ДНК порекло > Aрхеологија и археогенетика

Питање Словенске прапостојбине

<< < (2/23) > >>

Гвер:
Одлична и веома интересантна тема. Неколико питања пошто сам лаик а надам се да ће моја питања бити довољно јасно формулисана...

Спомињу се разноразне "културе" (кијевска, јасторфска итд.)... Ти називи су ми одувек деловали некако апстрактно и неодређено па ми је тешко да их пратим. На пример, у датом периоду већ постоје јасно дефинисани народи, келти, сармати, скити, неки чак спомињу и германе неколико векова пре Христа, да не причам о медитеранским циивилизацијама које постоје хиљадама година као препознатљиве културе. Зашто и ове "културе" немају неко јасније, одређено име? Јер нису оставили писане трагове? Да ли су то једноставно default бели људи северњаци које је тада тешко разликовати као Балте, Словене, Германе односно народе који углавном сачињавају данашње европске народе па их називамо прото-балтима, прото-германима, прото-словенима?

Конкретно, за јасторфксу културу стоји да је проистекла из "нордијског бронзаног доба", односно прото-германа, другим речима то су прото-Германи који су имали удела у стварању прото-словена и од њих долази И2 хаплогрупа? Из тога произилази да су Германи и Словени макар једним делом сродни народи.

Милоградска се везује за прото-балте, дакле то су балти а они су исто имали удела у стварању прото-словена, другим речима, прото-балти су балти који су словени? Дакле и Балти и Словени су сродни?
Поморска култура се везује за прото-Венеде. Да ли се мисли на оне Венеде који се сматрају старим или прото-Словенима? Другим речима, поморску културу би исто могли назвати прото-словенском?

Ако сам добро схватио, далеки север Европе је био нека врста матице из које су проистекли бројни данашњи европски народи и модерне нације, пре свега преко Германа, Словена и Балта који су дакле сродни и били попут клице за рађање будућих нација. Иронично,називи Германи и Спори (Спорои, једно од старих имена за Словене) могу се довести у везу са концептом рађања, стварања, умножавања. Германи као "germs", клица и Спорои, споре, спорулација и герминиација нпр. Ако се добро сећам, још је Јорданес, а то је већ 6. век, називао Скандинавију утробом народа.

НиколаВук:

--- Цитат: Милан Петровић  Мај 28, 2019, 06:57:44 поподне ---Можете ли да препоручите сајт на којем могу да видим артефакте из Зарубињецке и Јасторфске културе?

--- Крај цитата ---

Прво што ми пада на памет је књига руског археолога Седова "Словени у далекој прошлости" која поседује велики број илустрација предмета пореклом из зарубињецке културе, али не знам ни за један сајт који би то показивао.


--- Цитат: Гвер  Мај 28, 2019, 08:20:57 поподне ---Одлична и веома интересантна тема. Неколико питања пошто сам лаик а надам се да ће моја питања бити довољно јасно формулисана...

Спомињу се разноразне "културе" (кијевска, јасторфска итд.)... Ти називи су ми одувек деловали некако апстрактно и неодређено па ми је тешко да их пратим. На пример, у датом периоду већ постоје јасно дефинисани народи, келти, сармати, скити, неки чак спомињу и германе неколико векова пре Христа, да не причам о медитеранским циивилизацијама које постоје хиљадама година као препознатљиве културе. Зашто и ове "културе" немају неко јасније, одређено име? Јер нису оставили писане трагове? Да ли су то једноставно default бели људи северњаци које је тада тешко разликовати као Балте, Словене, Германе односно народе који углавном сачињавају данашње европске народе па их називамо прото-балтима, прото-германима, прото-словенима?

Конкретно, за јасторфксу културу стоји да је проистекла из "нордијског бронзаног доба", односно прото-германа, другим речима то су прото-Германи који су имали удела у стварању прото-словена и од њих долази И2 хаплогрупа? Из тога произилази да су Германи и Словени макар једним делом сродни народи.

Милоградска се везује за прото-балте, дакле то су балти а они су исто имали удела у стварању прото-словена, другим речима, прото-балти су балти који су словени? Дакле и Балти и Словени су сродни?
Поморска култура се везује за прото-Венеде. Да ли се мисли на оне Венеде који се сматрају старим или прото-Словенима? Другим речима, поморску културу би исто могли назвати прото-словенском?

Ако сам добро схватио, далеки север Европе је био нека врста матице из које су проистекли бројни данашњи европски народи и модерне нације, пре свега преко Германа, Словена и Балта који су дакле сродни и били попут клице за рађање будућих нација. Иронично,називи Германи и Спори (Спорои, једно од старих имена за Словене) могу се довести у везу са концептом рађања, стварања, умножавања. Германи као "germs", клица и Спорои, споре, спорулација и герминиација нпр. Ако се добро сећам, још је Јорданес, а то је већ 6. век, називао Скандинавију утробом народа.

--- Крај цитата ---

У питању је археолошка култура, појам који обухвата скуп пронађених предмета (артефаката), станишта, некропола и др. који поседују одређене заједничке карактеристике, различите у односу на друге "археолошке културе", и на просторном и на временском плану. Дакле то је у сваком случају конструкт археолога који им помаже да боље разумеју развитак и кретања људи у прошлости. На тај начин се могу пратити процеси који су се дешавали код заједница у далекој праисторији, о којима немамо никаквих података како су се звали, којим језиком су говорили и слично (нпр. неолитска винчанска култура). Заједнице о којима је овде било речи су протоисторијске, тј. помињу их грчки и римски писци који су за разлику од тих заједница имали умеће писмености, али често врло штуро, уопштено или никако, нарочито ако су се налазили далеко од граница њиховог медитеранског света, као што је случај са Прото-Словенима. Из тог разлога за неке од тих култура не можемо са великом сигурношћу тврдити да су од "ових" или "оних" народа, већ само износити основане претпоставке. Од свих наведених заједница, највише информација код грчко-римских писаца имамо о Бастарнима, мада су и они "сиромашно" поменути у односу на неке друге народе и племена, док о Венедима имамо само успутне податке, за Балте још мање од тога. Процес етногенезе Словена је био сложен, десио се релативно касно у односу на неке друге народе и племена и обухватао је три поменута елемента на једном простору. Што се тиче Венеда, за њих се код историчара, археолога и лингвиста јавља идеја да су можда били посебан народ, различит од Прото-Балта (или Балтословена, како се понекад називају) и да су говорили неким изумрлим индоевропским језиком из групе кентум (где спадају италски, келтски, вероватно илирски, германски, грчки и још неке групе језика). Овде ћу такође навести Синишину претпоставку са његовог блога, о претпостављеним доминантним хаплогрупама код три заједнице које су формирале Словене:

1. Милоградска R1a-Z280
2. Поморска R1a-M458
3. Јасторфска I2a-L621>CTS10228

drajver:
Ево једне занимљиве карте са руског сајта на којој је приказан развој Прашке археолошке културе. Ова култура је кључна као матична за све носиоце хаплогрупе I2-YP196 на нашим просторима. Најстарији налази, означени као фаза 0 на карти, налазе се у западној Украјини. Подручје најстарије словенске хидронимије поклапа се са овим подручјем. Карта је највећим дијелом заснована на раду археолога Гавритухина из 2009. године који се може наћи на сљедећем линку
http://www.archaeology.ru/Download/Gavrituchin/Gavrituchin_2009_Praga.pdf

Милош:

--- Цитат: drajver  Фебруар 05, 2020, 03:46:14 поподне ---Ево једне занимљиве карте са руског сајта на којој је приказан развој Прашке археолошке културе. Ова култура је кључна као матична за све носиоце хаплогрупе I2-YP196 на нашим просторима. Најстарији налази, означени као фаза 0 на карти, налазе се у западној Украјини. Подручје најстарије словенске хидронимије поклапа се са овим подручјем. Карта је највећим дијелом заснована на раду археолога Гавритухина из 2009. године који се може наћи на сљедећем линку
http://www.archaeology.ru/Download/Gavrituchin/Gavrituchin_2009_Praga.pdf--- Крај цитата ---

И овде је ракао бих занимљива за нас Ипотешти-Киндешть-Чурел...

нцп:

--- Цитат: drajver  Фебруар 05, 2020, 03:46:14 поподне ---Ево једне занимљиве карте са руског сајта на којој је приказан развој Прашке археолошке културе. Ова култура је кључна као матична за све носиоце хаплогрупе I2-YP196 на нашим просторима. Најстарији налази, означени као фаза 0 на карти, налазе се у западној Украјини. Подручје најстарије словенске хидронимије поклапа се са овим подручјем. Карта је највећим дијелом заснована на раду археолога Гавритухина из 2009. године који се може наћи на сљедећем линку
http://www.archaeology.ru/Download/Gavrituchin/Gavrituchin_2009_Praga.pdf--- Крај цитата ---

Оно то мe буни  на овој карти (која јe врло прeглeдна) су двe "мањe" зонe којe су "уоквирeнe" истим бојама као и "вeлика" зона Прашкe културe.

Јeдна обухвата дeо измeђу рeка Драва и Сава (Славонија), испод рeка Савe (Посавина) и изнад рeкe Дравe.

Друга јe сасвим мала зона  "срeдњeг" Далматинског залeђа.

Има вишe опција.

Јeдна би била да сe зона Прашкe културe простирала на ширeм подручју укључујући и Панонију тј. данашњу Мађарску,  што јe прeкинуто доласком Авара (Аварски каганат који јe видно обeлeжeн на карти), али и Сeвeрну Словeнију и Сeвeрну Хрватску (Мeђумурјe, Славонија), као и дeо Далматинског залeђа.

Ако би то било тако шта јe онда са Панонском Србијом (Војводина) која строго глeдано и нe припада Балкану (тeза нeких наших архeолога јe да су Словeни много дужe на том простору  од 5-7 вeка)?

Заправо врло јe јасно на карти да у ту вeлику зону улази и Панонска Србија (Војводина), али и Румунија прeко вeзe Ипотeшти-Чурул.

Ако су практиковали "спаљивањe" посмртних остатака наравно да сe нeћe наћи њихови ДНА остаци.

Друга би била да су ту пронађeна нeка "артeфакта" из зонe Прашкe културe, а која су ту доспeла путeм "размeна", "трговачких вeза" или "отимачина".

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

[*] Претходна страна

Иди на пуну верзију