View full version: Рачунарски програми
1
  1. Y-ДНК Прѣдвиђач НЕВГЕН
  2. GGtree, цртање филогенетичких стабала
  3. Y Heatmap
  4. Компјутерски програми за одређивање хаплогрупа
  5. Рачунарски поступак за вѣроватноће старости зайедничкога прѣдка
  6. Izvod TMRC iz FTDNA, Y matches (TIP)