View full version: Језикословље
1 2 »
 1. Порекло српског етнонима
 2. Дијалектологија
 3. Необична и ретка презимена међу Србима
 4. Занимљиви топоними
 5. Транскрипција Аустријског катастра
 6. Чистота језика на примјеру разних европских народа
 7. Medžuslovjansky - Меджусловјанскы jezik
 8. Ретко име
 9. Врбашки говор
 10. Топонимија Београда
 11. Развој српског језика кроз историју
 12. Призренско-тимочки и Македонски
 13. О том тако су постали језици
 14. Лингвистички пуризам - Језичко чистунство
 15. Звуци старих језика
 16. Додавање или губљење слова у презименима кроз вријеме
 17. Поријекло наименовања племена
 18. "Српско-хрватски језик"
 19. Балто-Словенска језичка заједница, подела
 20. Име Селак
 21. Локални изрази и сленгови
 22. Порекло имена Кулин
 23. Како су се разашли србски и бугарски
 24. Лична имена код Словенских народа
 25. Грана и огранак
 26. Емисије и блогови о језицима
 27. Локални дијалекти
 28. Словенски наставци за женски облик презимена
 29. Црквенословенски језик из доба Деспота Стефана
 30. Необична имена у повести Дробњачког племена
 31. Заједнички називи флоре и фауне у словенским језицима
 32. Узроци промена током развоја једног језика
 33. Речници - сајтови
 34. Примјери народнога језика у Средњем Вијеку
 35. Језик двора Немањића и средњевјековни језик народа
 36. Ћаћа
 37. Породични надимци
 38. Међуконфесионални називи и надимци на западнобалканском простору
 39. Упоредна лингвистика и реконструкција пра-језика
 40. Диjaлекти или како говоре по разних краjевах
 41. Палеобалкански језици - упоредна анализа
 42. Ластва, Луг
 43. Надимци
 44. Полазник положајник
 45. Однос језика и дијалеката
 46. Презимена и топоними
 47. Деклинирање у множини презимена са завршетком на -о
 48. Етимологија и значење личних имена код Срба-Ђорђе, Урош, Херак, Negus, Knegus
 49. Суфикс СК у Нордијским језицима и паралела у Словенским језицима
 50. Етимологија мог презимена.