View full version: Дискусије о хаплогрупама
1 2 »
 1. I2-CTS10228>YP196>S17250>Y4882
 2. Y-днк хаплогрупа Е
 3. Карпатско-далматински грозд R1a-Z280>CTS3402>Y2613>Y2608
 4. I2-Z17855
 5. Како је све почело-сврставање хаплогрупа?
 6. I2-PH908>FT14506>Y179535>FT190202>Y52621
 7. Y-днк хаплогрупа I2
 8. Хаплогрупа E-V12
 9. J2b-M241
 10. R1b-PF7562 („старија источна R1b“)
 11. I2-PH908>Y32084>PH3310>A20333>FT25902
 12. I2-PH908 (Динарик Југ)
 13. I2-PH908>A5913
 14. R1b-Z2103>BY611>Z2705
 15. I2-Y18331
 16. I2-FT76511
 17. I2>CTS10228>Y3120 - дубље тестирање?
 18. I1-M227
 19. Y-днк хаплогрупа R1а
 20. Y-днк хаплогрупа R1b
 21. R1a-YP335 u Srbiji - (za sada) tri porodice poreklom iz okoline Ohrida
 22. Y-днк хаплогрупа I1
 23. I2-PH908>FT277965 и њене подгране
 24. J2a-Z6055>Y14439 међу Србима
 25. I2-PH908>FT14506>Y56203
 26. R1a-M458>L1029
 27. Хаплогрупа R1a-M458>L1029>YP417>YP728>YP6047 међу Србима
 28. Y-днк хаплогрупа J
 29. Y-днк хаплогрупа L
 30. I-Y3548
 31. E-M34>Z841>Z21466>Y46710>Y159961>Y177539
 32. J2a-M92
 33. E-V22
 34. Хаплогрупа R1a-Z280
 35. Y-днк хаплогрупа Q
 36. Y-днк хаплогрупа G
 37. E-V13>Z5017>Z19851>A18833>Y172393>A9739
 38. R1a-M458>A11460
 39. Y-днк хаплогрупа N
 40. Географски распоред хаплогрупа
 41. I2-L701>P78>A427
 42. I2A1B3 pojašnjenje.
 43. E-FGC11450
 44. Y-ДНК хаплогрупа А на северу Европе?
 45. Y-днк хаплогрупа Т
 46. Предсловенска R1a на Балкану
 47. Y-днк хаплогрупа C
 48. Однос Р1а и И2а у Срба наспрам осталих Словена
 49. Бројчана заступљеност хаплогрупа (у Европи)
 50. Хаплогрупа Ј1 FGC11/FGC12 (арабљанска) међу Србима