View full version: Језикословље
1 2 »
 1. Словенски наставци за женски облик презимена
 2. Необична и ретка презимена међу Србима
 3. Како су се разашли србски и бугарски
 4. Локални изрази и сленгови
 5. Поријекло наименовања племена
 6. Дијалектологија
 7. Црквенословенски језик из доба Деспота Стефана
 8. Чистота језика на примјеру разних европских народа
 9. Топонимија Београда
 10. Необична имена у повести Дробњачког племена
 11. Заједнички називи флоре и фауне у словенским језицима
 12. Узроци промена током развоја једног језика
 13. Занимљиви топоними
 14. Ретко име
 15. Емисије и блогови о језицима
 16. Звуци старих језика
 17. Речници - сајтови
 18. Примјери народнога језика у Средњем Вијеку
 19. Језик двора Немањића и средњевјековни језик народа
 20. Порекло српског етнонима
 21. Ћаћа
 22. Породични надимци
 23. Међуконфесионални називи и надимци на западнобалканском простору
 24. Упоредна лингвистика и реконструкција пра-језика
 25. Диjaлекти или како говоре по разних краjевах
 26. Порекло имена Кулин
 27. Палеобалкански језици - упоредна анализа
 28. Ластва, Луг
 29. Надимци
 30. Полазник положајник
 31. Однос језика и дијалеката
 32. Презимена и топоними
 33. Деклинирање у множини презимена са завршетком на -о
 34. Етимологија и значење личних имена код Срба-Ђорђе, Урош, Херак, Negus, Knegus
 35. Суфикс СК у Нордијским језицима и паралела у Словенским језицима
 36. Етимологија мог презимена.
 37. Medžuslovjansky - Меджусловјанскы jezik
 38. Угрофински језици
 39. Арбанашка имена
 40. Качмор - значење
 41. Корен и порекло неких средњовековних имена
 42. Балто-Словенска језичка заједница, подела
 43. Подфорум или потфорум?
 44. Локализми у говору далматинских Срба
 45. Топоними са префиксом "срб" на простору Чешке
 46. Санскрит vs. словенски језици
 47. Далматски језик
 48. Палиндроми
 49. Iz ojkonimije stolačkoga kraja
 50. Порекло имена Булат