View full version: Језикословље
1 2 »
 1. Занимљиви топоними
 2. Топонимија Београда
 3. Емисије и блогови о језицима
 4. Ретко име
 5. Поријекло наименовања племена
 6. Локални дијалекти
 7. Словенски наставци за женски облик презимена
 8. Необична и ретка презимена међу Србима
 9. Како су се разашли србски и бугарски
 10. Локални изрази и сленгови
 11. Дијалектологија
 12. Црквенословенски језик из доба Деспота Стефана
 13. Чистота језика на примјеру разних европских народа
 14. Необична имена у повести Дробњачког племена
 15. Заједнички називи флоре и фауне у словенским језицима
 16. Узроци промена током развоја једног језика
 17. Звуци старих језика
 18. Речници - сајтови
 19. Примјери народнога језика у Средњем Вијеку
 20. Језик двора Немањића и средњевјековни језик народа
 21. Порекло српског етнонима
 22. Ћаћа
 23. Породични надимци
 24. Међуконфесионални називи и надимци на западнобалканском простору
 25. Упоредна лингвистика и реконструкција пра-језика
 26. Диjaлекти или како говоре по разних краjевах
 27. Порекло имена Кулин
 28. Палеобалкански језици - упоредна анализа
 29. Ластва, Луг
 30. Надимци
 31. Полазник положајник
 32. Однос језика и дијалеката
 33. Презимена и топоними
 34. Деклинирање у множини презимена са завршетком на -о
 35. Етимологија и значење личних имена код Срба-Ђорђе, Урош, Херак, Negus, Knegus
 36. Суфикс СК у Нордијским језицима и паралела у Словенским језицима
 37. Етимологија мог презимена.
 38. Medžuslovjansky - Меджусловјанскы jezik
 39. Угрофински језици
 40. Арбанашка имена
 41. Качмор - значење
 42. Корен и порекло неких средњовековних имена
 43. Балто-Словенска језичка заједница, подела
 44. Подфорум или потфорум?
 45. Локализми у говору далматинских Срба
 46. Топоними са префиксом "срб" на простору Чешке
 47. Санскрит vs. словенски језици
 48. Далматски језик
 49. Палиндроми
 50. Iz ojkonimije stolačkoga kraja