Аутор Тема: Истраживање Александровачке Жупе  (Прочитано 12173 пута)

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Истраживање Александровачке Жупе
« послато: Јун 17, 2014, 07:39:25 поподне »
http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/62_1/glasnik%20etnografskog%20instituta%20LXII%2001.pdf

Нађите у књизи одѣљак:

Непосредни резултати нових мултидисциплинарних етногенетских истраживања Срба и становништва Србије (на примеру Александровачке жупе)

Изгледа да су унутрашње-пословњаци учествовали у испитивањих.

Исход од 85 испитаних:

 I2a поседује 30 испитаника тестираних;
хаплогрупу R1a има 18 испитаника/тестираних;
E1b1b поседује 13 људи;
G – 9;
I1 – 4;
J2b – 4;
J2a – 2;
J1 – 2;
Q – 1;
R1b – 1;
неодређених - 1

Напомињем да се рад на неколико мѣст позива на нашега Синишу Йерковића и на његове радове. :-) Покушах долѣ ставити дѣо чланка, али то испаде неуређено, молим људе да ми опросте на несређености.
Што йе найважнийе, у йош неких крайевах Србийе се раде слична испитивања као у Александровачкой Жупи, те и из њих очекуйемо исходе.
« Последња измена: Јун 17, 2014, 07:51:06 поподне Александар Невски »
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #1 послато: Јун 17, 2014, 07:44:13 поподне »

Наиме, на основу записа М. Лутовца установљена је представа о томе да
Каралићи (Кара-Илићи) и Карајовићи (Кара-Јовићи) потичу од два брата, Кара-
Јове и Кара-Илије (Лутовац 1980, 70, 78). У складу с тим, хаплотипови В. Каралића
(34/АС) и Д. Карајовића (81/АС) разликују се код само једног маркера, за само
један алел (хаплогрупа J2b); в. табелу А1. (Овде треба нагласити да поменути
испитаници нису били свесни ове даље, очигледно родбинске релације.) Исто
тако, забележене су представе и о томе да Шљивићи и Милисављевићи у Ботуњу
долазе из Боћа, као и да су – на шта указују исте славе (св. Ђорђе) – у крвном
сродству (Лутовац 1980, 94). Аналогно томе, хаплотипови Б. Шљивића (19/АС)
и Д. Милосављевића (58/АС) разликују се само код једног маркера, за само један
алел (хг. I2a).
Међу урађеним хаплотиповима, осим наведених седам случаја
истоветности (по два хаплотипа), уочено је и 26 релација хаплотипова који се
разликују за само један маркер и један алел (в. табелу А1; ове релације – када
приступом.
14. О великом роду Џамића в. у: Лутовац 1980, 88, 89. О, такође, веома разгранатим Дуњићима
в. у: Павловић 2012, 95, 13, 12, 89, 131–132; 109, 117, 123.
15. У овом случају се, на основу расположивих резултата, ништа конкретно не би могло рећи
о његовом сродству у односу на остале тестиране Џамиће.
16. Уп. бројне примере изнесене у: Лутовац 1980; Павловић 2012. Рецимо, на основу претпоставки
М. Лутовца о блискости појединих родова (Лутовац 1980, 94), испитаник 60/AC З. Благојевић
требало би да буде у сродству са испитаницима Б. Шљивићем (19/АС) и Д. Милосављевићем/
Милисављевићем (58/АС; по испитанику, он се грешком презива Милосављевић, док су се његови
непосредни преци презивали Милисављевић), што се није потврдило, јер З. Благојевић припада
хаплогрупи R1a, док Шљивић и Милосављевић припадају хаплогрупи I2a (и заиста су, на основу
добијених резултата, у даљој родбинској релацији).
251
је реч о блискости наведених хаплотипова – могуће је јасно сагледати уз помоћ
одговарајућег онлајн програма за одређивање генетске блискости: http://www.
mymcgee.com). О осталим рођачким релацијама (изузев претходно наведених),
у овом тренутку, тј. до нових сазнања и истраживања, можемо само, са више
или мање основа, изводити претпоставке. Рецимо, хаплотипови З. Давидовића
(5/АС) и З. Трифуновића (42/АС) разликују се за само један маркер и један алел,
а преци и једног и другог – по забележеним представама о пореклу – потичу из
Криве Реке/Копаоник.
17
У сваком случају, очигледно је да је свако истраживање
порекла које није мултидисциплинарно (генетска истраживања без етнолошких
и њима сродних истраживања, и обрнуто) осуђено на непотпуност. Наиме, као
што смо видели, неке од наших почетних претпоставки – изведене само на
основу представа о пореклу – показале су се као основане, а неке не; аналогно
томе, само генетска анализа, без упоређивања резултата са представама и
сазнањима о пореклу, с једне стране је –подразумева се – веома корисна, али је
ипак штура и на основу ње се не могу изводити конкретнији закључци, бар када
је реч о етногенетско-генеалошким питањима и проблематици, који су за нас
у првом плану (уп. Veselinovic et all. 2008). Другим речима, само повезивањем
генетике и етнологије – заједно са другим сродним дисциплинама, почев од
историје – могуће је доћи до нових квалитативних података о пореклу (народа
и становништва).
Општа структура (истраживања различитих групација) и илустративни
примери.
Када се посматра комплетан материјал, односно присуство различитих
хаплогрупа (у оквиру укупног 85-чланог узорка), добијају се проценти који се у
основним цртама подударају са претходно спроведеним истраживањима других
аутора (Regueiro et all. 2012, 61; в. табелу у: http://poreklo.rs/srpski-dnk-projekat),
али и уз извесне/поменуте специфичности које су, по свему судећи, обележје
Александровачке жупе (в. табелу А2). Наиме, на основу резултата добијених уз
помоћ предиктора за утврђивање хаплогрупа, а на основу утврђених хаплотипова
(у ову сврху, превасходно су коришћена два – у савременим околностима – врло
меродавна и практична предиктора; в.
http://www.hprg.com/hapest5/hapest5a/
hapest5.htm
; http://predictor.ydna.ru), хаплогрупу I2a поседује 30 испитаника/
тестираних; хаплогрупу R1a има 18 испитаника/тестираних; E1b1b поседује
13 људи; G – 9; I1 – 4; J2b – 4; J2a – 2; J1 – 2; Q – 1; R1b – 1; недефинисаних
– 1. У процентима, дакле (када је реч о комплетном узорку од 85 урађених
анализа), хаплогрупу I2a поседује приближно 35,5 процената (35,29%), R1a 21
(21,17%), E1b1b 15,5 (15,29%), G 10,5 (10,58%), I1 4,5 (4,71%), J2b 4,5 (4,70%),
J2a 2,5 (2,35%), J1 2,5 (2,35%), R1b 1 (1,17%), Q 1 (1,17%), недефинисаних 1 (1,
17%); в. табелу А1.
18
Може се рећи да је највећа сличност хаплотипова (међу
17. По Лутовцу, наиме, предак Давидовића Давид дошао је из Криве Реке (Копаоник) и населио
се на сеоској утрини (Лутовац 1980, 67). Павловић у Кривој Реци помиње Тривуновиће
(Павловић 2012, 100–101).
18. О различитим хаплогрупама и одговарајућој методологији в. на пример Кљосов 2013,
288–310; Кљосов 2010, 66–70; Јерковић 2012в; уп. ранија схватања представљена у: Бачко и

И. Тодоровић, А. Вучетић-Драговић, А. Марић, Непосредни резултати нових..

252

Гласник Етнографског института САНУ LXII (1)

