ДНК порекло > Aрхеологија и археогенетика

IBD кластери узорака бронзаног и гвозденог доба

(1/6) > >>

drajver:
У скоро објављеном раду (препринту) о етногенези германских народа https://forum.poreklo.rs/index.php?topic=1791.msg196990#msg196990 извршено је обимно кластеризовање узорака древне ДНК на основу IBD анализе. Овом кластеризацијом обухваћен је велики број раније објављених узорака бронзаног и гвозденог доба са подручја Европе. Кластери који су таквим методом добивени, поготово они који се односе на гвоздено доба чине ми се далеко егзактнији од разних метода PCA моделовања. Такође чини ми се да имају и више логике. Колико сам успио видјети већ сад се у оквиру већих кластера могу уочити трачки, илирски или пеонски субкластери. Ова кластеризација открива и везе које се протежу неколико вијекова, па тако можемо генетичко наслеђе неких Римљана лоцирати на основу њихових аутосомалних IBD веза. И не само њих. Рецимо једна Картагињанка (R11755) из старог града Kerkouane у данашњем Тунису, која је живјела 500 г.пне. потицала је са подручја централног Балкана и најближе аутосомалне везе имала је са бронзанодопским и гвозденодопским узорцима са подручја Македоније, Албаније, Паноније. Може се уочити још таквих необичних веза.

Међутим, главна корист од ове IBD кластеризације јесте назнака неке генетичке структуре у дословенским популацијама Балкана, што је основу PCA било прилично незахвално радити.

Прво ћу навести главних пет-шест кластера са којима су у раду кренули у кластеризацију. Кратко објашњење основних кластера да то је у наставку, а послије на теми би било добро размотрити све подкластере, покушати им наћи популацију-носиоца у гвозденом добу, дефинисати Y-ДНК профил.

- Cluster 0_1 and subclusters (indicated by 0_1_x…)
- high Steppe Ancestry and some Globular Amphora Culture (GAC) ancestry
- found in Northern Europe
- associated with the Corded Ware Culture.

-Cluster 0_2_1 and subclusters
- high Steppe Ancestry and some GAC ancestry and varying amounts of European Farmer ancestry
- found in Western Europe,
- associated with Bell Beaker contexts.

- Cluster 0_2_3 and subclusters
- highest Steppe Ancestry, including Yamnaya, found in Western Eurasia

- Cluster 0_3 and subclusters
- from across Asia and the Americas

- Cluster 0_4 and subclusters
- high Neolithic Farming ancestry

- Cluster 0_5 and sub clusters
- Eastern and Western Hunter gatherer ancestry

Као што се може видјети IBD кластеризација почиње након кључних демографских промјена у Европи бронзаног доба.

drajver:
Као примјер кластера за почетак бих узео примјер Македоније (Сјеверне Македоније). Са подручја Македоније у горе поменутом раду кластеровано је укупно 12 древних узорака. Покушаћу овдје представити кластере и узорке који им припадају на тлу Македоније, и то редом по номенклатури кластера.

Кластер 0_1_1_3

I2530.lazaridis_2022_science   I2530   I2530   Tumba S. Opticari, Bitola   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Mdv

Ово је словенски кластер. Ради се о средњовјековном узорку са тла Македоније. Словенски кластер 0_1_1_3 је изгледа у раду било тешко разбити на мање субкластере, већина словенских узорака је обухваћена овим општим словенским кластером.

Кластер 0_4_3_1_4_4

I10392.lazaridis_2022_science   I10392   I10392   Isar Marvinci, V. Marvinci-Valandovo, Southwest Necropolis   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc_outlier1

Кластер који бих назвао источно-анадолско-кавкаски, могуће повезан са Урарту краљевством. У сваком случају чини ми се да се ради о дошљаку из тог југоисточног анадолског правца. Сам узорак је из периода гвозденог доба.

Кластер 0_4_3_2_1_1

I7233.lazaridis_2022_science   I7233   I7233   Vodovratski Pat, V. Vodovrati-Gradsko   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc

И ово је по свему судећи кластер анадолског поријекла. Најближе везе су узорком MA2197 из анадолског гвозденог доба. Македонски узорак је из раног гвозденог доба.

