ДНК порекло > Аутосомална ДНК

Македонци апдејтиран К13 Еурогенес аверејџ по градови.

(1/4) > >>

Vasil Kostadinov:
Македонски аверејџ по Градови , нема од сите градови неколку места фалат бидејќи има само по 1 примерок.


--- Код: ---Macedonian:MKD-Bitola_avg,22.78,18.92,20.04,10.76,23.46,2.49,0.39,0.05,0.51,0.19,0.36,0.02,0.08
Macedonian:MKD-Prilep_avg,23.26,19.35,19.90,10.82,22.24,3.35,0.26,0.09,0.15,0.00,0.35,0.07,0.23
Macedonian:MKD-Struga_avg,20.73,19.85,22.27,9.64,23.08,1.96,0.07,1.13,0.23,0.39,0.65,0.00,0.00
Macedonian:MKD-Kavadarci_avg,20.89,19.81,20.82,11.99,22.96,2.21,0.00,0.57,0.00,0.54,0.20,0.00,0.00
Macedonian:MKD-Veles_avg,23.49,19.76,20.33,12.08,21.17,1.32,0.11,0.13,0.56,0.54,0.30,0.17,0.03
Macedonian:MKD-Prespa_avg,23.13,18.93,19.70,11.54,22.80,1.93,0.41,0.32,0.52,0.23,0.30,0.13,0.08
Macedonian:MKD-DemirKapija(1),25.16,20.4,16.41,8.82,26.46,1.98,0,0,0,0.54,0.21,0,0
Macedonian:MKD-Probishtip_avg,22.53,20.78,19.87,11.12,22.70,1.15,0.00,0.00,0.54,0.74,0.26,0.00,0.00
Macedonian:MKD-Kichevo,24.32,19.78,19.27,11.46,21.06,2.55,0.31,0,0,0,1.25,0,0
Macedonian:MKD-Debar,21.65,20.5,19.72,4.98,27.33,4.42,0,0.46,0.9,0,0,0,0
Macedonian:MKD-Strumica_avg,23.42,20.88,20.66,8.19,22.01,2.60,0.21,0.50,0.27,0.50,0.59,0.06,0.13
Macedonian:MKD-Delcevo-Berovo_avg,23.66,20.59,21.34,11.01,18.35,3.15,0.16,0.34,0.38,0.71,0.31,0.00,0.00
Macedonian:MKD-Skopje_avg,22.71,22.00,19.28,10.22,21.55,2.36,0.28,0.50,0.44,0.13,0.44,0.03,0.07
Macedonian:MKD-Tetovo_avg,22.47,22.21,20.02,10.46,21.35,1.64,0.43,0.36,0.20,0.30,0.38,0.15,0.03
Macedonian:MKD-Kumanovo_avg,21.18,23.62,18.51,10.69,22.08,1.06,0.72,0.47,0.79,0.19,0.43,0.19,0.08
--- Крај кода ---
Куманово е најсеверно , и е најразлично од сите, иако ова е аверејџ од само чисти Македонци , нема мешани резултати пр.(Мак-Срб , Мак-Хрв , Мак-Бсн итн ) , сепак мешање на бракови со Срби покажува малку по северна генетика, но сепак далеку од Србски резултати.


Distance to:   Macedonian:MKD-Struga_avg
2.26039820   Albanian_North_Albania
2.61864469   Albanian_Macedonia
2.71354012   Torbesh

Distance to:   Macedonian:MKD-Prilep_avg
2.36317583   Albanian_Montenegro
2.66278050   Albanian_Kosovo
2.71534528   Aromanian

Distance to:   Macedonian:MKD-Bitola_avg
2.17223387   Albanian_Macedonia
2.46803566   Greek_Florina
2.53314034   Albanian_Kosovo

Distance to:   Macedonian:MKD-Delcevo-Berovo_avg
3.15808486   Albanian_Montenegro
4.42704190   Bosniak_Sandzak_East
4.84193143   Albanian_Kosovo

Distance to:   Macedonian:MKD-Strumica_avg
2.81088954   Albanian_Montenegro
3.88338770   Greek_Florina
4.34470943   Albanian_Macedonia

Distance to:   Macedonian:MKD-Debar
6.85204349   Albanian_Macedonia
7.94107046   Albanian_North_Albania
7.94529420   Greek_Florina

Distance to:   Macedonian:MKD-Kichevo
2.10743920   Albanian_Montenegro
3.57467481   Albanian_Kosovo
3.73170202   Aromanian


Distance to:   Macedonian:MKD-Probishtip_avg
1.67302122   Greek_Florina
2.34959571   Albanian_Montenegro
2.67220882   Aromanian

Distance to:   Macedonian:MKD-Kumanovo_avg
2.47921358   Bulgarian_Southcentral
3.16616487   Bulgarian_Northcentral
3.60024999   Greek_Florina

Distance to:   Macedonian:MKD-Tetovo_avg
1.88459545   Albanian_Montenegro
2.62028624   Greek_Florina
3.36365872   Bulgarian_Southcentral

Distance to:   Macedonian:MKD-Skopje_avg
1.82707416   Albanian_Montenegro
2.64975471   Greek_Florina
3.01567571   Aromanian

Distance to:   Macedonian:MKD-DemirKapija_avg
6.75577531   Greek_Florina
6.87025473   Aromanian
7.04205226   Albanian_Macedonia

Distance to:   Macedonian:MKD-Prespa_avg
2.30076074   Albanian_Kosovo
2.62459521   Greek_Florina
2.74605171   Aromanian

Distance to:   Macedonian:MKD-Veles_avg
2.04895095   Albanian_Montenegro
2.75027271   Albanian_Kosovo
3.25355191   Greek_Florina

Distance to:   Macedonian:MKD-Kavadarci_avg
1.73677863   Greek_Florina
2.23376364   Aromanian
2.85968530   Albanian_Macedonia


___________________________________________________________________________________________________________________________

Vasil Kostadinov:
Target: Macedonian:MKD-Kavadarci_avg
Distance: 88.2533% / 0.88253292 | ADC: 0.5x RC
55.2   Greek_Florina
25.6   Greek_CentralMacedonia
19.2   Albanian_Kosovo

Target: Macedonian:MKD-Veles_avg
Distance: 123.7529% / 1.23752933 | ADC: 0.5x RC
42.4   Albanian_Kosovo
38.4   Albanian_Montenegro
14.8   Bulgarian_Northeastern
4.4   Greek_Thrace

Target: Macedonian:MKD-Prespa_avg
Distance: 101.3778% / 1.01377819 | ADC: 0.5x RC
50.8   Albanian_Montenegro
28.6   Greek_Epirus
20.6   Albanian_Kosovo

Target: Macedonian:MKD-DemirKapija_avg
Distance: 410.9440% / 4.10944033 | ADC: 0.5x RC
43.2   Greek_Lefkada
31.2   Greek_Florina
25.6   Austrian_Burgenland

Target: Macedonian:MKD-Skopje_avg
Distance: 76.3500% / 0.76349960 | ADC: 0.5x RC
45.8   Albanian_Montenegro
32.4   Greek_Florina
21.8   Bulgarian_Northwestern

Target: Macedonian:MKD-Tetovo_avg
Distance: 64.9369% / 0.64936939 | ADC: 0.5x RC
45.6   Greek_Florina
29.2   Albanian_Montenegro
25.2   Montenegro_SouthEast

Target: Macedonian:MKD-Kumanovo_avg
Distance: 120.2518% / 1.20251783 | ADC: 0.5x RC
31.0   Greek_Florina
30.8   Serb_KosovoMetohija
23.2   Greek_Thrace
15.0   Pomak_Greece

Target: Macedonian:MKD-Probishtip_avg
Distance: 130.2570% / 1.30257015 | ADC: 0.5x RC
65.0   Greek_Florina
35.0   Albanian_Montenegro

Target: Macedonian:MKD-Kichevo
Distance: 143.7703% / 1.43770280 | ADC: 0.5x RC
72.2   Albanian_Montenegro
20.8   Greek_Laconia_Karitsa
7.0   Swiss_German_North

Target: Macedonian:MKD-Debar
Distance: 403.0827% / 4.03082732 | ADC: 0.5x RC
80.6   Greek_Lefkada
16.0   Latvian
3.4   Swiss_Italian

Target: Macedonian:MKD-Strumica_avg
Distance: 100.2611% / 1.00261148 | ADC: 0.5x RC
73.2   Albanian_Macedonia
17.6   Croat_Slavonia
9.2   Swiss_Italian

Target: Macedonian:MKD-Delcevo-Berovo_avg
Distance: 200.8449% / 2.00844877 | ADC: 0.5x RC
51.4   Bosniak_Sandzak_East
42.2   Albanian_Kosovo
6.4   Spanish_Galicia

Target: Macedonian:MKD-Bitola_avg
Distance: 101.1896% / 1.01189609 | ADC: 0.5x RC
40.6   Albanian_Montenegro
39.8   Albanian_Macedonia
18.6   Greek_Epirus
1.0   Albanian_Kosovo

Target: Macedonian:MKD-Prilep_avg
Distance: 87.8378% / 0.87837783 | ADC: 0.5x RC
45.2   Albanian_Montenegro
39.8   Aromanian
15.0   Italian_Romagna

Target: Macedonian:MKD-Struga_avg
Distance: 134.3218% / 1.34321787 | ADC: 0.5x RC
78.8   Albanian_North_Albania
12.0   Montenegro_SouthEast
9.2   Greek_Florina

Милан Петровић:
Одакле је овај К13, са Гедмеча или Вахадуо?

Vasil Kostadinov:
Гедмеч нема Македонски аверејџ , има на еден или два калкулатора ама половина од тие примероци не се чисто етнички Македонци и аверејџот е од 3-4 примерока , едниот е дури 75% чист етнички Хрват само еден дедо има Македонец, така да тие Аверејџ примероци од Давидски и од Гедмеч не се добри, ова е од Вахадуо , но на Вахадуо ги има по региони , овој е апдејтиран од пред 2 недели , направен од околу 200 Македонци , чисти етнички Македонци , не мешани со други соседни народи.

Милан Петровић:
Хвала!

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију