View full version: Аутосомална ДНК
1 2 »
 1. ILLUSTRATIVE DNA
 2. udjeli drevnih populacija u današnjim populacijama Balkana
 3. G25 резултати
 4. Повезаност аутосомалне генетике и Y-хаплогрупе
 5. Eurogenes K13 Autosomalna grnetika Srba Banije,Korduna i ostalih srpskih predela
 6. 10 година тестирања. Сви резултати о мојој мами и баки из Далмације
 7. Balkan model
 8. PCA Eвропе и Bлиског истока
 9. Autosomal k13 Vlasi istocne Srbije
 10. FTDNA - MyOrigin 3.0
 11. ph2ter maps
 12. Pre 5000 BC World Calculator (Scaled)
 13. "Tell me Gen" резултати
 14. Поделите нове 23андМе резултате!
 15. Тумачење процене етничке припадности - Balkan (The Balkans)
 16. MyHeritageDNA - Процена етничке припадности
 17. predvidjanje haplogrupe na osnovu autozomalnog fajla
 18. Мапе са аутосомалним поклапањима
 19. MyТrueAncestry.com
 20. Global Filer test
 21. Bitka kod Himere (480. pne.) - G25 koordinate
 22. IBD (Identity by descent) анализа аутосомалне генетике
 23. 23andMe - Ancestry Timeline
 24. igenea problem
 25. K36 калкулатор са националним просецима
 26. yourDNAportal
 27. AncestryDna rezultati
 28. Gedmatch.com поклапања
 29. Македонци апдејтиран К13 Еурогенес аверејџ по градови.
 30. Препорука потребна
 31. ДОДЕКАД ПРОЈЕКАТ - Балкан
 32. Присуство словенске, германске и балканске генетике у различитим популацијама
 33. Аутосомална поклапања (различите компаније) - помоћ у трагању
 34. Family Finder-My Origins резултати
 35. Family Finder - Ancient (European) Origins
 36. Autozomalni test u Evropi?
 37. YouTube филм о аутозомалним тестовима и револуцији коју су донели
 38. Нова истраживања аутосомалне ДНК
 39. ЕВРОГЕНИ рачунач - Eurogenes
 40. upload autozomalnih rezultata sa dnk.rs na MyHeritage
 41. Archaic DNA Matches (Gedmatch)
 42. K36 Ancient nMonte
 43. МДЛП рачунач
 44. Аутосомални предвиђач места порекла (Eurogenes K36 рачунач)
 45. 23&ме нови резултати - Изузетно висок Грчки елемент
 46. Турски гени код Бошњака примјер
 47. DNA.LAND резултати
 48. LIVING DNA испитивање аутосомалних хромозома
 49. Рачунач DODECAD WЕАC2
 50. dnapainter.com - ДНК сликар