View full version: Историја и генетика
1 2 »
 1. Саси на простору Балкана
 2. Брђани и Србљаци, двије различите генетике?
 3. Средњовековне Y-ДНК везе Срба и Албанаца са акцентом на словенске гране
 4. Миграције са југа на север током 18. века и блиске везе према TMRCA
 5. Власи
 6. Генетичко поријекло степских номада (Скити, Сармати, Алани итд.)
 7. Битка у долини Толенсе 13. век п.н.е. - The battlefield of the Tollense
 8. Bosanski knez Mirkovic-Radojevici-PH908
 9. Ostojici, Kotroman(ov)ici, Jablan(ov)ici
 10. Генетичко поријекло Срба
 11. Етногенеза Словена, Срба и хаплогрупе
 12. Slovenski rodovi Zete sa Skadrom u srednjem vijeku
 13. Словенско насељавање Балканског полуострва
 14. Палеобалкански народи и генетика
 15. Старо српско становништво жупе Плав
 16. Старобалканско генетичко наслеђе код Срба
 17. Англосаксонци-генетика, порекло и заоставштина.
 18. Хаплогрупа J1-PF7263, покушај историјске реконструкције
 19. Poreklo i istorija etnonima Serb
 20. Илири
 21. Генетика (Y DNK) Словенских (Српских) племена досељених у 7.веку широм Балкана
 22. Келтско племе Волки као носиоци CTS10228/YP196
 23. Монголи
 24. Југовићи
 25. Динарско-шопска веза (ДНК)
 26. Срби и словенска племена?
 27. Бодрићи
 28. Бастарни и I2a Dinaric
 29. Дачани
 30. Антички Македонци
 31. Колапс бронзаног доба
 32. Хрватска беспућа повијесне збиљности
 33. Филип Мандић
 34. Скити и њихова гeнeтика
 35. О Бојмунтима, Норманима и власима
 36. R1b-U152 и G2a-L497; историјска и географска поклапања
 37. Срби икавци
 38. Захумски Лицики-посебно племе?
 39. Анти
 40. Филистејци и Балкан
 41. Да ли су "Индијанци" открили Европу прије него Европљани Америку?
 42. Први људи Европе
 43. Чија је Винча?
 44. Либански хришћани
 45. Трагови номадских ратника
 46. Мали корак до велика мозга
 47. Готски речник
 48. Maкедонски Словени
 49. Скандинавско или словенско порекло Рјуриковича?
 50. О једној словенској сеоби из Средњег Подунавља у Прибалтик