Порекло становништва > Македонија

Племена у Македонији

(1/4) > >>

Деспотовски:
Тражећи нешто о Брсјацима наишао сам на овај податак


--- Цитат ---У овоме погледу Македонија не само што не чини изузетак него се у њој још једнако одржава племенска организација. Жива су у њој она иста братства, која видимо у Црној Гори, Брдима Херцеговини и оне исте широке племенске организације као у тим крајевима. Жив је у Македонији и племенски сепаратизам Мијака, Брсјака и Пољана, као што је жив у Црној Гори сепаратизам Куча, Пипера, Васојевића ит.д.
--- Крај цитата ---

http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:UB_00048_19120101|page:386|query:%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%B0

Онда сам у књизи „Јавни зборови Србомаћедонаца и Старосрба” наишао на излагање Кузмана Баџовића где на трећем јавном збору набраја следећих 7 племена:

1. Пулевци/ Белци
2. Мрвенци
3. Сагудати/ Вановци/ Бандовци
4. Пејанци
5. Боји/ Бојки
6. Брсјаци
7. Мијаци

На основу тога Александар Митић је објавио овај чланак где између осталог каже:


--- Цитат ---Истражујући ове наводе Кузмана Баџовића, дошли смо до сазнања да они нису усамљени. Нека племена се помињу и делима Ђорђа Пуљевског. Тако Пуљевски Пулевце у својој Историји назива Пуливаковци. У средњем веку познати под назвом Велегезити. Такође Пуљевски у свом Тројезичнику, племе Вановци зове Крановци и смешта га на исти простор, с тим што додаје данасељавају и области око Охрида, Ресна и делове Албаније. Боје у свом Тројезичнику назива Бојковци. Наравно Пуљевски је у својим делима често спомињао и Мијаке и Брсјаке (и сам је био Мијак).
--- Крај цитата ---


--- Цитат ---За нека племена имамо потврду да се помињу још у раном средњем веку. Тако се Брсјаци помињу под именима Березити-Верезити, Пулевци-Белци као Велегезити, Вановци-Бановци као Сагудати. За племе Пејанци можемо чак да потврдимо античко порекло. Њихово име свакако асоцира на античке Пеонце, који се баш на том простору лоцирају још од најстаријих времена и свакако да није случајно. Потврду тога имамо и у називу области Пијанец, који је кроз топономастику сачувао сећање на ово старо српско племе, додуше на ужем простору него што су они насељавали.
--- Крај цитата ---

https://pametnik.rs/clanci/srpska-plemena-u-makedoniji

На крају да кажем да бих волео да се тема развије и истражује јер ја који сам се родио и одрастао у Македонији не знам ништа о овоме, а исто је и са мојим земљацима.

Надам се да је тема занимљива и извињавам се ако већ постоји у овом или у сличном облику.

нцп:

--- Цитат: Деспотовски  Октобар 17, 2021, 02:26:07 пре подне ---Тражећи нешто о Брсјацима наишао сам на овај податак

http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:UB_00048_19120101|page:386|query:%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%B0

Онда сам у књизи „Јавни зборови Србомаћедонаца и Старосрба” наишао на излагање Кузмана Баџовића где на трећем јавном збору набраја следећих 7 племена:

1. Пулевци/ Белци
2. Мрвенци
3. Сагудати/ Вановци/ Бандовци
4. Пејанци
5. Боји/ Бојки
6. Брсјаци
7. Мијаци

На основу тога Александар Митић је објавио овај чланак где између осталог каже:

https://pametnik.rs/clanci/srpska-plemena-u-makedoniji

На крају да кажем да бих волео да се тема развије и истражује јер ја који сам се родио и одрастао у Македонији не знам ништа о овоме, а исто је и са мојим земљацима.

Надам се да је тема занимљива и извињавам се ако већ постоји у овом или у сличном облику.

--- Крај цитата ---

Веома занимљиво. Мислим да већина заправо ништа не зна о Македонији.

Небојша:

--- Цитат: Деспотовски  Октобар 17, 2021, 02:26:07 пре подне ---Тражећи нешто о Брсјацима наишао сам на овај податак

http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#panel:pp|issue:UB_00048_19120101|page:386|query:%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%98%D0%B0%D0%BA%D0%B0

Онда сам у књизи „Јавни зборови Србомаћедонаца и Старосрба” наишао на излагање Кузмана Баџовића где на трећем јавном збору набраја следећих 7 племена:

1. Пулевци/ Белци
2. Мрвенци
3. Сагудати/ Вановци/ Бандовци
4. Пејанци
5. Боји/ Бојки
6. Брсјаци
7. Мијаци

На основу тога Александар Митић је објавио овај чланак где између осталог каже:

https://pametnik.rs/clanci/srpska-plemena-u-makedoniji

На крају да кажем да бих волео да се тема развије и истражује јер ја који сам се родио и одрастао у Македонији не знам ништа о овоме, а исто је и са мојим земљацима.

Надам се да је тема занимљива и извињавам се ако већ постоји у овом или у сличном облику.

--- Крај цитата ---

Има овде подоста и србовања. За многа од ових племена сви први пут чујемо вероватно. Видим да се у литератури нека помињу у ширем контексту, у смислу јужнословенских племена, заједно са Шоповима, Помацима, итд. Упитно је да ли су баш сва српска. Мада, добар индикатор могу бити крсне славе, предања, као и неки прелазни дијалекат.

Милан Петровић:
Мене занимају ови Сагудати из околине Охрида.
Да ли се неко изјаснио да је од тих Вановаца/Бандоваца?

Деспотовски:
Доњу Србију спомиње и Н. Ружичић. Пошто је на једном месту као српска племена навео пелопонеске Србе (Језерите и Милинге), Велогезите (Велегезите), Сагудате, Драговите, прве и друге, Вајуните, Ринхине, Смољане, Берзите, Струмњане, затим у Доњој Мезији Сакулате (?),
Белезиће (Belesici), Рјаздане (Rjazdani), Мрвце (Mrwzi), Бандовце (Bandowci) и др., Ружичић додаје
да је област свих споменутих племена и њихових кнежева била у VII веку означена као Склавинија, а потом је ускоро добила име Србија. Одмах затим Ружичић додаје: ..Веће и боље организоване српске државе од IX до XIII века биле су: Доња Србија (Serblia Inferior), Србија Рашка (Serbien Rassia), Босна, Захумље, Дукља (Зета), Неретва, Травунија и Рагуза'' (Gross-Zupan Stephan Nemanja und seine Bedeutung für den serbischen Staat und serbische Kirche. Von Episkop Nik.
Ruzitschitsch, Jena 1897, 20—24).

https://ivoandric.no/biblioteka/Istorija/Relja%20Novakovic%20-%20Gde%20se%20nalazi%20Srbija%20od%20VII%20do%20XII%20veka.pdf

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију