View full version: МтДНК
1
 1. Хаплогрупа D4 код Срба
 2. Нови мт-ДНК тестирани на Српском ДНК Пројекту
 3. mt-ДНК становништва Европе
 4. Населеђивање преко мт-ДНК
 5. мтДНК хаплогрупа H
 6. X-ДНК
 7. Исходи мтДНК порекла становника бивше Југославије
 8. Анализа мтДНК хаплогрупе
 9. HaploGrupa H-2a1
 10. YSEQ проширио линију производа на мтДНК тестове
 11. Распоред mtDNA - Западни Балкан
 12. мт-ДНК U4
 13. мт-ДНК неких славенских народа