Порекло становништва > Црна Гора

Breškovci iz Pješivaca

<< < (2/2)

Небо_Сав:
Ево шта пише у књизи "Озринићи" Жељка Остојића:
 

--- Цитат ---Брешковци290 су Аџићи, Бошковићи, Мијушковићи и Перовићи у селу
Богмиловићи у Пјешивцима. Потичу од Тодора Еракова. Својатају се са Ераковићима и
Килибардама у Бањанима.
Предање каже да су због крви три брата побјегла из
Велестова у Бањане. Друго предање каже да је Вук Мићуновић, око 1705. године
протјерао из Велестова Килибарде, Ераковиће и Сариће (или њихове претке). У
Велестову су живјели у Брешкову Долу. Тодор није остао са рођацима у Бањанима већ
је прешао у Озриниће код Никшића одакле је четовао. Половином ХVIII вијека поп Вук
Мијушковић из Повије дао му је кћерку за жену и настанио га је у Богмиловиће. Тодор
је ту затекао Лужане Милуновиће. Од одласка из Велестова до досељавања у Пјешивце
прошло је око 40 година. По томе би се могло закључити да је Тодор син неког од
одсељених из Велестова. Прва жена Вукоте Вукашинова је по предању била кћерка
попа Мијушковића, вјероватно од ових Мијушковића – Брешковаца. 
 Још једно предање Брешковаца каже да су у Бањане доселила два брата.
Један је остао у Тупанима и од њега потичу братства: Ераковићи, Пејовићи,
Марковићи, Живковићи и Туровићи. Други брат Туро је са пет или седам синова
доселио у Пјешивце који су га населили у Богмиловиће. 
 Тодорове потомке су звали Брешковцима, по Брешкову Долу у коме су
некада становали. Једно предање Брешковаца каже да потичу од Рајка, најстаријег сина
Озрова. Слично предање казују и Килибарде у Бањанима. Набрајају пасове: Озро –
Рајко – Ерак – Тодор. По овоме би Озро био рођен око 1610. године, а Озро је по
предању био жив око 1400. године. Озринићи нису сматрали Брешковце за своје.
Друго, вјероватније предање каже да су Брешковци даљом старином са Његуша одакле
су доселили у Велестово. 
 Знају се имена Тодорових (Турових) синова Радула, Ујмила и Радивоја.
Братства Аџићи, Бошковићи и Перовићи потичу од Пероша Радула Тодорова, а
Мијушковићи потичу од Ујмила Тодорова.291 Од Радивоја Тодорова потичу
Богмиловићи у Пећи.292 
                  Пасови Бошковића: Тодор – Бошко – Лазар – Муса – Милош.293 
                  Пасови Мијушковића (1911. год.): Ерак – Тодор –Ујмил – Мијушко – Стеван
– Мојица – Радојица – Драго – Милутин. 
                  Пасови (1911. год.): Ерак – Тодор – Радуле – Перош – Јован – Живко – Јован
(Срго) – Петар – Саво – Живко. 
 Ђорђе Вукотић294 је забиљежио да се предак Брешковаца звао Бошко. Због
крви је отишао у Херцеговину, а онда долази у Богмиловиће. Био је ожењен из Куча.
Много се сукобљавао са Брђанима. Имао је седам синова од којих се један звао Ујмил.
Перовићи потичу од Пера Томашева Бошковића, а Аџићи потичу од његовог брата.
Могуће је да се Тодоров отац звао Бошко. 

                                               
290 Брешка је врста дугачке пушке. 
291 Звонимир Мијушковић, Племе Пјешивци, крајина Старе Црне Горе, братство Мијушковићи, Београд
1984.   
292 Петар Пејовић, Озринићи – племе старе Црне Горе, Београд 2004.   
293 Ове пасове је забиљежио Шобајић. 
294 Ђорђе Вукотић Чевски, Племе Озринићи или Чевљани, Београд 1998. 

 Када је Ердељановић пролазио овим крајем била је у Богмиловићима само
једна кућа Аџића. Када је нешто касније Шобајић вршио своје истраживање изгледа да
Аџића више није било у селу јер их Шобајић не помиње. 
                  Славе Малу Госпојину. Има их одсељених у Никшић, Спуж и другдје; у село
Пепељевац код Крушевца, око Ваљева, а било их је у Призрену. У Горњем Лајковцу је
свештеничка породица Чечевци који кажу да су од Бошковића из Озринића и да потичу
од попа Милутина Бошковића. У селу Међулужју на Космају живе Максимовићи
(Илићи и Завишићи) чији су преци доселили из Богмиловића у Црној Гори. Славе
Илиндан.295 
--- Крај цитата ---

Небо_Сав:
Ево да наставим монолог о могућој вези Брешковаца из Богмиловића и Ераковића, уз осврт на наводе из књиге Ж. Остојића:


--- Цитат ---"Предање каже да су због крви три брата побјегла из Велестова у Бањане."
--- Крај цитата ---

Могуће је, постоји консензус међу Ераковићима да су из Велестова  у Бањане негде око  1790 г-е дошла три брата: Вукота, Станоје и Радуле, заједно, са још тројицом Килибарди.

 Према родословима, калибрисаним историјским изворима, Вукота је, рецимо, рођен око 1750 г, чиме се оповргава теорија о "протјеривању"  од стране Вука Мићуновића.  Дакле, реч је "прећеривању" а не о "протјеривању".

Филип Сарић (О Бањанима, 1968) је забележио у Бањанима, од двојице Ераковића, да они знају да су од "племена Озрова", и да су се доселили у Бањане из Велестова око  1740 г., и овај податак о времену досељавања, по свему судећи, није тачан. Осим ако није реч о неком постепеном пресељењу. Али, први податак је тачан.

С треће стране, Новак Килибарда, бележи следеће о досељавању Килибарди, који су се према предању, заједно доселили са Ераковићима у Бањане:

https://novakkilibarda.wordpress.com/kolumna/


--- Цитат ---"Stigoše Kilibarde

Neđe krajem vladavine vladike Petra I Petrovića, ili Svetoga Petra Cetinjskoga, moji su se doselili iz samoga srca Katunske nahije, s Velestova, i naselili se na Tupanu. To je granično selo prema Grahovskom plemenu, južna strana banjskog plemenskog pravougaonika. Kako je Petar I ocjenjivao da se turska vlast na graničnijem porubinama prema Crnoj Gori ne kontroliše iz Stambola, tako je s njom uspostavljao interesne veze. Konkretno travničkom, a kasnije mostarskome veziru trebalo je raje koja plaća daciju, ne pitajući se šta doseljenici nose sa sobom kad ih vezir pušta na prigranične opušćele prostore.
Cetinjski politički mudrac, Petar I, ubacivao je osmanskoj vlasti infiltrate svježega življa iz Crne Gore, ubacivao je na tursku teritoriju one Crnogorce koji su imali više đece no koza. Tako su banjski nenaseljeni prostori, kakav je bio moj Tupan, naseljeni Crnogorcima koji su sredili tapijske stvari s turskijem vlastima. Plaćali ono što se od njih tražilo, a polako se pretvarali u opasnu guju koja će upečiti onoga ko ih je primio na svoj atar...

I tako je krenulo utapanje mojijeh predaka u banjski mentalitet. Oštri katunski akcent dugo se kod Tupanjana održavao, tek od generacije moga oca nije se po govoru razlikovao doseljeni Velestovac od Banjanina koji je odavno tu..."
--- Крај цитата ---


Дакле, све наведено указује да је се исељавање из Велестова, и расељавање у Бањане (Тупан) и Богмиловиће, десило некде око 1790 г. И родослов Тодора Живкова у Богмиловићима (8 пасова до 1911) показује да је Ерак рођен пре 1700 г, што се уклапа у родослове Ераковића (горенаведени  Вукота, Станоје и Радуле су Еракови унуци).

Ђорђе Вукотић Чевски, у својој књизи "Племе Чевљани или Озринићи", пише о Бошковићима, Перовићима и Аџићима:


--- Цитат ---Ова породица је из Брешковог дола у Велестову. Бошко је због крви утекао у Херцеговину, а одатле у Богмиловиће. Био је ожењен
 из Куча. Имао је Ујмила и још шест синова. Много се клао са Брђанима. У Богмиловићима их је 1925 било још 15 кућа и 8 у Никшићу. Славе Малу Госпођу а прислужују Илиндан. Раније су славили Св. Аранђела.

   Перовићи Аџићи
Поријеклом су из Велестова, из Брешкова  Дола. Перовићи су од Пера Томашева Бошковића, такође Брешковца. Овај Перо је живео негде око почетка 19 вијека. Данас их је у Богмиловићима и Никшићу - 9 кућа.
Од брата Пера Томашева су Аџићи. Аџића је само једна кућа била 1925 г. И они славе Малу Госпођу, а прислужују Илиндан. Раније су славили Св. Аранђела.       
--- Крај цитата ---
 

RasoRaso:
Hvala puno na informacijama trebalo bi mi jedno par sati sve ovo da pročitam i sažvaćem i da sastavim neki smisleni odgovor

Навигација

[0] Индекс порука

[*] Претходна страна

Иди на пуну верзију