Кластер 0_4_3_2_1_3

I10379.lazaridis_2022_science   I10379   I10379   Bucinci-Skopje   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc
I10390.lazaridis_2022_science   I10390   I10390   Marvinci-Valandovo (southwest necropolis)   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc
I8112.lazaridis_2022_science   I8112   I8112   Lisicin Dol, Marvinci, Valandovo   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc
I7231.lazaridis_2022_science   I7231   I7231   Dimov Grob, V. Ulanci-Gradsko   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_BA

Ово је најкарактеристичнији кластер македонског гвозденог доба. Већина узорака је из пеонске зоне, могуће да сјевернији улазе и у дарданску зону. Узорак I7231 је из бронзаног доба, што значи да се ради о континуитету становништва од бронзаног до гвозденог доба на тлу Македоније. Овај кластер није ограничен само на Македонију, већ га има уопште на Балкану, а директно повезује бронзанодопске популације Мокрин-Марош културе и македонског бронзаног доба. Ова веза је посвједочена и преко хаплогрупе https://www.yfull.com/tree/R-CTS7556/ Генерално, чини ми се да је се ова хаплогрупа понајвише може везати управо са овим кластером. У гвозденом добу овај кластер дотиче скитске популације на тлу данашње Молдавије, келтске у Панонији. О етничкој атрибуцији кластера би се још могло расправљати, али лично бих га најприје повезао са Дакогетима, Мезима, Пеонцима, Дарданцима. О томе је најбоље расправљати кад се посложе сви калстери присутни на балканским и панонским просторима.

Овом кластеру припадају и мали субкластери које чине три гвозденодопска узорка са простора Охрида
кластер 0_4_3_2_1_3_4_1
I10384.lazaridis_2022_science   I10384   I10384   Plaosnik-Ohrid   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc
I10388.lazaridis_2022_science   I10388   I10388   Plaosnik-Ohrid   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc
Занимљиво да су ова два узорка повезана са лангобардским узорком из Паноније SZ40. Вјероватно је неки романизовани Пеонац/Македонац дочекао Лангобарде на Балатону.

кластер 0_4_3_2_1_3_4_2
I10385.lazaridis_2022_science   I10385   I10385   Plaosnik-Ohrid   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc

Кластер 0_4_3_2_1_4

I10391.lazaridis_2022_science   I10391   I10391   Marvinci-Valandovo (southwest necropolis)   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc

Овај кластер дјелује прилично панонски, тј. најприје бих га повезао са неком популацијом која је на тлу Паноније живјела током гвозденог доба, можда панонским Келтима, али нисам сигуран. Узорак из Македоније је гвозденодопски.

Кластер 0_4_3_2_2

I10383.lazaridis_2022_science   I10383   I10383   Lisicin Dol-Marvinci, Valandovo   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc

Ово је прилично крупан кластер, са великом распрострањеношћу у Европи. Назвао бих га келтско-италски, али још би то требало анализирати. Узорак из Македоније је гвозденодопски.

drajver:
Могло би се  закључити да се кластер  0_4_3_2_1_3 прилично поуздано може повезати са Пеонцима, а можда и са још неким њима сродним популацијама. Као што се може видјети коријен кластера је у некој популацији која је повезивала припаднике мокринске културе сјеверног Баната са културом бронзаног доба на тлу Македоније. При томе треба имати у виду да је популација мокринске културе композитна и да је ово само једна од њених компонената.

Даћу у наставку списак узорака који припадају овом кластеру (временски сортиран)

Бронзано доба
I23209.patterson_2021_nature   I23209   I23209   North Banat, oka, Ostojicevo   Serbia   CentralEasternEurope   Serbia_BA_Maros
I17913.lazaridis_2022_science   I17913   I17913   Ostojicevo   Serbia   CentralEasternEurope   Serbia_BA
I7231.lazaridis_2022_science   I7231   I7231   Dimov Grob, V. Ulanci-Gradsko   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_BA