констатованим хаплогрупама) присутна унутар хаплогрупе I2a (30 укупно, тј.
35,29%) која – заједно са хаплогрупом R1a (18 укупно, тј. 21,17%) – по свему
судећи представља „стандардну“/“изворну“ српско-словенску хаплогрупу,
и која је (заједно са поменутом хаплогрупом R1a) иницијално учествовала
у етногенези Словена (в. Кљосов 2013, 238–255, 258–260).
19
Логично је да
су подударања хаплотипова унутар уочене, „српско-словенске“ варијанте
хаплогрупе I2a највећа (међу хаплотиповима ове хаплогрупе уочено је чак 18
релација са разликом на само једном локусу и једном алелу), јер се ова/“динарска“
варијанта хаплогрупе I2a повезује са групацијом која је своју експанзију, тј.
„демографску експлозију“ отпочела релативно скоро (пре око 2.000 година)
(Кљосов 2013, 241; Јерковић 2012а). И резултати истраживања спроведених
на основу материјала из Александровачке жупе су – аналогно са два последња
релевантна узорка/истраживања (в. табелу А2) – показали да хаплогрупе I2a и
R1a, карактеристичне за словенске популације, преовлађују код Срба (са више
од половине испитаника и тенденцијом ка њиховом дво-трећинском учешћу), а
наредна истраживања би требало да покажу која хаплогрупа (и у коликој мери)
преовлађује на истоку, западу, северу и југу српског етничког простора; у том
смислу ће веома занимљиви бити резултати генетске анализе узорака узетих
у другим деловима Србије (о чему је већ било речи; в. напомене 6 и 3; уп. и
Тодоровић 2013б, 101–102; Тодоровић 2013в, 104–105, 114).
Специфични примери и аспекти; уочени миграциони путеви
и тенденције.
Наравно, овде има простора и за низ нових закључака и
истраживачких иницијатива, уз сагледавање већег броја веома интересантних
и инспиративних детаља, везаних за „склапање мозаика“ путем упоређивања
генетских показатеља, личних представа о пореклу и етнолошко-историјских
извора, о чему ће се опширније говорити у наредним радовима и студијама.
20
Максимовић 2010, 17–26. В. и Тодоровић 2013а, 153–154; Тодоровић 2013в, 120–121. Такође
уп. и Cavalli-Sforza 2008; Станојевић 2010; Невски 2013; Маслаћ 2011а; Маслаћ 2011б.
19. Наиме, по Кљосову, варијантна хаплогрупа I2a1-P37.2 (односно – одговарајућа грана/
субклад хаплогрупе I2) по свој прилици се формирала „пре око 14-15.000 година“ и „њихови
преци су изгледа живели у читавој Европи, све до драматичних збивања која су растурила
остатке тих субклада на супротне крајеве Европе. Та збивања поцепала су родослов 'динарског'
субклада пре око 5.000 година, готово уништила становништво које се поцепало на два дела –
острвски и источноевропски, и започела препород своје родовске линије готово испочетка. На
Острвима је то започело одмах после драматичних догађаја, у Источној Европи је затребало
још више од 2.000 година преживљавања, да би тек крајем прошле ере становништво
почело да се увећава, и то не на једном месту, не само на Балкану него по читавој Источној
и Југоисточној Европи, од Грчке и Бугарске до Прибалтика – Пољске, Литваније, Летоније,
а такође Чешке, Словачке, Аустрије, Немачке, Украјине, Белорусије, Русије“ (Кљосов 2013,
259). О повезаности наведене хаплогрупе са прото-словенским контекстом в. Кљосов 2013,
259–260. У сваком случају, евидентно је да се такозвана „динарска“ грана хаплогрупе I2a
може непосредно повезати са словенским етничко-језичко-културним контекстом и да је
„заједничка за читаву Источну Европу од Грчке до Прибалтика“ (Кљосов 2013, 241).
20. Планирана је и монографија која би требало да обухвати комплетне резултате истраживања
спроведених широм Србије.
253
Примера ради, за огромну већину хаплотипова се (захваљујући поменутим
предикторима) са готово стопроцентном сигурношћу може рећи којој
хаплогрупи припадају, али постоје и неки који су особени и теже одгонетљиви.
Наиме, хаплотипови појединих испитаника су веома специфични (на пример,
АС/38 Г. Милосављевић је за постојеће предикторе загонетка)
21
, али и у још
неколико случаја – и поред тога што су хаплогрупе утврђене са великим
процентом вероватноће – предиктори не могу са стопроцентном сигурношћу
да се определе за одговарајућу хаплогрупу. Овакве случајеве представљају М.
Марић АС/16, који је (по свему судећи) хаплогрупа Ј1, као и AC/39 М. Арсић,
који је хаплогрупа G, али је нејасно да ли спада у подгрупу G2 или G1.
22
Исто
тако, и када је реч о одређивању подврсте јасно дефинисаних хаплогрупа јављају
се бројне недоумице
23
, које се даље могу разрешавати уз помоћ тзв. SNP-анализе
или генетском анализом већег броја DYS локуса/маркера.
24
С друге стране, један испитаник, примера ради, има хаплогрупу Q (AC/84 Р.
Спасојевић), која се углавном доводи у везу са удаљеним, азијским и америчким
популацијама (ова хаплогрупа се понекад назива и „сибирском“), са блиским
хаплотиповима чак и у веома удаљеним азијским земљама/просторима. Ово би,
међутим, могло да се констатује само „на први поглед“ и у уопштеном смислу;
даље истраживање је утврдило постојање једног идентичног хаплотипа (са 17
локуса) међу 185 хаплотипова констатованих у северној Србији (Војводини),
као и један који се разликује само на једном локусу и то за један алел (Veselinovic
et. all 2008, 24–26; в. хаплотипове 3 и 4 на стр. 24), што и овај резултат доводи у
контекст српског етничког простора (невезано у односу на његове „миграционе
путеве“ у дубљој прошлости). Веома занимљиво је, исто тако, да је практично
све претке испитаника са хаплогрупом Ј2b локално становништво доживело као
другачије
, односно као изразито „црне“; тако род испитаника И. Миленковића
(70/AC) (иначе – човека веома светле комплексије) зову „Црнићи“, по њиховом
претку Миљку Црном (в. Лутовац 1980, 96). Такође, и други испитаници са
предиктованом хаплогрупом Ј2b, Д. Карајовић (81/АС) и В. Каралић (34/АС),
потичу од предака које су звали Црни Јова (Кара-Јова) и Црни Илија (Кара-Илија)
(Лутовац 1980, 70, 78), а четврти преостали испитаник са истом хаплогрупом
(17/АС) потиче од претка који је био усвојен и чије је порекло неизвесно.
Осим тога, на основу добијених резултата можемо приметити и одређене
тенденције када је реч о становништву Србије. Наиме, веома занимљива је
околност/индиција да хаплогрупа R1a у Жупу (на основу представа о пореклу)
21. Овај хаплотип показује, наиме, одређену блискост са „старим“ варијантама хаплогрупе
I2 (уп. Кљосов 2013, 239), на шта упућују и предиктори (тј. http://predictor.ydna.ru), али би
дефинитивно утврђивање хаплогрупе овог испитаника било могуће тек уз додатну SNP-
анализу.
22. Поменуте недоумице на различите начине дефинишу коришћени предиктори.
23. Овде читаоца можемо упутити на већи број примера (уп. напомену 28), уз нагласак на
уоченим варијантама у оквиру хаплогрупе Ј и њених субклада.
24. Више о поменутој SNP-анализи (скраћеница у односу на Single Nucleotide Polymorphism)
в. на пример у: Кљосов 2013, 263–266. Такође уп. и Јерковић 2012б.

И. Тодоровић, А. Вучетић-Драговић, А. Марић, Непосредни резултати нових..

254

Гласник Етнографског института САНУ LXII (1)

често стиже са истока, док хаплогрупа E1b1b врло често стиже са југозапада.
25
Такође је веома занимљива околност да припадници „северне динарске
варијанте“ (тзв. I2a Dinaric North) хаплогрупе I2a – за коју је карактеристично то
да DYS маркер 448 има вредност 20, а не 19 као у „јужној динарској варијанти“
(тзв. I2a Dinaric South) – у Жупу долазе са југа (уп. Јерковић 2012а).
26
Осим тога,
слободнија интерпретација добијених резултата би могла да укључи и запажање
да испитаници за чије се родове везују представе о старом племићком пореклу
имају хаплогрупу R1a (Рашковић и Богдановић)
27
; уп. Кљосов 2013, 46–47, 55–
68 итд.; Кљосов 2010.
У сваком случају – као што смо претходно нагласили – очекивани
непосредни резултати истраживања спроведених у свим основним
лингвокултурним зонама Србије пружиће много прецизније одговоре када је
реч о сагледавању опште слике; на основу ових резултата моћи ће да се изведу
опширнији и далекосежнији закључци. Другим речима, када пред собом будемо
имали укупно 700 хаплотипова са подручја Србије (као што је планирано) – уз
проналажење хаплогрупа и прецизирање одговарајућих подгрупа/субклада
28
,
25. Примера ради, са даљим или ближим подручјима српског истока и југоистока (у односу на
Жупу) – по забележеним (сопственим или претходно констатованим) представама о пореклу
– повезани су преци AC/53 Д. Радосављевића, AC/30 И. Цветковића, AC/51 И. Гавриловића,
AC/69 Б. Рутића, са хаплогрупом R1a; паралелно с овом струјом, повећано присуство
R1a је уочено и у северозападном, тј. западном делу општине Александровац (АС/25 Д.
Вилимоновић, АС/45 М. Богдановић, АС/85 С. Сеочанац, АС/43 М. Црноглавац, АС/10 Ж.
Дуњић). С друге стране, са југозапада долазе преци AC/4 Р. Шекуларца, AC/7 З. Тоскића,
AC/32 И. Јокановића, AC/61 Р. Лапчевића, АС/67 М. Чеврљаковића, AC/74 Б. Костића, са
хаплогрупом E1b1b.
26. Наиме, представе о пореклу испитаника АС/9 М. Симића, AC/66 З. Старинца, AC/79
М. Јевтовића и Џамића (AC/22 А. Џамић, AC/27 М. Џамић и AC/54 Г. Џамић) везују се за
Метохију и Косово, са тенденцијама постојања још јужнијих пребивалишта у прошлости.
Јевтовићи, пак, имају и индикативан родовски надимак „Грци“.
27. Испитаник AC/3 В. Рашковић је непосредно навео представу о томе да „потиче од кнезова
Рашковића“, односно од стaрог српског племства (уп. Нишкановић 2004, 221–223), док су
о мишљењу Богдановића из Бзеница (чији је представник у истраживању био AC/45 М.
Богдановић, коме је предак из Бзеница прешао у Рогавчину) да потичу од српског племства
говорили и други казивачи из Жупе. С друге стране, и испитаник AC/62 Н. Рашковић такође
поседује хаплогрупу R1a, с тим што он није навео представу да потиче од кнезова Рашковића,
нити му се слава подудара са славом поменутог испитаника В. Рашковића; осим тога, и поред
исте хаплогрупе, присутне су и значајне разлике у хаплотиповима ове двојице испитаника.
28. У контексту нашег/разматраног комплекса узорака, тј. у оквиру одговарајућих хаплогрупа
– уз помоћ меродавног предиктора (
http
://
predictor
.
ydna
.
ru
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #2 послато: Јун 17, 2014, 08:01:26 поподне »
Ево из койих областий се могу очекивати наредни исходи:


 Наиме, током истраживања обухваћене су: шумадијско-војвођанска лингвокултурна зона
(Богатић, Сремска Митровица и Уб), херцеговачко-крајишка зона (посматрана заједно са
зетско-сјеничком; Пријепоље и Чачак), косовско-ресавска (посматрана заједно са смедеревско-
вршачком; општина Александровац, уз потенцијални додатни/посебни комплекс узорака
из смедеревско-вршачке зоне), призренско-јужноморавска (општина Лесковац), тимочко-
лужничка (посматрана заједно са њеним граничним микро-целинама; општине Књажевац,
Зајечар и Сврљиг) са сврљишко-заплањском (Сврљиг), и општи контекст (Београд).
Дефинитивна реализација ових истраживања зависи искључиво од могућности и динамике
рада поменуте ДНК лабораторије при МУП-у Србије, са којом је успостављена сарадња.
7. Постојање и допринос Српског ДНК пројекта (као и одговарајућег интернет-портала
Порекло; в. http://poreklo.rs) – с обзиром на „пионирски“ карактер наших истраживања
– од велике су важности за овај рад и даље унапређивање научног, мултидисциплинарног
проучавања дотичне проблематике; в. Тодоровић 2013а, 151. Такође треба нагласити и то да
су за нас – у овој фази истраживања (с обзиром на њихов наведени „пионирски“ карактер) – од
великог значаја и научно-популарни текстови, а посебно они текстови који, иако задржавају
одговарајући стручни и научни ниво, разматрану проблематику приближавају широј јавности,
како би се постигло лакше разумевање и праћење доступних резултата. У предоченом смислу,
за нас су – као посебно илустративни – од изузетног значаја текстови А. Кљосова (Кљосов
2010; Клесов 2013/Кљосов 2013).

Изражавам наду да ћейу бити обявљена презимена, остали подаци, и сами исходи са бройкама.
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Ван мреже Небојша

 • Уредник СДНКП
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 10782
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #3 послато: Јун 17, 2014, 08:10:28 поподне »
Наиме, на основу записа М. Лутовца установљена је представа о томе да
Каралићи (Кара-Илићи) и Карајовићи (Кара-Јовићи) потичу од два брата, Кара-
Јове и Кара-Илије (Лутовац 1980, 70, 78). У складу с тим, хаплотипови В. Каралића
(34/АС) и Д. Карајовића (81/АС) разликују се код само једног маркера, за само
један алел (хаплогрупа J2b);

Да ли су ови Карајовићи J2b M205, или J2b M241? Видим да су из села Лаћислед, у Александровачкој Жупи. Пореклом су из Мораче, као и Котлајићи J2b M205 из тог краја (Суботица). 

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #4 послато: Јун 17, 2014, 08:18:04 поподне »
Да ли су ови Карајовићи J2b M205, или J2b M241? Видим да су из села Лаћислед, у Александровачкој Жупи. Пореклом су из Мораче, као и Котлајићи J2b M205 из тог краја (Суботица).

Негдѣ се спомињу таблице са подацима, па се надам да ћемо некако набасати на њих. Молим првога койи их нађе да их обяви.
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Синиша Јерковић

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #5 послато: Јун 17, 2014, 08:52:09 поподне »
Негдѣ се спомињу таблице са подацима, па се надам да ћемо некако набасати на њих. Молим првога койи их нађе да их обяви.

Таблице се налазе на сљедећем линку након текста.

http://www.etno-institut.co.rs/files/gei/62_1/ivica%20todorovic%20srp.pdf

Синиша Јерковић

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #6 послато: Јун 17, 2014, 09:09:05 поподне »
Прочитао сам читаву студију, и морам признати да сам пријатно изненађен. Прије свега, методологија коју су одабрали, бирајући репрезентативне узорке на основу лингво-културних групација српског народа мислим да је пун погодак. На тај начин ћемо , кад се истраживање заврши имати практично пуну "генетску слику" српског народа. Ипак 700 тестираних презимена (и то репрезентативних) није мали број, ако се дода на досадашњих 300 долазимо до 1000 тестираних презимена, што је прилично велика цифра.

Исто тако драго ми је да је истраживање поријекла породица и народа помоћу генетике, на овај начин, ушло и званично у нашу науку. Мислим да је улазак преко етнографије далеко боља опција него да је улазило преко генетике и биологије како је то случај био, рецимо, у Хрватској. Текст Тодоровића и сарадника ми заиста оставља утисак да се ради о људима који у потпуности виде суштину ствари.

Хвала ауторима и на помињању Српског ДНК Пројекта и сајта порекло.рс. Сви они који су доприносили на овај или онај начин да овај Пројекат заживи (а то смо и сви ми на овом форуму), заправо су направили пионирски корак, чије испуњење и научно озваничење видимо и у овом Пројекту Ивице Тодоровића.


Ван мреже Муњени Ћелић

 • Познавалац
 • ******
 • Поруке: 598
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #7 послато: Јун 17, 2014, 09:18:43 поподне »
Г. Милосављевић, под реднм бројем 38, је према предиктору испао G2a 79,9%. док је следећи I2a (xI2a1) са 13,2%. Током уноса података, предиктор му је променио неколико хаплогрупа да би се на крају задржао на G2a.
Икавац

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #8 послато: Јун 17, 2014, 09:18:49 поподне »
38. Г. Милосављевић 15 14 14 13 30 24 10 11 15 15 10 10 20 15 17 21 11 ?

Испитаному Милосављевићу нѣсу могли утврдити хаплоскупину. Ево шта дайе мой прѣдвиђач:Вѣроватноћа = 93.93%   уклапање = 53.09         И2ц
Вѣроватноћа = 4.43%   уклапање = 43.36         И2а2а-М223
Вѣроватноћа = 0.62%   уклапање = 31.32         И2а1б3 Динарска и Дислес
Вѣроватноћа = 0.52%   уклапање = 32.46         Г2а2б2а1а - У1
Вѣроватноћа = 0.40%   уклапање = 40.11         Г2а2а - Л91
Вѣроватноћа = 0.05%   уклапање = 35.69         Й2а
Вѣроватноћа = 0.02%   уклапање = 32.26         Г1-М342
...
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Синиша Јерковић

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #9 послато: Јун 17, 2014, 09:19:17 поподне »
Тек сам почео да гледам резултате, а већ сам "скужио" неке Годијеље. Невјероватни су, има их свуда...

Синиша Јерковић

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #10 послато: Јун 17, 2014, 09:22:51 поподне »
38. Г. Милосављевић 15 14 14 13 30 24 10 11 15 15 10 10 20 15 17 21 11 ?

Испитаному Милосављевићу нѣсу могли утврдити хаплоскупину. Ево шта дайе мой прѣдвиђач:Вѣроватноћа = 93.93%   уклапање = 53.09         И2ц
Вѣроватноћа = 4.43%   уклапање = 43.36         И2а2а-М223
Вѣроватноћа = 0.62%   уклапање = 31.32         И2а1б3 Динарска и Дислес
Вѣроватноћа = 0.52%   уклапање = 32.46         Г2а2б2а1а - У1
Вѣроватноћа = 0.40%   уклапање = 40.11         Г2а2а - Л91
Вѣроватноћа = 0.05%   уклапање = 35.69         Й2а
Вѣроватноћа = 0.02%   уклапање = 32.26         Г1-М342
...

Треба видјети има ли сличности са резултатем од Проговца које је исто И2ц, а из Поморавља је. Видим да су Проговца на ФТДНА смјестили у кластер заједно са пет-шест Турака.

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #11 послато: Јун 17, 2014, 09:43:51 поподне »
Треба видјети има ли сличности са резултатем од Проговца које је исто И2ц, а из Поморавља је. Видим да су Проговца на ФТДНА смјестили у кластер заједно са пет-шест Турака.

Нѣсу баш близки, имайу пет разлика од 16 (17-ти, ДЫС635 нѣйе међу првих 37).
И нѣйе стрпан ни са йедним Турчином, далеко било, сви су Йермени.
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Окир СРБ

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #12 послато: Јун 17, 2014, 11:55:50 поподне »
ГОДИЈЕЉИ - модални хаплотип
12 23 15 10 15 19 11 15 12 12 12 28


Ј2b - Ивљанин - бр. 17 у табели
12 23 15 10 15 19 ? ? 12 13 12 29

J2b - Каралић - бр. 34 у табели
12 23 15 10 15 17 ? ? 12 12 12 28

Ј2b - Миленковић (Црнић) - бр. 70 у табели
16 24 15 10 13 18 ? ? 12 12 11 28

J2b - Карајовић - бр. 81 у табели
12 23 15 10 15 17 ? ? 13 12 12 28


За "Годијеље" су карактеристичне вриједности на маркерима 392=12 (Ивљанин, Каралић, Карајовић) и 437=14 (Ивљанин, Каралић, Карајовић).

Јасно видимо да Каралићи и Карајовићи упадају у "Годијеље".
Литература за њих каже да су поријеклом из Мораче.
Занимљиво да имамо тестираног Ђорђевића (Котлајића) из Жупе, који такође упада у "Годијеље". Котлајићи су по свему судећи огранак морачког братства Ћировића, које се везује за скадарску Враку.

Што се тиче Ивљанина, наведено је да је његов предак усвојен, тако да не можемо ништа ближе рећи о његовом поријеклу.
« Последња измена: Јун 18, 2014, 01:12:23 поподне Петар Демић »

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #13 послато: Јун 18, 2014, 06:03:09 пре подне »
38. Г. Милосављевић 15 14 14 13 30 24 10 11 15 15 10 10 20 15 17 21 11 ?

Испитаному Милосављевићу нѣсу могли утврдити хаплоскупину. Ево шта дайе мой прѣдвиђач:Вѣроватноћа = 93.93%   уклапање = 53.09         И2ц
Вѣроватноћа = 4.43%   уклапање = 43.36         И2а2а-М223
Вѣроватноћа = 0.62%   уклапање = 31.32         И2а1б3 Динарска и Дислес
Вѣроватноћа = 0.52%   уклапање = 32.46         Г2а2б2а1а - У1
Вѣроватноћа = 0.40%   уклапање = 40.11         Г2а2а - Л91
Вѣроватноћа = 0.05%   уклапање = 35.69         Й2а
Вѣроватноћа = 0.02%   уклапање = 32.26         Г1-М342
...

Са испитаним Селманийем И2ц из Албанийе Милосављевић има само йедну разлику на 16 упоредивих ознака, на двѣ врѣдности. Разлика йе на ДЫС439 = 12 у Селмания док йе у Милосављевића 10. Све остало йе исто.
Према томе, мало йе вѣроватно да се не ради о мушкой лози И2ц. Селмани йе стрпан у одѣљак I2c B (Z) 15-24 L596 L597, зайедно са Азербейџанцем и Бугарином.

