View full version: Историја и генетика
1 2 »
 1. Англосаксонци-генетика, порекло и заоставштина.
 2. Хаплогрупа J1-PF7263, покушај историјске реконструкције
 3. Скити и њихова гeнeтика
 4. Словенско насељавање Балканског полуострва
 5. Илири
 6. Колапс бронзаног доба
 7. Филистејци и Балкан
 8. Старо српско становништво жупе Плав
 9. Антички Македонци
 10. Хрватска беспућа повијесне збиљности
 11. Власи
 12. Саси на простору Балкана
 13. Да ли су "Индијанци" открили Европу прије него Европљани Америку?
 14. Први људи Европе
 15. Бастарни и I2a Dinaric
 16. Старобалканско генетичко наслеђе код Срба
 17. Генетика (Y DNK) Словенских (Српских) племена досељених у 7.веку широм Балкана
 18. Динарско-шопска веза (ДНК)
 19. Келтско племе Волки као носиоци CTS10228/YP196
 20. Генетичко поријекло Срба
 21. Чија је Винча?
 22. Либански хришћани
 23. Трагови номадских ратника
 24. Мали корак до велика мозга
 25. Готски речник
 26. Maкедонски Словени
 27. Скандинавско или словенско порекло Рјуриковича?
 28. Bosanski knez Mirkovic-Radojevici-PH908
 29. Ostojici, Kotroman(ov)ici, Jablan(ov)ici
 30. О једној словенској сеоби из Средњег Подунавља у Прибалтик
 31. Бодрићи
 32. Словени на Балкану заједно се са Илириа боре против Римљана цитат
 33. Св. Григорије заштитник Котроманића: Чудотворац или Назијанзин
 34. Матаруге - историјска и генетичка позадина племена
 35. Tračani
 36. Германска племена из доба Сеобе народа на Балкану и њихов генетички траг
 37. Крички војвода Калока-поријекло имена
 38. YP417 na Balkanu
 39. Формирање индоевропског идентитета и миграције индоевропских племена
 40. Genetičko poreklo i karakterologija zapadnog Balkana
 41. Славонија- поријекло становништва
 42. Стара племена у Црној Гори-генетика
 43. Херцеговачки катуни (Премиловићи)
 44. Први Светски рат и генетика Срба?
 45. Zerbe, Zerbу - могућа српска вeза
 46. Словени Срби - Трибали - Власи
 47. "Вистула Венеди"
 48. Феничани
 49. Срби икавци
 50. Питања националног идентитета