View full version: Дискусије о хаплогрупама
1 2 »
 1. E-FGC11450
 2. J2b-M241
 3. R1b-Z2103>BY611>Z2705
 4. I2-PH908 (Динарик Југ)
 5. R1a>>Z280>>YP4278
 6. I2-PH908>A5913
 7. I2-PH908>Y32084>PH3310>A20333>FT25902
 8. Y-днк хаплогрупа G
 9. I2-PH908>FT277965 и њене подгране
 10. I2-PH908>FT14506>Y179535>FT190202>Y52621
 11. Карпатско-далматински грозд R1a-Z280>CTS3402>Y2613>Y2608
 12. Хаплогрупа R1a-M458>L1029>YP417>YP728>YP6047 међу Србима
 13. Y-днк хаплогрупа I2
 14. Y-днк хаплогрупа R1а
 15. I2-PH908>Y84307
 16. I2-L701>P78>A427
 17. Y-днк хаплогрупа J
 18. Хаплогрупа Ј1 FGC11/FGC12 (арабљанска) међу Србима
 19. I2-CTS10228>YP196>S17250>Y4882
 20. I2-Z17855
 21. Y-днк хаплогрупа Е
 22. Како је све почело-сврставање хаплогрупа?
 23. Хаплогрупа E-V12
 24. R1b-PF7562 („старија источна R1b“)
 25. I2-Y18331
 26. I2-FT76511
 27. I2>CTS10228>Y3120 - дубље тестирање?
 28. I1-M227
 29. Y-днк хаплогрупа R1b
 30. R1a-YP335 u Srbiji - (za sada) tri porodice poreklom iz okoline Ohrida
 31. Y-днк хаплогрупа I1
 32. J2a-Z6055>Y14439 међу Србима
 33. I2-PH908>FT14506>Y56203
 34. R1a-M458>L1029
 35. Y-днк хаплогрупа L
 36. I-Y3548
 37. E-M34>Z841>Z21466>Y46710>Y159961>Y177539
 38. J2a-M92
 39. E-V22
 40. Хаплогрупа R1a-Z280
 41. Y-днк хаплогрупа Q
 42. E-V13>Z5017>Z19851>A18833>Y172393>A9739
 43. R1a-M458>A11460
 44. Y-днк хаплогрупа N
 45. Географски распоред хаплогрупа
 46. I2A1B3 pojašnjenje.
 47. Y-ДНК хаплогрупа А на северу Европе?
 48. Y-днк хаплогрупа Т
 49. Предсловенска R1a на Балкану
 50. Y-днк хаплогрупа C