Аутор Тема: Ћирилица  (Прочитано 63482 пута)

Ван мреже vojislav.ananic

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1332
Одг: Ћирилица
« Одговор #200 послато: Јун 14, 2017, 12:08:18 поподне »
II
Епиграфски споменици представљају најстарији тачно датирани ћирилички материјал. Најранији међу њима је Самуилов натпис из 993. године. Плоча са записом пронађена је 1888. године приликом копања темеља за нову цркву у селу Герман на Преспанском језеру. Варошки натпис носи на себи датум 17. фебруар 996. године, а пронађен је 1861. у селу Варош код Прилепа. У Преславу је пронађен надгробни натпис чргубила Мостича (976 -1001). У Битољу је 1956. године откривено да је као праг у Чауш џамији служила мермерна плоча са записом из 1017. године. У селу Темнићу (код Варварина) пронађен је крајем прошлог века недатирани натпис који садржи имена десеторице од четрдесет севастијских мученика; сматра се да није млађи од XI века.
Из друге половине, тачније из последње четвртине XII века, сачувано је неколико значајних епиграфских споменика у којима се ћирилица показује као јасно дефинисано, развијено и одомаћено писмо, прилагођено фонетским приликама подручја на коме се користи. Надгробни натпис требињског жупана Грда датира се доста широко (1173 -1189), а пронађен је у порушеној цркви у Полицама код Требиња. Поваљски натпис (1184) уклесан је у надвратник бенедиктинског манастира Св. Ивана у Повљима на Брачу. Следеће, 1185. године, настао је ктиторски натпис бана Кулина; натпис је пронађен код села Мухашиновића код Високог. У селу Подбрежју пронађен је 1964. године ктиторски надгробни натпис судије Градеше (1180-1204). Између 1170. и 1190. године настао је ктиторски натпис Немањиног брата, кнеза Мирослава, на његовој задужбини - цркви Светог Петра у Бијелом Пољу.
Од XIII века нагло расте број сачуваних епиграфских споменика на целом јужнословенском подручју. Материјал на коме се остављају ови записи условио је и облике појединих слова. Пошто је камен тврд, клесарима није увек полазило за руком да сачувају облине и извијене потезе код појединих слова, па су зато слова клесана у тврдом материјалу донекле различита, са више углова и оштрих, преломљених потеза, од оних која су писана на меком материјалу (пергаменту и хартији).
Из XI века сачувано је неколико тачно датираних рукописа преписаних у руским земљама. Ђакон Григорије довршио је 12. маја 1057. године писање јеванђеља за Остромира, великокнежевског намесника у Новгороду (Остромирово јеванђеље). За кијевског великог кнеза Свјатослава преписан је 1073. године један зборник са изабраним делима светих отаца (Свјатослављев зборник). Свега три године касније (1076) преписан је још један зборник са саставима поучног карактера. У запису у Архангелском јеванђељу забележена је 1092. година, мада није сасвим сигурно да је цео рукопис преписан управо те године. У последњој деценији XI века (1095, 1096, 1097) преписана су у Новгороду три минеја (за септембар, октобар и новембар). Ови најстарији датирани књишки споменици ћирилске писмености пружају важан материјал за реконструкцију свеукупног развоја ћирилице.

Ван мреже vojislav.ananic

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1332
Одг: Ћирилица
« Одговор #201 послато: Јун 14, 2017, 12:13:01 поподне »
III
Најстарији сачувани српски рукопис је Мирослављево јеванђеље са краја XII века (око 1185). Калиграфски исписана слова овог рукописа обликовали су дијак Глигорије и други, условно назван Варсамелон. Вештина и сигурност са којом су ова двојица писара обавила свој посао само су потврда о дуготрајној употреби ћирилице у српској средини. Вуканово јеванђеље преписано је око 1200. године за најстаријег Немањиног сина. Писало је више писара, а старац Симеон који је исписао већи део рукописа, оставио је и запис. У ова два јеванђеља појављују се спорадично и јусови, али они више не означавају назалне вокале. Најчешће означавају одговарајуће прејотоване вокале без назалног призвука. Да се ради само о утицају предлошка са кога се текст преписује, сведочи и потпуно одсуство графема за обележавање назалних вокала у дипломатичкој грађи тога времена, што значи да говорни језик којим су ова документа писана те гласове не познаје.
Првобитна ћирилица, онаква какву познајемо из најстаријих сачуваних рукописа, доживела је у српској средини нека прилагођавања, у складу са фонетским променама које су се догодиле током периода раслојавања првобитног књижевног језика какав је фиксиран у споменицима које називамо канонским (у језичком смислу). Тако су се у српској редакцији старословенског језика изгубили назални вокали па тако и графеме којима су се они бележили (а, л); губљење ових вокала, као и појава прејотованих вокала (га, к) представљају једно од најважнијих обележја тзв. рашке ортографије. У ћирилици која је била у употреби на босанском подручју постојало је и слово ђерв (л). Ово слово појављује се спорадично и у неким најстаријим споменицима српске писмености, и његова појава одраз је потребе да се један специфичан глас који постоји у језику и писмено обележи. Слово је преузето из глагољице, па је то још један доказ о упоредној употреби оба писма у зетско-хумској области. Приликом палеографске анализе појединих писаних споменика неопходно је узети у обзир садржај и карактер текста. Писарски приступ литургијским текстовима, а нарочито библијским, конзервативан је; писар приступа послу са великим поштовањем и труди се да у највећој могућој мери поштује предложак са кога преписује. Слова су обично приближне величине, строго се води рачуна о општем изгледу текстовног блока на страни.
С друге стране, документи правног карактера пишу се далеко слободније, не води се толико рачуна о естетском изгледу појединих слова. Брзину писања условио је садржај и карактер грађе која се исписује. Мада терминолошки проблеми још увек нису у целини разрешени, јасно је да се може говорити о неколико типова (или морфолошких варијаната) ћирилице. Три основна типа била би: књишка ћирилица, канцеларијска (или дипломатичка) и епиграфска (натписна). Специфичан развој ћирилице условио је и појаву терминологије која се разликује од оне која се примењује код изучавања латинског или грчког писма. Устав је назив за писмо у књигама; слова се у највећој могућој мери придржавају дволинијског система, мада, наравно, постоје и слова која због својих саставних елемената излазе из тих оквира. Устав може бити и калиграфски - ту писари нарочито воде рачуна о обликовању слова. Пример калиграфског устава је Београдски паримејник, рукопис настао у првој четвртини XIII века, у коме је упадљива смена дебелих (можда чак четкицом) исписиваних стабала слова и малих петљица писаних танким пером. На формирање писма овог споменика утицале су византијска и руска калиграфија. Монументални изглед писма и строге ортографске норме говоре о развијеној писарској традицији у српској средини тога времена.

Ван мреже vojislav.ananic

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1332
Одг: Ћирилица
« Одговор #202 послато: Јун 14, 2017, 12:14:30 поподне »
IV
Сразмерно мали број сачуваних српских рукописа из XIII века, као и недовољно познавање продукције наших скрипторија тога времена, не пружа могућност за стицање целовите слике о развоју ћирилице у српским земљама. Најстарији тачно датирани српски рукописи потичу тек из друге половине XIII века (Иловичка крмчија - 1262, Хиландарски Шестоднев - 1263, Теодоров апостол - 1277). Са потискивањем пергамента и продором папира долази и до постепене еволуције појединих словних облика. Владимир Мошин сматра да до појаве полуустава долази под утицајем који је пословно (канцеларијско) писмо извршило на устав. Овај процес одиграо се почетком XIV века, управо у време владавине краља Милутина. У време појаве полуустава долази и до измена у српском правопису; долази до појаве тзв. предресавских и ресавских измена рашких ортографских норми, а то се догађа под утицајем великих словенских светогорских центара, у првом реду Хиландара. За ово време карактеристично је и то да један писар може да исписује текстове веома различитог садржаја и карактера (богослужбене књиге, повеље) што се свакако одражава на утицај канцеларијског писма на књишко.
Интересантна је и појава књига писаних чистим канцеларијским брзописом: Лесновски одломак Теодосијевог Житија светог Саве из 1360. године (Београд, Универзитетска библиотека, рукопис бр. 6/1), Минеј Стефана Цоместика из око 1450. године (Београд, Музеј СПЦ, 50).
Посебну улогу, још увек недовољно проучену, у дефинисању високих захтева везаних за рад преписивача имао је српски светогорски манастир Хиландар. На основу досадашњих истраживања може се тврдити да је управо овај скрипториј играо важну улогу у развоју и обликовању српске ћирилице током више векова.
Посебан сегмент српске писмености представља српска дипломатичка грађа. Нажалост, нема довољно података и сачуване грађе на основу које би се могао реконструисати рад једне дворске канцеларије, на пример. Документи који се чувају у Дубровачком архиву су или преписи настали у самом Дубровнику, или представљају спорадично сачувана акта која су писали поједини дијаци. Повеља бана Кулина из 1189. године сачувана је у три савремена примерка у Дубровачком архиву. Потпис кнеза Мирослава сачуван је на латинској повељи од 17. јуна 1190. године.
Најстарија повеља везана за Немањиће, настала око 1200. године, јесте Немањина Хиландарска повеља. Из XIII века сачувано је око 40 аката, и сва она потичу из канцеларија Немањића. Нарочито је велика била продукција ове врсте писаних споменика од времена краља Милутина.

ИЗВОРИ: Г. Томовић, Морфологија ћириличких натписа на Балкану, Београд 1974; А. А. Мединцева - К. Попконстантинов, Надписи из круглоп церкви в Преславе, Софил 1984; Б. Чигоја, Најстарији српски ћирилски натписи, Београд 1994.

                                                                                                                                                                                            Т. Суботин-Голубовић
 
ИЗВОР: ЛЕКСИКОН  СРПСКОГ  СРЕДЊЕГ  ВЕКА, Приредили СИМА ЋИРКОВИЋ-РАДЕ МИХАЉЧИЋ, Београд, 1999.

На мрежи Amicus

 • Уредник
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 9081
 • I1 P109 FGC22045
  • Порекло.рс
Одг: Ћирилица
« Одговор #203 послато: Јун 14, 2017, 02:08:32 поподне »
Још једно погрешно решење од стране Републике, када је у питању избор писма, ако су већ хтели да буде на српском језику.

Наиме, данас је у Дебељачи, недалеко од Београда, подигнут споменик хероју са Кошара, Тибору Церни (1978-1999).Спомен плоча је исписана очигледно(?!) на српском језику, али несумњиво на латиничком писму, чинећи га базначајним и са српске и са мађарске стране (Тибор Церна је пореклом био Мађар, а Дебељача је мешано српско-мађарско место, у коме су Срби већина).

Неко би помислио да се споменик хтео подићи у духу тада још постојеће СР Југославије, али грб Републике Србије и грб Војске Србије то демантују. Дакле, према неким тенденцијама у свету језикословља, овај споменик ће на крају бити схваћен, као написан на хрватком језику.

Српски језик и мађарски језик су очигледно у овом случају изостали.Ван мреже Бакс

 • Памтиша
 • ********
 • Поруке: 1609
 • E-V13>A18844>E-CTS11222
Одг: Ћирилица
« Одговор #204 послато: Јун 14, 2017, 02:12:40 поподне »
Још једно погрешно решење од стране Републике, када је у питању избор писма, ако су већ хтели да буде на српском језику.

Наиме, данас је у Дебељачи, недалеко од Београда, подигнут споменик хероју са Кошара, Тибору Церни (1978-1999).Спомен плоча је исписана очигледно(?!) на српском језику, али несумњиво на латиничком писму, чинећи га базначајним и са српске и са мађарске стране (Тибор Церна је пореклом био Мађар, а Дебељача је мешано српско-мађарско место, у коме су Срби већина).

Неко би помислио да се споменик хтео подићи у духу тада још постојеће СР Југославије, али грб Републике Србије и грб Војске Србије то демантују. Дакле, према неким тенденцијама у свету језикословља, овај споменик ће на крају бити схваћен, као написан на хрватком језику.

Српски језик и мађарски језик су очигледно у овом случају изостали.

По мени, најбоље решење било би да је написано прво на српском језику (ћирилици), па онда и на мађарском.
"Не може се царство задобити на душеку све дуван пушећи"

На мрежи Amicus

 • Уредник
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 9081
 • I1 P109 FGC22045
  • Порекло.рс
Одг: Ћирилица
« Одговор #205 послато: Јун 14, 2017, 02:19:42 поподне »
По мени, најбоље решење било би да је написано прво на српском језику (ћирилици), па онда и на мађарском.

Наравно.Ван мреже Никола Јанковић

 • Почетник
 • **
 • Поруке: 26
 • Р1а, Србин
Одг: Ћирилица
« Одговор #206 послато: Јун 15, 2017, 12:49:13 пре подне »
Све наше невоље потичу из чињенице да данашња република Српия нема уређено питање писма. Краљевина Србия йесте имала уређено питање писма, колико знам све мале острвске (и друге) банана државе свѣта имайу уређено питање писма, има га и Албания, имайу га и Вануату, Буркина Фасо, и Соломонска острва, али га република Српия нема!
У свакой земљи свѣта се зна шта значи слово В (наравно рачунайући земље койе у свойем писму имайу ово слово), али у нашой накази од државе се то не зна! Када на згради пише брой 120В, не зна се йе ли то у ствари 120В или 120Б.
Навешћу прост примѣр из мойега живота: прѣ неколико годин затражих увођење интернета при снабдевачу "СББ". Наведох да йе мойе боравиште у згради са ознаком 30Б (баш тако и пише на згради). Дође и дан да ми се уведе интернет, али њих немаше. Послѣ некога врѣмена се они явише на умноболни далекозвук, нападоше не да смо их прѣварили и рекоше да су били у згради 30В (не Б него В) и да тамо нема мойега прѣзимена него да неко други живи у стану брой 8.
Срећом, я им тада обясних да поред мойе зграде 30Б постойи и зграда 30В, од койе су они мислили да йе то Б, али на хрватской латиници. Ето до чега доводе хаос, расуло и непостояње реда у питању писма.

Надам се да ћейу идиотократе управљайуће овом земљом коначно схватити да йе уређеност питања писма основна цивилизацйска тековина, койу чак и банана државе попут наше трѣбайу имати. Уосталом, како очекивати да држава рѣши далеко сложения питања ако нѣйе у стању рѣшити нешто тако просто као што йе питање писма?

До тада, на питање койе йе ово слово (В) дѣо ће грађана видѣти йедно, а други дѣо нешто сасвим друго.

Замислите само да се у првом разреду учи да су два и два четири, а у другом да су два и два пет. Е, то се намѣрно ради у настави срПскога йезика, прво учимо ђаке да слово "В" одговара првоме гласу рѣчи "Вода" а потом да йе то први глас рѣчи "Буква". И онда се питамо што у држави владайу хаос и расуло. Што се сѣйе, то се и жање. Само йош када бише аветиње то могле схватити.

Хоћу споменути само йош слово "С", койе се у нашем йезику чита на чак четири начина! И то у йезику у койем наводно важи правило "йедно слово - йедан глас".

Жива истина! Такозвано двоазбучје је највећа будалаштина која постоји на свѣту.

Ја се често нашалим и кажем да у свим српским градовима имамо аротеке, ветове и sнорове. Поставља се питање за чије бабе здравље то радимо. Зар за апотеку није довољно што је написана зеленим словима, а нама је мучно и то једно слово промѣнити, све под изговором да странци не разумѣју ћирилицу. Баш ће неки странац коме треба апотека уопште читати шта ту пише. Срећа те малолѣтници знају енглески, иначе се не би могли кладити. Кладионица, срећом, нема, али су ветови на сваком кораку. ;) Иначе, од свих sнорова најпознатији је рет sнор, тамо се купује опрема за кућне љубимце.
Све се човјек брука за човјеком.

На мрежи Amicus

 • Уредник
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 9081
 • I1 P109 FGC22045
  • Порекло.рс
Одг: Ћирилица
« Одговор #207 послато: Јун 15, 2017, 12:55:25 пре подне »
Жива истина! Такозвано двоазбучје је највећа будалаштина која постоји на свѣту.

Ја се често нашалим и кажем да у свим српским градовима имамо аротеке, ветове и sнорове. Поставља се питање за чије бабе здравље то радимо. Зар за апотеку није довољно што је написана зеленим словима, а нама је мучно и то једно слово промѣнити, све под изговором да странци не разумѣју ћирилицу. Баш ће неки странац коме треба апотека уопште читати шта ту пише. Срећа те малолѣтници знају енглески, иначе се не би могли кладити. Кладионица, срећом, нема, али су ветови на сваком кораку. ;) Иначе, од свих sнорова најпознатији је рет sнор, тамо се купује опрема за кућне љубимце.

Неки дан министар образовања 'ладно изјави да и сам меша ћирилицу и латиницу. ::)Ван мреже Никола Јанковић

 • Почетник
 • **
 • Поруке: 26
 • Р1а, Србин
Одг: Ћирилица
« Одговор #208 послато: Јун 15, 2017, 01:00:55 пре подне »
Неки дан министар образовања 'ладно изјави да и сам меша ћирилицу и латиницу. ::)

Нажалост, не пратим политику, па не знам ни ко је тај министар. Чињеница је поражавајућа у сваком случају.  :-[

Ми се терета латинице морамо ослободити прѣ него што нам скрши врат, јер ће се то прѣ или касније, несумњиво, догодити. То писмо се показало као неумољиво: свако двоазбучје је превагнуло у корист латинице. Тиме се затиру основе свих нелатинских култура.
Све се човјек брука за човјеком.

На мрежи Amicus

 • Уредник
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 9081
 • I1 P109 FGC22045
  • Порекло.рс
Одг: Ћирилица
« Одговор #209 послато: Јун 15, 2017, 01:13:04 пре подне »
Нажалост, не пратим политику, па не знам ни ко је тај министар. Чињеница је поражавајућа у сваком случају.  :-[

Ми се терета латинице морамо ослободити прѣ него што нам скрши врат, јер ће се то прѣ или касније, несумњиво, догодити. То писмо се показало као неумољиво: свако двоазбучје је превагнуло у корист латинице. Тиме се затиру основе свих нелатинских култура.

Ма каква жалост... жалосно је једнино што са тако високог места стиже таква порука. Међу нама овде била би невиђена срамота да неко каже како меша писма. Али на то питање, министар је тако безобрзирно одговорио, као да је то општа појава, и да је добро да и код њега није боље. ::)

Не знам, поштујем избор, нека пише ко како хоће, и ко чијим писмом хоће, али неписменост и неоговорност, звоне на реакцију! Јер шта очекивати од челника образовне политике, који је, па такорећи неписмена особа? :-[Ван мреже Никола Јанковић

 • Почетник
 • **
 • Поруке: 26
 • Р1а, Србин
Одг: Ћирилица
« Одговор #210 послато: Јун 15, 2017, 06:37:44 поподне »
Ма каква жалост... жалосно је једнино што са тако високог места стиже таква порука. Међу нама овде била би невиђена срамота да неко каже како меша писма. Али на то питање, министар је тако безобрзирно одговорио, као да је то општа појава, и да је добро да и код њега није боље. ::)

Не знам, поштујем избор, нека пише ко како хоће, и ко чијим писмом хоће, али неписменост и неоговорност, звоне на реакцију! Јер шта очекивати од челника образовне политике, који је, па такорећи неписмена особа? :-[

Ја имам другачије мишљење. За мене је употреба латинице у српском језику знак неписмености. Као кад бих латински писао ћирилицом, тако посматрам. То да пише ко шта хоће и ко како хоће бих ограничио искључиво на личну употребу, притом бих забранио да се латиница назива српском, јер је то и бесмислица и удар на идентитет. Са двама писмима само себи правимо непотребну збрку. Латинице нека Чесима, Пољацима и Хрватима. Наша није, а уз то је и крајње непотребна.
Све се човјек брука за човјеком.

Ван мреже Тимар

 • Члан Друштва
 • Познавалац
 • *****
 • Поруке: 630
Одг: Ћирилица
« Одговор #211 послато: Јун 15, 2017, 09:37:06 поподне »
Ја имам другачије мишљење. За мене је употреба латинице у српском језику знак неписмености. Као кад бих латински писао ћирилицом, тако посматрам. То да пише ко шта хоће и ко како хоће бих ограничио искључиво на личну употребу, притом бих забранио да се латиница назива српском, јер је то и бесмислица и удар на идентитет. Са двама писмима само себи правимо непотребну збрку. Латинице нека Чесима, Пољацима и Хрватима. Наша није, а уз то је и крајње непотребна.
И ја се слажем са вашим ставом.
Латиница никада није била србска, све док Срби не постадоше српи >:(.

Ван мреже Никола Јанковић

 • Почетник
 • **
 • Поруке: 26
 • Р1а, Србин
Одг: Ћирилица
« Одговор #212 послато: Јун 17, 2017, 11:55:35 поподне »
И ја се слажем са вашим ставом.
Латиница никада није била србска, све док Срби не постадоше српи >:(.

Какви српи?
Све се човјек брука за човјеком.

Ван мреже Тимар

 • Члан Друштва
 • Познавалац
 • *****
 • Поруке: 630
Одг: Ћирилица
« Одговор #213 послато: Јун 18, 2017, 07:19:16 пре подне »
Какви српи?
:o
Ја имам другачије мишљење. За мене је употреба латинице у српском језику знак неписмености.   

Ван мреже Никола Јанковић

 • Почетник
 • **
 • Поруке: 26
 • Р1а, Србин
Одг: Ћирилица
« Одговор #214 послато: Јун 18, 2017, 10:46:35 пре подне »
Етноним српи не постоји. Претпостављам да врло добро знаш да се тако пише због једначења по звучности, иако се раније није писало. Називати цѣлу нацију неким другим именом због правописног рѣшења (које се ни добром дѣлу народа не свиђа) значи стварати још један непотрѣбан раздор.
Све се човјек брука за човјеком.

На мрежи Amicus

 • Уредник
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 9081
 • I1 P109 FGC22045
  • Порекло.рс
Одг: Ћирилица
« Одговор #215 послато: Јун 20, 2017, 05:31:47 поподне »
Колико се тиче ове теме, нека свако за себе процени, а моје мишљење је вест овде припада. Пошто је прича потресна, нећу је преносити у целости, али издвојићу најважнији део.

За Вахиду је такво понашање било незамисливо, јер она, рођена Бијељинка, воли Србе, њен језик је, каже, српски, пише и потписује се ћирилицом.

А да је БиХ као појава и даље штетна по нас Србе, говори и овај детаљ, о сврставању у "остале".

Полицајци из Сарајева, мада се она изричито изјаснила да је Српкиња, не пишу тако у записник, већ наводе да је из реда "осталих".

Међу тим "осталима" смо и сви ми други, и они који то виде и они који то не виде, док год постоји Тамни вилајет звани БиХ.

Напомена: Вест је од данас, објављена је на сајту Вечерњих новости, и садржи узнемирујуће фотографије.Ван мреже Никола Јанковић

 • Почетник
 • **
 • Поруке: 26
 • Р1а, Србин
Одг: Ћирилица
« Одговор #216 послато: Јун 20, 2017, 09:49:49 поподне »
Колико се тиче ове теме, нека свако за себе процени, а моје мишљење је вест овде припада. Пошто је прича потресна, нећу је преносити у целости, али издвојићу најважнији део.

За Вахиду је такво понашање било незамисливо, јер она, рођена Бијељинка, воли Србе, њен језик је, каже, српски, пише и потписује се ћирилицом.

А да је БиХ као појава и даље штетна по нас Србе, говори и овај детаљ, о сврставању у "остале".

Полицајци из Сарајева, мада се она изричито изјаснила да је Српкиња, не пишу тако у записник, већ наводе да је из реда "осталих".

Међу тим "осталима" смо и сви ми други, и они који то виде и они који то не виде, док год постоји Тамни вилајет звани БиХ.

Напомена: Вест је од данас, објављена је на сајту Вечерњих новости, и садржи узнемирујуће фотографије.

Код Вахиде очито нису упалиле приче да се српски језик може назвати било којим именом и писати било којим писмом. Ово је један од свѣтлих примѣра људи који не мѣњају свој став због мишљења већине.  :)

Него, шта ћемо сад са овим силним великосрбима који воле латиницу?  ;D
Све се човјек брука за човјеком.

На мрежи Amicus

 • Уредник
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 9081
 • I1 P109 FGC22045
  • Порекло.рс
Одг: Ћирилица
« Одговор #217 послато: Јун 20, 2017, 10:29:05 поподне »
Код Вахиде очито нису упалиле приче да се српски језик може назвати било којим именом и писати било којим писмом. Ово је један од свѣтлих примѣра људи који не мѣњају свој став због мишљења већине.  :)

Него, шта ћемо сад са овим силним великосрбима који воле латиницу?  ;D

Вахида заслужује све симпатије за своју свест о значају српског језика и ћириличког писма.Ми и Вахида не поштујемо законску одредбу о забрани ћирилице. ;)Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1087
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Ћирилица
« Одговор #218 послато: Јун 21, 2017, 05:13:47 пре подне »
Вахида заслужује све симпатије за своју свест о значају српског језика и ћириличког писма.Ми и Вахида не поштујемо законску одредбу о забрани ћирилице. ;)

Како ко, многи йе поштуйу. Ела нађи наше писму у Темпу, Идейи или у Метроу! А и овдѣ на нашем разговаралишти йе неки поштуйу, рецимо Радон.

Но, чим ступи на власт наша нова изопачена прѣдсѣдница владе, сванућейу боља врѣмена за наше писмо, као и за подстицање природнога прираштая.
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

На мрежи Amicus

 • Уредник
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 9081
 • I1 P109 FGC22045
  • Порекло.рс
Одг: Ћирилица
« Одговор #219 послато: Јун 21, 2017, 03:18:37 поподне »
Како ко, многи йе поштуйу. Ела нађи наше писму у Темпу, Идейи или у Метроу! А и овдѣ на нашем разговаралишти йе неки поштуйу, рецимо Радон.

То је зато што не схватају озбиљно тај проблем и ову законску одредбу.

У РХ, ФБиХ и ЦГ ћирилица се дословно прогони, како то изгледа у пракси, видимо на примеру Вахиде Тихић, која умало главу није изгубила због свог "србовања", које је неко као такво препознао управо због њеног коришћења српског језика и ћириличког писма.

С друге стране, ми који живимо у Републици Српској и Србији, требали бисмо бар у нашим препискама, бити опредељени за ћирилицу. Ми имамо избор, зар не? Они тамо немају, или имају лажни избор, латиницу без проблема, и ћирилицу са батинама.