View full version: МтДНК
1
 1. Нови мт-ДНК тестирани на Српском ДНК Пројекту
 2. мтДНК хаплогрупа T
 3. mt-ДНК становништва Европе
 4. Статистика мт-ДНК у Срба
 5. мтДНК хаплогрупа H
 6. Исходи мтДНК порекла становника бивше Југославије
 7. Хаплогрупа D4 код Срба
 8. Населеђивање преко мт-ДНК
 9. X-ДНК
 10. Анализа мтДНК хаплогрупе
 11. HaploGrupa H-2a1
 12. YSEQ проширио линију производа на мтДНК тестове
 13. Распоред mtDNA - Западни Балкан
 14. мт-ДНК U4
 15. мт-ДНК неких славенских народа