 10. вијека, помиње двије групе Хрвате на простору Чешке (Хрвате и друге Хрвате): Psouane, Crouati et altera Chrouati, Zlasane.
--- Крај цитата ---


--- Цитат ---The Prague Charter from 1086 AD but with data from 973 mentions that on the Northeastern frontier of the Prague diocese lived "Psouane, Chrouati et altera Chrowati, Zlasane...".[146] It is very rare that on a small territory lived two tribes of the same name, indicating that the Crouati were probably settled East of Zlicans and West of Moravians having a territory around the Elbe river, while the other Chrowati were present in Silesia or along the Upper Vistula in Poland because the diocese expanded up to Kraków.[147][148][149] The Eastern part of the diocese territory was part of the Moravian expansion in the 9th and Bohemian expansion in the 10th century.[150]
--- Крај цитата ---

https://en.wikipedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1t_v_X._stolet%C3%AD_za_Boleslava_I._a_II.jpg

drajver:

--- Цитат: LP  Фебруар 25, 2021, 11:14:56 поподне ---https://en.wikipedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%BD_st%C3%A1t_v_X._stolet%C3%AD_za_Boleslava_I._a_II.jpg

--- Крај цитата ---

Чешки извори ове Хрвате и друге Хрвате именују различито (Charváti и Charvátci) и смјештају их на подручју ЧешкеПостоји и онај стих из Далимилове хронике:
V srbském jazyku jest země, jiež Charvátci jest jmě. V tej zemi bieše lech, jemuž jmě bieše Čech.

Међутим, с обзиром да је обухват прашке повеље из 1086. године значајно већи и да допире све до Кракова, није искључено да се ради о двије групе Хрвата, једнима у Чешкој, другима источније. То су само тумачења. Ако се хроника чита буквално, и једни и други Хрвати су набројани једни уз друге и нема никаквих индиција да су ови други били смјештени негдје на истоку,а ако јесу из повеље се не може закључити гдје тачно.

"Often his brother and fellow bishop of Prague Gebhardus blind terisque leaders, and the last of us, saying they Episcopal Prague since the beginning of the whole of Bohemia and Moravia ducatum single and complete set [...]

Its time limits towards the west, they are: the Tugast, the one who tends to the middle of the river, that is allied, Zelzer, Zedlica, Liusena, Dasen, Liutomerici, Lemuzi as far as to the middle of a forest, which is limited, Bohemia. Then, on the north side of the border, they are the: Psouane, Chrouati and the other Chrouati, Zlasane, Trebouane, Boborane, Dedosese as far as to the middle of a forest, the terms of which the Milcianorum occur. The ends of these rivers, there to the east has a Bug, and in all Ziir with the Krakouia of the city, and the province, to whom the name of the Vág is to say, with all those countries belonging to the aforesaid chief city, which Krakou is. Then the limits of Hungary addition to the mountains, from which the name is tritres enlarging itself. Further, in regard that part, which faces the south, in addition, the region of Moravia, even to the river, to whom the name of a Wag, and in the middle of a forest, the name of which is the mudra, and of the same of the mountain"

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију