Траг - корисне књиге, сајтови > Књиге

Моја колекција

<< < (292/293) > >>

Deligrad:
Небојша Ђокић, Кожетинска црква до Првог светског рата, Расински анали 19, Крушевац 2022, 19 – 30; Nebojša Đokić, Kožetin church until the First World War; Небойша Джокич, Кожетинская церковь до Первой мировой войны

https://www.researchgate.net/publication/367092618_Nebojsa_Dokic_Kozetinska_crkva_do_Prvog_svetskog_rata_Rasinski_anali_19_Krusevac_2022_19_-_30_Nebojsa_Dokic_Kozetin_church_until_the_First_World_War_Nebojsa_Dzokic_Kozetinskaa_cerkov_do_Pervoj_mirovoj


Небојша Ђокић, Авион 212, Расински анали 19, Крушевац 2022, 75 – 80; Nebojša Đokić, Aircraft 212; Небойша Джокич, Самолет 212

https://www.researchgate.net/publication/367092558_Nebojsa_Dokic_Avion_212_Rasinski_anali_19_Krusevac_2022_75_-_80_Nebojsa_Dokic_Aircraft_212_Nebojsa_Dzokic_Samolet_212


Марија М. Савић, Небојша Д. Ђокић Утицај страха од спољног и унутрашњег непријатеља на дислокацију римских војних једница на тлу Дарданије, у: СТРАХ У НАУЧНОМ И УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ (тематски зборник), Лепосавић 2022, 595 - 624; Marija M. Savić, Nebojša D. Đokić, The influence of fear of external and internal enemies on the deployment of Roman military units in Dardania

https://www.researchgate.net/publication/367077791_Marija_M_Savic_Nebojsa_D_Dokic_Uticaj_straha_od_spolnog_i_unutrasneg_neprijatela_na_dislokaciju_rimskih_vojnih_jednica_na_tlu_Dardanije_u_STRAH_U_NAUCNOM_I_UMETNICKOM_STVARALASTVU_tematski_zbornik_Lep


И. Крстић Мистриџеловић, Р. Радовановић, Н. Кнежевић Лукић, М. Матијашевић, Д. Милорадовић, Ј. Живковић, Н. Ђокић, С. Цветковић, Казнено – поправни заводи у Србији – пример Казнено – поправног завода Пожаревац, Пожаревац 2022

https://www.researchgate.net/publication/366739380_I_Krstic_Mistridelovic_R_Radovanovic_N_Knezevic_Lukic_M_Matijasevic_D_Miloradovic_J_Zivkovic_N_Dokic_S_Cvetkovic_Kazneno_-_popravni_zavodi_u_Srbiji_-_primer_Kazneno_-_popravnog_zavoda_Pozarevac_Pozare


Хроничар и песник Топлица Симић, (тематски зборник ур. Голуб Јашовић), Крушевац - Својново 2022

https://www.researchgate.net/publication/366578529_Hronicar_i_pesnik_Toplica_Simic_tematski_zbornik_ur_Golub_Jasovic_Krusevac_-_Svojnovo_2022

vidoje 013:
  Да ли постоји књига, научни рад, докуменат, фотографије  и др. о Здруженом турско- аустроугарском батаљону  и ратним дејствима у Првом Свјетском рату.  У Бијељини су имали један инцидент - свађу и тучу "између три-четири официра и неколико војника". Турски војници- добровољци су кажњени и затворени у бијељинску тамницу, али су након извјесног времена  пуштени. Како доћи до спискова  војника и др.података  у аустријском архиву, Архиву Мађарске (последње боравиште  Пешти 1917. године)...
 Турски батаљон је распуштен  у Турској. Турски батаљон је формиран од добровољаца (ђурумлија) у Пљевљима. Командант је био Пљевљак Авдага Селмановић. У свом саставу је имао 42 припадника из Старе Рашке ( Санџака). Наведено   је неопходно у циљу сређивања једног  рада који се односи на   Рашко- полимску регију - тзв. Црногорски Санџак. 

Селаковић:
Hale, Christopher ”Hitler's Foreign Executioners: Europe's Dirty Secret”
линк за пдф: https://workupload.com/file/XUbpT83Bkwj?fbclid=IwAR0C1TeZo3TmWSe_iAa96Zf50HUcgksl3Uu7jNYqE0zHxr0v7v8Rs_A0hjU

Nebo:
„Београдски историјски гласник“ из 2012. године, са неколико одличних чланака:

https://www.academia.edu/14107240/%D0%91%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%88%D0%A1%D0%9A%D0%98_%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%9A_BELGRADE_HISTORICAL_REVIEW_Vol_III_2012_?email_work_card=view-paper

„Почеци дома Гренвил“, Марко Драшковић, стр. 73

„Дубраве у средњовековној Србији“, Синиша Мишић, стр. 95

„Ковачки занат на тлу средњовековне Србије“, Александра Фостиков, стр. 105
(нарочито је занимљив део о топонимији која долази од ковачког заната)

„Богослужење у средњовековном граду“, Драгиша Бојовић, стр. 127
(можемо видети да је Свети Ђорђе био можда и најпоштованији светитељ у време Немањића)

„Times о устанку у Македонији“, Александар Растовић, стр. 223
(у овом раду налазимо два јако значајна места: прво, симпатије које је енглеска јавност имала за македонске устанике, али то зато што су их доследно сматрали Бугарима; за устанке Срба против османске власти по правилу нису имали наклоност; друго, из извештаја једног енглеског новинара са терена, из саме Македоније, види се да тамошње становништво за беду у којој се налази окривљује управо британску власт која даје подршку трулом Османском царству)

Nebo:
Чланак о енглеској племићкој кући Гренвил, норманског порекла, занимљив је и из етимолошких разлога, где можемо видети преобличавање неких имена и презимена, након утапања Нормана у британску популацију.

Презиме Гренвил (Grenville) долази по родоначелнику Ришару (Richard) или Рикарду (Ricardus), касније поенглешчено у Ричард, који је био гроф од места Гренвила у Француској (de Grainvilla), а сам назив топонима Grainvilla дословно значи „житно насеље“ (упоредити с нашим насељима Житиште, Житорађа, и сл). Наследници титулу већ носе као презиме - Grainville, па Grenville.

Друго презиме занимљиве генезе је Фицхејмон (Fitzhamon). Долази од личног имена Емон (француски изговор) - у облицима Haimond, Haimon, Haimo, Aymon, од старогерманског имена Haimon / Аimon, са значењем „отачбина“ (fatherland). Haimond-ов син је FitzHaimond (германски Фицхајмонд, француски Фитсемон) са предлогом fitz од латинског fils - син („син од“, као што је у ирском и шкотском Mc / Mac, код словенских народа са наставком -ић, -ов, -ев, -ин) што се касније устаљује као презиме, у коначном поенглешчено као Fitzhamon.

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

[*] Претходна страна

Иди на пуну верзију