View full version: Историја и генетика
1 2 »
 1. Палеобалкански народи и генетика
 2. Генетичко поријекло Срба
 3. Старо српско становништво жупе Плав
 4. Словенско насељавање Балканског полуострва
 5. Старобалканско генетичко наслеђе код Срба
 6. Англосаксонци-генетика, порекло и заоставштина.
 7. Власи
 8. Хаплогрупа J1-PF7263, покушај историјске реконструкције
 9. Poreklo i istorija etnonima Serb
 10. Илири
 11. Генетика (Y DNK) Словенских (Српских) племена досељених у 7.веку широм Балкана
 12. Келтско племе Волки као носиоци CTS10228/YP196
 13. Монголи
 14. Југовићи
 15. Брђани и Србљаци, двије различите генетике?
 16. Динарско-шопска веза (ДНК)
 17. Срби и словенска племена?
 18. Бодрићи
 19. Бастарни и I2a Dinaric
 20. Дачани
 21. Антички Македонци
 22. Колапс бронзаног доба
 23. Хрватска беспућа повијесне збиљности
 24. Филип Мандић
 25. Скити и њихова гeнeтика
 26. О Бојмунтима, Норманима и власима
 27. R1b-U152 и G2a-L497; историјска и географска поклапања
 28. Срби икавци
 29. Bosanski knez Mirkovic-Radojevici-PH908
 30. Захумски Лицики-посебно племе?
 31. Анти
 32. Филистејци и Балкан
 33. Саси на простору Балкана
 34. Да ли су "Индијанци" открили Европу прије него Европљани Америку?
 35. Први људи Европе
 36. Чија је Винча?
 37. Либански хришћани
 38. Трагови номадских ратника
 39. Мали корак до велика мозга
 40. Готски речник
 41. Maкедонски Словени
 42. Скандинавско или словенско порекло Рјуриковича?
 43. Ostojici, Kotroman(ov)ici, Jablan(ov)ici
 44. О једној словенској сеоби из Средњег Подунавља у Прибалтик
 45. Словени на Балкану заједно се са Илириа боре против Римљана цитат
 46. Св. Григорије заштитник Котроманића: Чудотворац или Назијанзин
 47. Матаруге - историјска и генетичка позадина племена
 48. Tračani
 49. Германска племена из доба Сеобе народа на Балкану и њихов генетички траг
 50. Крички војвода Калока-поријекло имена