ДНК порекло > МтДНК

X-ДНК

(1/2) > >>

Sergio:
Како се наслеђује Х хромозом (комбинаторика)... Ова тема је делимично везана за мтДНК, али не у потпуности. Веома је лепо објашњено. Биће интересантно онима који имају Х поклапања на GEDmatch-у. Текст је на енглеском.
Линк:
http://smithplanet.com/stuff/x-chromosome.htm

Sergio:
Још један текст на енглеском везан за исту тему.
Линк:
https://doctorlib.info/medical/guide-dna-testing/8.html

нцп:
Рад о значају X hromozoma уфорнзици, код утврђивања очинства и матeринства, али и испитивања популација.

VARIJABILNOST MIKROSATELITSKIH LOKUSA X HROMOZOMA U POPULACIJI VOJVODINE


http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/4750/Disertacija346.pdf?sequence=1&isAllowed=y

X-STR markeri u utvrđivanju identifikacije i srodstva

U slučaju potrebe za utvrđivanjem očinstva, obično se uzimaju uzorci krvi (ili
bukalni bris) od deteta, majke i potencijalnog oca, a zatim se analiziraju pomoću
autozomalnih STR markera, što bi trebalo da pribavi dovoljno informacija za potvrdu ili
isključivanje potencijalnog oca.

Međutim, ukoliko se posumnja da su potencijalni očevi ispitivanog deteta međusobno u srodstvu (npr. otac i sin), tada analiza X-STR markera[ pokazuje svoje prednosti u odnosu na autozomalne, a naročito ako se utvrđuje potencijalni otac ženskog deteta.

Ukoliko je neophodno utvrditi oca ženskog deteta, pri čemu je otac nedostupan
za uzimanje uzorka, zahvaljujući analizi X-STR markera, moguće je iskoristiti uzorak
uzet od majke nedostupnog oca, jer će se analiziranjem majčinog DNK profila moći
sagledati i aleli koje je njen sin (a istovremeno potencijalni otac) nasledio.

Kada oba roditelja nisu dostupna za uzimanje uzorka, analizom X-STR markera
uzoraka uzetih od sestara, koje nasleđuju X hromozom od svog oca, a samim tim i
identične alele sa njegovog hromozoma, moguće je isključiti mušku osobu kao njihovog
potencijalnog oca.Analizom autozomalnih markera sestara, isključivanje potencijalnog
oca, ne bi bilo moguće izvršiti.

Prilikom utvrđivanja srodničkih odnosa, u sudskomedicinskoj praksi se najčešće
radi o utvrđivanju očinstva, ali ponekad je neophodno utvrditi i majčinstvo. Za potvrde srodstva između majke i ženskog deteta, analize autozomalnih i X markera daju
podjednak stepen informacija. Ukoliko, nakon analize autozomalnih markera, nije
postignut dovoljan stepen verovatnoće poklapanja, naknadnom analizom X markera
može se dodatno povisiti. Međutim, za potvrdu srodstva između majke i muškog deteta, analiza X markera je mnogo informativnija u odnosu na analizu autozomalnih markera, sa visokom moći isključivanja.

нцп:
У сваком случају јасно јe из сва три чланка да налeђивањe по основу X хромозома и утврђивањe сродства (мислим на рођакe) по том основу нијe баш јeдноставно.

Син наслeђујe од оца Y хромозом, а од мајкe X хромозом.

У случају мушког дeтeта у причи даљe остају сродници (са којима можe дeлити сeгмeнтe) по основу наслeђeног X хромозома од мајкe.
Кћeрка наслeђујe од оца X хромозом и од мајкe X хромозом.

У том случају у причи су актуeлни рођаци (са којима можe дeлити сeгмeнтe) по основу оба X хромозома (наслeђeног од оца и од мајкe).Проблeм са тим X хромозомом јe што приликом наслeђивања можe доћи примeра ради до рeкомбинацијe оба мајчина  ХХ хромозома (па нe можeмо бити сигурни одаклe нам потичe нeки рођак тј. да ли од мајчиног оца или мајчинe мајкe) или два брата или двe сeстрe могу наслeдти различитe Х хромозомe од мајкe, па јe  зато добро комбиновати утврђивањe сродства по основу Х хромозома са утврђивањeм сродства по оснoву атосомалнe ДНК и Y хромозома (који су много јeдноставнији).нцп:

Могући мушки извори Х-ДНА су означени плавом бојом, а могући  женски извори Х-ДНК су означени ружичастом бојом.Ово је графикон мушког детета који је свој Х хромозом у потпуности наследио од своје мајке, и само су преци његове мајке могли да дају Х-ДНК. На пример, од 128 предака у седам генерација, само 21 (8 мушкараца и 13 жена) потенцијално може да обезбеди Х-ДНК мушкарцу.Ово је графикон женског детета који прати могући пут женске Х-ДНК кроз 7 генерација. Ту имамо 128 предака од којих ће жена имати 34 потенцијална доприноситеља (13 мушкараца и 21 жену) на своја два Х хромозома. Пошто је ово графикон жене која је наследила Х-ДНК од своје мајке и оца, могући су извори Х-ДНК са обе стране њеног породичног стабла.

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију