Траг - корисне књиге, сајтови > Карте

Топографске карте Југославије

(1/7) > >>

Filip Padrino:
Суботица
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/278-Subotica.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4620%20SUBOTICA.JPG

Сегедин
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/279-Segedin.jpg

Осијек
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/326-Osijek.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_10.jpg

Сомбор
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/327-Sombor.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4619%20OSIJEK.JPG

Бачка Топола
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/328%20Backa%20Topola.jpg

Кикинда
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/329%20Kikinda.jpg

Зомбољ
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/330%20Zombolj.jpg

Бачка Паланка
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/377%20Backa%20Palanka.jpg

Нови Сад
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/378%20Novi%20Sad.jpg

Зрењанин
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/379%20Zrenjanin.jpg

Алибунар
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/380%20Alibunar.jpg

Вршац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/381%20Vrsac.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4521%20VRSAC.JPG

Ресица
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/382%20Resica.jpg

Бијељина
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/427%20Bijeljina.jpg

Тузла
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4519%20TUZLA.JPG

Шабац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/428%20Sabac.jpg

Београд
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/429%20Beograd.jpg

Београд и Панчево
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_24.jpg

Београд и Нови Сад
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4520%20BEOGRAD.JPG

Београд (запад)
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/BG-ZAPAD.JPG

Смедерево
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/430%20Smederevo.jpg

Костолац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_25.jpg

Пожаревац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/431%20Pozarevac.jpg

Велико Градиште
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/432%20Veliko%20Gradiste.jpg

Оршава - Румунија
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/433%20Orsava.jpg

Кладово
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/434%20Kladovo.jpg

Зворник
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/477%20Zvornik.jpg

Ваљево
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/478%20Valjevo.jpg

Лазаревац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/479%20Lazarevac.jpg

Крагујевац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/480%20Kragujevac.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4421%20KRAGUJEVAC.JPG

Лапово
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/481%20Lapovo.jpg

Жагубица
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/482%20Zagubica.jpg

Бор
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/483%20Bor.jpg

Неготин
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/484%20Negotin.jpg

Вишеград
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/527%20Visegrad.jpg

Ужице
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/528%20Uzice.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4420%20UZICE.JPG

Чачак
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/529%20Cacak.jpg

Краљево
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/530%20Kraljevo.jpg

Крушевац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/531%20Krusevac.jpg

Алексинац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/532%20Aleksinac.jpg

Зајечар
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/533%20Zajecar.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4422%20ZAJECAR.JPG

Видин
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/534%20Vidin.jpg

Пљевља
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/577%20Pljevlja.jpg

Прокупље
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/578%20Prijepolje.jpg

Сјеница
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/579%20Sjenica.jpg

Нови Пазар
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/580%20Novi%20Pazar.jpg

Куршумлија
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/581%20Kursumlija.jpg

Ниш
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/582%20Nis.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4322%20NIS.JPG

Бела Паланка
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/583%20Bela%20Palanka.jpg

Пирот
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/584%20Pirot.jpg

Никшић
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/626_niksic.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4319%20NIKSIC.JPG

Даниловград
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/627_danilovgrad.jpg

Беране
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/628%20Berane.jpg

Рашка
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_55.jpg

Пећ
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/629%20Pec.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4320%20PEC.JPG

Косовска Митровица
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/630%20Kosovska%20Mitrovica.jpg

Приштина
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/631%20Pristina.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_airroutes_1.500000/images/4321%20PRISTINA.JPG

Лесковац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/632%20Leskovac.jpg

Власотинце
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/633%20Vlasotince.jpg

Брезник
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/634%20Breznik.jpg

Ђаковица
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/679%20Djakovica.jpg

Суторина
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/675_sutorina.jpg

Цетиње
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/676_cetinje.jpg

Подгорица
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/677_podgorica.jpg

Скадар
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/678_skadar.jpg

Улцињ
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/727_ulcinj.jpg

Призрен
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/680%20Prizren.jpg

Призрен и Ђаковица 1
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_81.jpg

Урошевац
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/681%20Urosevac.jpg

Качаник, Урошевац и Витина 1
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_82.jpg

Куманово
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/682%20Kumanovo.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_83.jpg

Скопје
http://www.pollitecon.com/html/reprints/assets/Detailed_Topographical_Map_of_Macedonia_And_Surrounds_Skopje_Region.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_88.jpg

Крива Паланка
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/683_kriva_palanka.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_84.jpg

Гостивар
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia/Serbia_topo_1.100000/images/730%20Gostivar.jpg

http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_87.jpg

Кочани и Виница
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_90.jpg

Свети Николе
http://mapy.mk.cvut.cz/data/Jugoslavie-Yugoslavia/Serbia.and.Montenegro/Topographic_1.200000/images/tk200_89.jpg

Битола и Прилеп (Пелагонија)
http://www.pollitecon.com/html/reprints/assets/Detailed_Topographical_Map_of_Macedonia_And_Surrounds_Bitola_Region.jpg

Охрид
http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/38-41.jpg

Filip Padrino:
Незнам треба да погледам. Сада за сада сам нашао само ове. Све што нађем у вези са бившом Југославијом постави ћу. Иначе ево вам линк топографске карте за цео свет, као Google Earth.
http://www.topomapper.com/

vladimirmalic:
На овој адреси може да се нађе доста америчких топографских карата (у размери 1:50000) које покривају теруторију бивше Југославије:

http://www.lib.utexas.edu/maps/topo/former_yugoslavia/

Могу да се преузму мапе за територију означену жутом бојом на следећој слици:[приложену датотеку обрисао администратор]

Синиша Јерковић:

--- Цитат: Владимир Малић  Октобар 04, 2013, 12:12:45 пре подне ---На овој адреси може да се нађе доста америчких топографских карата (у размери 1:50000) које покривају теруторију бивше Југославије:

http://www.lib.utexas.edu/maps/topo/former_yugoslavia/

Могу да се преузму мапе за територију означену жутом бојом на следећој слици:--- Крај цитата ---

Владимире, свака част, карте су одличне!

vladimirmalic:
Ево још детаљнијих мапа, у размери 1:25000, али само за подручје Србије:

http://bgspeleo.info/others/Others/Rabota%20po%20topografski%20karti-NE%20TRII/dido/
(кад се клинке на линк, нешто не ради како треба, потребно је копирати линк у адресни део прегледача и онда ради)


А ево и прегледног листа:Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију