View full version: МтДНК
1
 1. мтДНК хаплогрупа H
 2. Нови мт-ДНК тестирани на Српском ДНК Пројекту
 3. Исходи мтДНК порекла становника бивше Југославије
 4. мтДНК хаплогрупа T
 5. Хаплогрупа D4 код Срба
 6. mt-ДНК становништва Европе
 7. Населеђивање преко мт-ДНК
 8. X-ДНК
 9. Анализа мтДНК хаплогрупе
 10. HaploGrupa H-2a1
 11. YSEQ проширио линију производа на мтДНК тестове
 12. Распоред mtDNA - Западни Балкан
 13. мт-ДНК U4
 14. мт-ДНК неких славенских народа