Гвоздено доба
I10379.lazaridis_2022_science   I10379   I10379   Bucinci-Skopje   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc
I18834.patterson_2021_nature   I18834   I18834   Gyr-Moson-Sopron county, Kphza-Szles fldek   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_IA_LaTene
I18493.patterson_2021_nature   I18493   I18493   Gyr-Moson-Sopron county, Markotabdge-Mohos-tra-dl   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_LaTene
R11755.SG.moots_2023_natEcoEvo   R11755.SG   R11755   Kerkouane   Tunisia   NorthernAfrica   Tunisia_Punic_oAfrica2.SG
I18491.patterson_2021_nature   I18491   I18491   Gyr-Moson-Sopron county, Markotabdge-Mohos-tra-dl   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_LaTene
scy305.krzewinska_2018_science   scy305   scy305   Slobodzeya District, Glinoe   Moldova   CentralEasternEurope   Moldova_IronAge_Scythian
I14688.lazaridis_2022_science   I14688   I14688   inamak (Norteastern, Kukes District)   Albania   SouthernEurope   Albania_inamak_Anc
I10390.lazaridis_2022_science   I10390   I10390   Marvinci-Valandovo (southwest necropolis)   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc
I8112.lazaridis_2022_science   I8112   I8112   Lisicin Dol, Marvinci, Valandovo   NorthMacedonia   CentralEasternEurope   NorthMacedonia_Anc
I26735.patterson_2021_nature   I26735   I26735   Osijek (Vojarna/Faculty of Education)   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_LIA_LaTene

Антички период
CGG021935.mccoll_230707_ironage   CGG021935   CGG021935   Gerulata   Slovakia   CentralEasternEurope   Slovakia_IronAge_Roman
R69.antonio_2019_science   R69   R69   ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strada)   Italy   SouthernEurope   Italy_Imperial
CGG024700.mccoll_230707_ironage   CGG024700   CGG024700   Oosterbeintum   Netherlands   WesternEurope   Netherlands_IronAge_Frisian
R107.antonio_2019_science   R107   R107   Crypta Balbi   Italy   SouthernEurope   Italy_LateAntiquity
R118.antonio_2019_science   R118   R118   San Ercolano   Italy   SouthernEurope   Italy_LateAntiquity

Средњи вијек
ALT-414.maroti_2022_cell   ALT-414.SG   ALT-414   Jasz-Nagykun-Szolnok County, Alattyn-Tult   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_LateAvar
SZKT-265.maroti_2022_cell   SZKT-265.SG   SZKT-265   Csongrad-Csanad County, Szkkutas-Kpolnadl   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_LateAvar
HH-10.maroti_2022_cell   HH-10.SG   HH-10   Bacs-Kiskun County, Homokmgy-Halom   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_LateAvar
SZKT-62.maroti_2022_cell   SZKT-62.SG   SZKT-62   Csongrad-Csanad County, Szkkutas-Kpolnadl   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_LateAvar
I15462.lazaridis_2022_science   I15462   I15462   Trogir   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_Trogir_Byz
R61.antonio_2019_science   R61   R61   Villa Magna   Italy   SouthernEurope   Italy_Medieval
HMSZ-86.maroti_2022_cell   HMSZ-86.SG   HMSZ-86   Bacs-Kiskun County, Homokmgy-Szkes   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_Conqueror_Commoner
MT-17.maroti_2022_cell   MT-17.SG   MT-17   Bacs-Kiskun County, Madaras-Tglavet   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_MidAvar
MH-137.maroti_2022_cell   MH-137.SG   MH-137   Hajdu-Bihar County, Magyarhomorog-Knyadomb   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_EarlyArpadian
PV-200.maroti_2022_cell   PV-200.SG   PV-200   Csongrad-Csanad County, Pitvaros-Vztroz   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_LateAvar
SZK-180.maroti_2022_cell   SZK-180.SG   SZK-180   Csongrad-Csanad County, Szeged-Kundomb   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_MidAvar
SZKT-311.maroti_2022_cell   SZKT-311.SG   SZKT-311   Csongrad-Csanad County, Szkkutas-Kpolnadl   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_LateAvar
SSD-198.maroti_2022_cell   SSD-198.SG   SSD-198   Csongrad-Csanad County, Sksd-Sgod   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_MidAvar
R969.antonio_2019_science   R969   R969   Tivoli Palazzo Cianti   Italy   SouthernEurope   Italy_Medieval

Кековац:
Интересантни су и узорци из Херсонеса, грчке колоније из периода класичне Грчке. Оба мушка узорка су хаплогрупе E-V13 али се по IBD сегментима кластерују са Западном Анадолијом.

drajver:
Кластер под шифром 0_4_3_2_3_1 би се могао назвати западноилирским. Извориште је у бронзанодопској цетинској култури. Овај кластер има и неколико млађих подкластера. Покушаћу у наставку навести древне узорке који му припадју, хронолошки разврстане.

Бронзано доба
I14692.lazaridis_2022_science   I14692   I14692   inamak (Norteastern, Kukes District)   Albania   SouthernEurope   Albania_inamak_Anc
I13167.lazaridis_2022_science   I13167   I13167   Velika Gruda   Montenegro   SouthernEurope   Montenegro_LBA
I13778.lazaridis_2022_science   I13778   I13778   Velika Gruda   Montenegro   SouthernEurope   Montenegro_LBA
I26726.patterson_2021_nature   I26726   I26726   Gudnja cave   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_MBA
NEO806.allentoft_2023_nature   NEO806   NEO806   Grotta Delle Mura   Italy   SouthernEurope   Italy_BronzeAge
I14690.lazaridis_2022_science   I14690   I14690   inamak (Norteastern, Kukes District)   Albania   SouthernEurope   Albania_inamak_Anc
I13786.patterson_2021_nature   I13786   I13786   Central Bohemia, Prague-West, Hostivice-Palouky   CzechRepublic   CentralEasternEurope   Czech_LBA_Knoviz_o3
I7043.olalde_2018_nature   I7043   I7043   Szigetszentmikls-dlsor   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_EBA_Protonagyrev
I18745.lazaridis_2022_science   I18745   I18745   Cetina Valley   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_Cetina_BA
Подкластер 0_4_3_2_3_1_3_1
I18712.lazaridis_2022_science   I18712   I18712   D. Ostrvica-Pasiine   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_BA
I18748.lazaridis_2022_science   I18748   I18748   Bogomolje, 1981   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_BA
I5080.lazaridis_2022_science   I5080   I5080   Zavojane-Ravca, Velika Gomila   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_BA
I5074.lazaridis_2022_science   I5074   I5074   Matkovici   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_BA
Подкластер 0_4_3_2_3_1_3_2 Далмати?
I18746.lazaridis_2022_science   I18746   I18746   Cetina Valley   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_Cetina_BA
I5073.lazaridis_2022_science   I5073   I5073   Koprivno   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_BA
I18752.lazaridis_2022_science   I18752   I18752   Cetina Valley   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_Cetina_BA
I18831.lazaridis_2022_science   I18831   I18831   Velim-Kosa   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_Anc

Гвоздено доба
I11721.patterson_2021_nature   I11721   I11721   Komrno, Chotn IA   Slovakia   CentralEasternEurope   Slovakia_IA_Vekerzug
I18259.patterson_2021_nature   I18259   I18259   Csongrd-Csand county, Szeged-Kiskundorozsma-Sandpit 5   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_IA_Syrmian_SremGroup
I18529.patterson_2021_nature   I18529   I18529   Gyr-Moson-Sopron county, Gyr-Kert utca   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_IA_LaTene
I5726.lazaridis_2022_science   I5726   I5726   Sv. Kri Brdoveki   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_IA
I26742.patterson_2021_nature   I26742   I26742   Jazinka Cave   Croatia   CentralEasternEurope   Croatia_EIA
I5689.patterson_2021_nature   I5689   I5689   Grofove njive   Slovenia   CentralEasternEurope   Slovenia_EIA
R1.antonio_2019_science   R1   R1   Martinsicuro   Italy   SouthernEurope   Italy_IronAge

Антички период
R836.antonio_2019_science   R836   R836   Civitanova Marche   Italy   SouthernEurope   Italy_Imperial

Средњи вијек
SZ36.amorim_2018_natComm   SZ36   SZ36.SG   Szld   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_Langobard_o1.SG
MM-131.maroti_2022_cell   MM-131.SG   MM-131   Csongrad-Csanad County, Mak-Mikcsa-halom   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_EarlyAvar
SZ43.amorim_2018_natComm   SZ43   SZ43.SG   Szld   Hungary   CentralEasternEurope   Hungary_Langobard_o1.SG

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију