View full version: МтДНК
1
 1. Нови мт-ДНК тестирани на Српском ДНК Пројекту
 2. mt-ДНК становништва Европе
 3. Населеђивање преко мт-ДНК
 4. мтДНК хаплогрупа H
 5. X-ДНК
 6. Исходи мтДНК порекла становника бивше Југославије
 7. Анализа мтДНК хаплогрупе
 8. HaploGrupa H-2a1
 9. YSEQ проширио линију производа на мтДНК тестове
 10. Распоред mtDNA - Западни Балкан
 11. мт-ДНК U4
 12. мт-ДНК неких славенских народа