Порекло становништва > Старе породице и племство

Стара презимена из пописа смедеревског санџака из 1476. године

(1/4) > >>

Đorđo:
РУДНИК:

Омач, Ђурић, Вучић, Жухар, Милић, Дудман, Стојић, Саплар, Јабланица, Бошњанин, Бакић, Крлуга, Простеница

КОЛАРИЦА:

Коларић, Вихорић, Оплановић, Бојковић, Илић, Брковић, Госплишић, Кратова, Милић, Мрковић, Коларница, Бошковић, Дујчић

ГОРЊА ЈАБЛАНИЦА:

Чабрушић, Будачић

ЈАРМАЗОВЦИ:

Ђурђевић, Вуканић, Омаховић, Милировић, Сопочанин, Луковић, Шиндрић, ГРујић

СИВРИЏХИСАР:

Бабић, Грабрин

ГОДЉЕВО:

Решпетин?, Балиновић, Радосалић, Бошњанин, Љубић

ДУБАЦ:

Цветић

МИОНИЦА:

Ившић

ТОПОЛНИЦА:

Поблатић, Вукочић, Строкашић

ДУБНИЦА:

Ходинић, Кокуравић, Бојачић, Дучић

СИЧО РИКА:

Мијочић, Љубић, Влахњић, Братовић, Милић, Крајиновић, Владисалић, Божговађа, Гојсалић, Богосалић, Радашевић, Радосалић

РУДА БУКВА:

Берисалић, Владисалић, Ћелат?, Кујачић, Ачиупур?, Шијоковић, Мирчевић

Расточница

Тврдичић, Буначковић, Томашић, Плавић, Владисалић, Догрић, Станчић

....

Ђурђевић, Озговић, Оцичић

....

КЛАДАРУП:

Орешковић, Загорчевић, Лагатор

...

Вујочевић, Куничић

....

БЕЛОПЕРИЦА:

Ужећевић, Владисалић, Бишњанин

ЗАСЕЉЕ:

Душић, Црнић

...

Вујочевић, Тихосалић, Мирилошић

....

СКРАПЕЖ:

Долашевић, Ходовић, Гојсовић, Ћелаба, Црнић, Пољановић, Пунишић, Сопотић, Бабић

...

Ружић, Бошњанин

....

СРЕДЊА ДОБРИЊА:

Бранић, Петровић

ЗАГОРИЦА

Шилоговић, Радић, Грдобрија, Бошњанин, Степковић

МАЂЕР

Лескашевић

...

Ђурђевић

....

ЉЕШТАНСКО:

Радић

РАДОМИРИЋЕ:

Скочигора

ГОДЕЧЕВА:

Црнић, Стрглар

БИЛО ПОЉЕ:

Владисалић, Обрковић, Богалевић, Брдар, Овршун, Богачевић, Оплазић, Ђурић, Ишпеница, Бездраић, Иванић

ГОРЊА ВИСИБАБА:

Жежић, Белосалић, Огашчевић, Митушковић, Грубачић, Колић, Полић

ВРАЊАНИ:

Ђуричић, Милочић, Радоњић

ХОТАЊ:

Брадрић, Ђурђевић, Блажевић

ГЛУВАЦ ПОТОК:

Црнић, Стојић

ПРЛУГА:

Котушевић, Ђурић, Томаница, Ковачић, Парвал, Гаретић, Стојичић, Лукарић

МРАГУТИН:

Глухац, Никшић, Калинић, Војсалић, Бргомиља, Мастор?,

БРАНЧИЋИ:

Ђуричић, Бојчиновић, Душковић, Мадудовић,Станковић, Ђулић

....

Дучевић

...

ПОЛАШКОВА:

Вуковић, Скоросав, Скоросал, Владинић, Војнуковић

..

Дивачић

...

ГОРЊА ДОБРИЊА

Рахнић, Пештар, Мршић, Мркшић, Покрајчић, Лимбо?

ГОЈНА ГОРА:

Братковић, Биљача, Мадуда, Вратковић, Рајишић

ВУКОТИЋИ:

Вукосајић, Бранковић

ДРАЖИНОВИЋИ:

Паскашевић, Раденић, Одмајин, Бежахнић

ВОЈНОВИЋ

Обренић, Ђурђевић, Миловчић, Спужић, Бодружановић, Ђурђевић, Трнинић


ЉУТИЦЕ

Паскашевић, Прибиновић

ДУШКОВАЦ

Душковић

....

Прибран, Бошковић

...

ДОЊА ДОБРИЊА

Бранисалић, Вукчевић, Брајисаћ, Цветковић, Мићун, Вукушић, Брдалић

ГОРЊЕ ГУГАЉ

Плајковић, Владисалић, Бранисаћа

КАМЕНИЦА

Негосалић, Владисалић

...

Илановић, Гојсалић, Бошњанин

...

КАМЕНИЦА

Умшиловић, Мићун, Милишић, Миличић, Голубовић, Бабић, Вукшић, Дулетић, Данчић, Домилић,Бранисалић, Бојчић

СЕВОЈНА

Приштевић, Рахнић, Радосалић, Кућелопач, Бошњанин, Раденић, Ћелуновић, Варенчевић, Вешковић, Доброшевић, Хребешина, Влајховић, Влаховић, Марожица, Пренкочић, Бабић, Обрадић, Моховиш?, Милишић, Кртица

РИБАШ

Бошњанин, Станчић, Вучковић, Ковач, Омишевић, Бакотић, Билашић, Станчић

СКАКАВАЦ

Братошевић, Живбојевић, Маринчић, радешић, Бојвитер?, Милисалић, Милишић, Кочић, Драгошевић, Тврдошић, Узорац, Ранчић, Ђуричић

МИОНИЦА

Влачевић, Вукотић, Ђуричић

ПОПОВА РИКА:

радосалић, Богдановић,

...

Вукчевић, Братучевић

ПАРАМУН:

Вукчевић, Добриловић, Плавчевић, Црнишић, Бранчић

ДУБРАВА

Нилишић, Стопавић, Вилишић, Борин,

Amicus:
Приметих најмање седморицу Бошњана. :)

Đorđo:
ТАХОР

Бранић, Осуповић, Брница

...

Миливчевић, Шилоговић, Радобуча

...

МУШИЋИ

Станисалић, Ђурђевић, Шакотић, Петравић, Петковић,Врбаковић, Бојковић, Мирковић, Рахчић, Годања

ТОМЕТИНА ПОЉА

Мургашевић, Крнчић, Дившић, Стојисалић

ДИВЧИБАРЕ

Сикишић, Богиљић, Ђурић, Божић, Владисалић,

...

Паштрић, Оружчић, Богутовић,

ЛУТОВАЦ

Грмигора, Рашковић,

БИЛОТИЋИ

Бранчић, Осја

КРУШЧИЦА

Витосалић, Бабић

ПОЛЕШКО

Радосалић

МАКОВИШТЕ

Радосалић, Вуковић, Лешкосалић, Ђурђевић, Црнишић, Богић

ГУГИЉ

Тошић

...

Бошњанин

....

ДРЕНОВЦЕ

Србин, Пудић, Војисал, Лилић, Миронић, Црнић,Косачић,Билишић, Крчковић,Гргурчић, Ђурић, Дубиша

СКРЖАНИ

Боринић, Булић, Србин, Ђурковић, Божинић, Милосалић, Билић, Ћиротуш?, Мачковић, Влатковић, Бошковић

КОРИЦА

Данковић, Рашковић

РОГАЧИЦА

Радић

СТУДЕНИЦА? (СОПОТНИЦА?)

Богошић,

НАХИЈА РУЈНО:

БИЋ

Милишић

ДУБАЦ

Бабић, Кобилић

МЛАДО

Кобиловић, Бојковић, Хранчић

БИЋ

Милишић, Бојсалић, Ковач, Хрлата, Бошњанин

ДЛАКУША

Влатковић, Дивчвевић, Влаховић, Шиљовић

МИШЉЕВИЋ

Радалић, Ржановић, Радковић, Хрчко, Бошњанин

КОСИЛОВ ПОТОК

Влаховић, Добросалић, Борисалић, Тусаковић, Вранић, Бошњанин, Свидер

ЈУНАКОВ ПОТОК

Бошњанин, Дракуловић, Силић, Владисалић, Влаховић, Радић, Дучић

МЛАДОКА

Шурмар, Стопок

ЧИРЕВИЦА

Милишић, Исвидруг?

ТРЕНЧЕВ ПОТОК

Виштовић,

БУРБИЈАШ

Милосалић, Бранисалић, Принковић, Борисалић

ЧИРЕВО

Бранковић, Вукосалић, Билонић

ПОПЕЋЕ

Дурак, Милобрад, Хвалинић, Хумић, Билатовић

....

Бојовчевић, Милосалић

...

ГРАЧАНИЦА

Бошњанин, Радичић, Милуновић, Шушовић, Дивац, Столанић, Миочић, Радо

ГОЈСАЛИЦА

Свидер?, Боличић

ДРЕЖНИК

Бакић, Милосалић, Бошњанин, Скакинић

ЗБОРИШНИЦА

Бошњанин, Чудар? Ђурђевић, Петковић, Радић

РУПЕЉЕВО

Горичић, Бошњанин, Петковић, Радиволић, Кобуховић

ЉУБАШ

Тихотивић, Влашић, Ивашић, Богилић, Марић, Рахчевић, Кричовић

ВЕЉАНОВЦИ

Радонић, Радишић, Милосалић, Богишић

ДОЊА ВИСИБАБА

Богданић, Одбичевић, Велишковић, рударчић?, Бранковић, Пејовић

ГОРОБИЉИ

Кобилић, Белишија, требошевић, Бошњанин, Мрђоминуук?, Мијоковић, Рударовић?, Достић, Роћенић?, Бјелашац?, Билашић, Бабић, Бариловић, Окчар

ЏИХОРИЋИ

Бошњанин, Војковић

...

конковић

....

ЛАТИЦА

Михаиловић

ГОРЊИ ДРЕЖНИК

Голубичар

КОТЉЕВАЦ

Будовић, Ђоновић, Бучевић, Кричак?, Митонић

ПИШЧАНИ

Крунушић, Владисалић, Мирохнић, Дивотић, Милосалић

РАД0БУЂА

Обруловић

РАВНЕ

Влаховић, Дивотић, Грбчевић

КОЛИШЕВО

Бошњанин

ЖУЖАНИ

Скоросалић, Ђурђевић, Софто, Обашовић

КРУШИЦА

Милавић, Бошњанин, Видосалић

БРАЈКОВО

Ђурђевић, Никшић

ЛУКА

Ђебин

СКРАЖКО

Добучевић, Богилић, Богосалић

...

Миличић

....

ХАЛАУСТ?

Бошњанин, Бајкотић

ХРАСНО

Бошњанин, Добрашић, Жудовић, Урговић, Добрачић

ШИПКУН

Пејић?, Бошњанин

...

Гостичић, Бошњанин

....

РОЖАНСКО

Ђурачић, Припчевић, Србин, Борисалић, Добричић, Владисалић, Густинчић

ТРНАВИЦА

Петковић,Црнић

ГРАБОВАЦ

Гојковић, Галичевић, Братишић, Омичил

...

ТРНАВИЦА

Будић, Грбић, Бошњанин

ДРЕЖНИК

Велишић, Берисилић, Добросалић, Јелашак, Бранисалић, Ђурђевић, Богић, Бошњанин

УЗИ

Ђурђевић, Влчинић, Влчић, Хребчевић, Радишић, Прибил

СКРЖУТ

Бранисалић, Бошњанин, Богошевић, Радосалић,

РЕЧИЦА

Латим

РИКА

Рашић

...

Велисалић

КОНЕВИЋ

Сонирац, Велисалић

МИШНИК

Типурица

КОНОВИЋ

Бугарин, Ђурђевић

...

Митуловић

....

ВИСОКА

Ђурђевић

ЧЕНКОВО

Бранишић, Божић

МОРАВИЦА

Кодовац

ЈАГОДИНА

Митошић, Милосалић, Петрић, Прибинић

ПРОХОДИЦА

Боловић

СИВОРОВА

Станисалић, Паскашевић, Гргур

...

Бошњанин

....

СИРОГОЈНА

Радосалић, Радиш

ГОРЊА ЛУКА

милић
...
Челиновић

ВЕЉАНОВО

Радишић

...

Миоковић, Бошњанин

...

ВРБИЦА

Владисалић

ДОЊА ЛУКА

Гојчинић, Радичић

...

Бошњанин

...

ЛУБЕР

Берисалић, Видинић, Проданић, Војковић, Рујић, Владисалић, Вукчић, Угарковић

Небојша:
Више пута се помиње презиме Кобилић, Кобиловић... Било би добро видети тачне локације ових места. Према неким подацима, Милош Обилић је био наводно из Браничева пореклом (или је бар имао поседе тамо). :)

У том крају постоји и Милошева кула, за коју није сигурно коме је припадала.

Чија је кула Милошева кула?

http://www.paundurlic.com/pdf/cija_je_kula.pdf

Đorđo:
ДРЕНОВА

Ђуричић

ЧИЧКОВО

Михчевић

ЖИЛИНЕ

Зануновић

ПРЕКАНАЦ

Котуровић, Владисалић

КАТУНИШТИЦА

Бихковић, стојисалић,

...

Бранисалић, Бошњнанин

...

КРАВАРИЋ

Радосалић

ИЗРАЛ ДРУГИ НАЗИВ ВАРНА

Миличић, Владисалић, миоглавић

ГРИВАЦ

Бошњанин

ПОДИЦА

Раденчић, раденић, Ивановић

ЗАБУЋА

Крхорић

...

Рашајин, Оћасина

...

СКОРОВНИЋИ

Ђурковић, Милочић, Братковић

МИРАВИЋИ

Степић, Клобучар, Станишић, Костовић, Кличковић
....

Марошић

...

ПЕТНИЦА

Дубошић, Рочевић, Корохотић,

НИРАТЕ

Ожић

ВУЧИЦА

Сарамарић, Власданица?

ГОРУШИЦА

Огруковић, Моманић, Оћасина, Новисалић, Раденич, Богић, Бржетко

ГИГЕ(КНИЋ)

Рајчанин, Градавица, Грдавица,

...

Борисалић

...

ЖИВИЦА

Грдалица, Милић, Куновица, Крздрак

....

Бабић

...

СТРМОВО

Берисалић, Кожужовић, Будисалић

...

Барина

БУКОВИЦА

Брикулевић, Никшић, Бунарић, Домазет

ДУБАЦ

Шиповић

ТЕМНИК

Остролац,

ЛЕСКОВА

Билић, Дујић, Пејић?, Милић, Барада

БИЧАНИ

Ђурђевић, Кусмутовић, Бутинић, Ђурђевић

...

Бошњанин

...

ОБРВА

Бачарић, Мргудовић, Парлака?, Будосалић, Богчић, Бошњанин

ШУТИЦА

Стругар, Милић

БРАНЕШЦИ

Бурмазовић

ЦВЕТКО

Сајчић, Ђурић

КРАДУЛОВАЦ

Власнић, Мрнић,

ЈЕХОВАЦ

Дорлановић, Вардановић,

....

Милочавић

...

ГРАЧАНИЦА

Милочавић, Србин

ЈЕЛШИЧАНИЦА

Липовац, Докарчић,
....

Обровац

...

БРЕСНИЦА

Глувац, Радосалић

...

Вранчић, Хрипчанин, Милић, Стрвојић, Срцаш, Стојшић, Малић, Бошњанин, Руђевић,

....

поличанин, Притока, Ступар, Дивчић, Станчевић, Осатић

ЗАРОЖИЋИ

Прибчевић, Раштајин?, Вукосалић, Будаковић, Вукчевић, милошевић, Војничић, Влчић

ШАНАЦ

Будисалић, Прехода, Слипчић, Мађуран

ДУТА

Дубчић, Грманић, Миркојан

СЛАВОЈИЋИ

кобилић, Бајковић, Свидер, Никосалић, Симаћа, Мириловић

ПРЕШНИЦА

Премилић, Пребилић, Мирчић, Боринић, Оромић

ГОРЊА ДРАЧА

Шакотић, Миличевић, Миланковић, Млатковић,
богчић, Трбосаћа, Миосаћа

ДОЊА ДРАЧА

Милодинић

ЈЕХОВИЋИ?

Голац, Мијанић, Степковић, Вукотић

РАХОВИЦА

Мирчић, Мијанчић, Дринић

ПРИБИЛОВИНА

Богутовић

КУТИЛА

Владковић, Ђуришић, Кокуруз, Осатић, Бранковић, Пребуковић

...

Душковић

...

БУКОВИЦА

Јеловац, Чабар, Стохина, Опаколарић, коридер, Вукић, Лукар, Чешљар, Опчановић, Његошевић, Групар, Богић Ђурђевић, милетић, Богаца, Богачевић, Кривачић, Махудовић, Храсничић, Борутовић, Гологлавица, Храмповић, Милашић, Подгривац, Дућевић, Боришић,

НАХИЈА РУЈНА ... . .

БИОСКО

Бошњанин, Кошутић

ЛЕЛИЋ

Дрнћић, Бошњани, Вугој, Вукосалић

....

Гамбић, Прица, Вукчић, милић, Радавица, Дукица, Вукосалић

БИОСКО

Ђуричић, Вукшић

ПОНИКОФЦЕ

покличић, Тихосалић,, Радосалић,Матковић, Вучковић, Мрчута

БИЛОТИЋ

Билотић, Владчић, Братинић, Болутовић, Безмиловић, Вукотић, Бошњанин

ДОБРОДОЛ

Стојнић, Вукотовић, Рашић, Красотић

...

Обрковић

...

ГУБИНДОЛ

Ненушић, Покличић, Милишић

ГОСТИНИЦА

опћевић, Мирковић, Брехорић, Драгић, Докринић, Крвота, Дивчевић, Бабић

...

Клобучић

...

ВУКОВИНЕ

Радисалић, Божић, Бранилић, Бојаш, Кочиловић

ВРБОВИК

Бубић, Ташаловић, Петковић, Бојчић, Добренић, Милотовић, Болаштовић, Богуновић, Бранковић, Угљешић, Добросалић, Радичевић, Негосалић, Бочевић, Љубић

ВРБОВИЋИ

Петковић, Богунић, Петковић, Вучковић, Покрајчевић, Посавац

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију