View full version: Аутосомална ДНК
1
 1. IBD (Identity by descent) анализа аутосомалне генетике
 2. MyHeritageDNA - Процена етничке припадности
 3. FTDNA - MyOrigin 3.0
 4. Family Finder-My Origins резултати
 5. Gedmatch.com поклапања
 6. ЕВРОГЕНИ рачунач - Eurogenes
 7. ДОДЕКАД ПРОЈЕКАТ - Балкан
 8. Eurogenes K13 Autosomalna grnetika Srba Banije,Korduna i ostalih srpskih predela
 9. Аутосомална поклапања (различите компаније) - помоћ у трагању
 10. yourDNAportal
 11. Family Finder - Ancient (European) Origins
 12. upload autozomalnih rezultata sa dnk.rs na MyHeritage
 13. Archaic DNA Matches (Gedmatch)
 14. K36 Ancient nMonte
 15. МДЛП рачунач
 16. Аутосомални предвиђач места порекла (Eurogenes K36 рачунач)
 17. 23&ме нови резултати - Изузетно висок Грчки елемент
 18. Турски гени код Бошњака примјер
 19. DNA.LAND резултати
 20. Поделите нове 23андМе резултате!
 21. LIVING DNA испитивање аутосомалних хромозома
 22. AncestryDna rezultati
 23. Рачунач DODECAD WЕАC2
 24. dnapainter.com - ДНК сликар
 25. MDLP K23b
 26. ПунтДНАЛ рачунач
 27. Autosomalna DNK
 28. Српски и Бугарски узорци у поређењу са Античком ДНК
 29. Мапа за Калкулатор К15 (Гедмеч)
 30. Генеплаза К14 резултати
 31. gencove резултати
 32. Нагађање порѣкла одсѣчака на хромозомах
 33. Нова истраживања аутосомалне ДНК
 34. Повезаност аутосомалне генетике и Y-хаплогрупе
 35. WeGene Резултати
 36. GPS Origins
 37. Цртежи родствених удаљеностий свѣтских становништава
 38. Исходи испитиваний на свих бесполних хромозомах
 39. Аутосомална ДНК и њена дистрибуција у Европи
 40. Сродност родитељъ на основу СНПов општеродственога испитивања.
 41. Interpretome