Од Бугарина има йедну разлику више. А Азербейџанац се поклапа са Милосављевићем на ДЫСу 635, обойица имайу врѣдност 21.
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Ван мреже Небојша

 • Уредник СДНКП
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 10782
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #14 послато: Јун 18, 2014, 04:22:35 поподне »
У селу Дашница (Жупа Александровачка), постоји презиме Сеочанац. Припадају хаплогрупи R1a, а досељени су у овај крај из Сеоца (Копаоник). Данас се презивају и Ђорђевићи, а славе Св. Мину и Преображење.

У копаонички крај су дошли "негде са западне стране".

Претпостављам да упадају у општи кластер?

Ван мреже Небојша

 • Уредник СДНКП
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 10782
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #15 послато: Јун 18, 2014, 08:38:54 поподне »
У Александровачкој Жупи тестиране су две породице са презименом Мијајиловић. Једни припадају хаплогрупи R1a, други хаплогрупи J1.

У овом крају заиста постоје две гране Мијајиловића. Једни, из села Ржаница, воде порекло из Црне Горе и исто су са Милетићима.

Други Милетићи су они из села Братиће. Славе Св. Симеона и досељени су у исто време када и Милутиновићи са истом славом, па претпостављам да је реч о сродним фамилијама. Предак Милутиновића побегао је из Велике Дренове због убиства Турчина, а затим привремено примио ислам пре доласка у Братиће.


robert w.

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #16 послато: Јун 19, 2014, 01:17:05 поподне »
У Александровачкој Жупи тестиране су две породице са презименом Мијајиловић. Једни припадају хаплогрупи R1a, други хаплогрупи J1.

У овом крају заиста постоје две гране Мијајиловића. Једни, из села Ржаница, воде порекло из Црне Горе и исто су са Милетићима.

Други Милетићи су они из села Братиће. Славе Св. Симеона и досељени су у исто време када и Милутиновићи са истом славом, па претпостављам да је реч о сродним фамилијама. Предак Милутиновића побегао је из Велике Дренове због убиства Турчина, а затим привремено примио ислам пре доласка у Братиће.

Zanimljivo da J1 uzorci gospodina Marića (16) i gospodina Mijajlovića (68) nisu bliski ni između sebe, ni sa drugim uzorcima, bilo na Srpskom DNK projektu (Dronjak i Radonić), ni sa uzorcima u nekim drugim testiranjima (npr 404 muškarca u CG; nažalost nisam uspeo da otvorim bazu podataka 1100 testirana u Hrvatskoj) već na ovom prostoru stoje relativno sami, bez zajedničkog srodnika par hiljada i kusur godina.
Pri tome, sa gospodinom Mijajlovićem je nešto čistija situacija, pošto se njegov rezultat dobro uklapa u linije nizvodno od markera P58 (po svojim rezultatima blizak je rezultatima pojedinaca u Nemačkoj, Grčkoj i Palestini), gospodin Marić ni na Ysearch-u nema nikog bliskog, tako da mu je gotovo nemoguće odrediti podgrupu.

Ван мреже Kor

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 964
 • реверзни инжињеринг историје
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #17 послато: Јун 19, 2014, 03:35:40 поподне »
Не само да нису блиски већ имају баш превелику разлику. Са друге стране, хрватски Ј1 хаплотипи из оног истраживања са 1100 узорака су исто тако веома далеки од два поменута.
« Последња измена: Јун 19, 2014, 06:58:27 поподне Kor »

robert w.

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #18 послато: Јун 19, 2014, 04:19:59 поподне »
Не само да нису блиски већ имају баш превелику разлику. Са друге стране, хрватски Ј1 хаплотипи из оног истраживања са 1100 узорака су исто тако веома далеки од два поменута.

U poređenju sa J2b Godijeljima, J1 pokazuje neverovatnu raspršenost. Svaki novi testirani stoji sam za sebe (i verovatno ima svoju priču o dolasku na Balkan).
Zanimljivo da nema N1a u Alesandrovačkoj Župi.
« Последња измена: Јун 19, 2014, 06:58:46 поподне Kor »

Đorđo

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #19 послато: Јун 19, 2014, 06:55:56 поподне »
Да ли су ови Карајовићи J2b M205, или J2b M241? Видим да су из села Лаћислед, у Александровачкој Жупи. Пореклом су из Мораче, као и Котлајићи J2b M205 из тог краја (Суботица).
http://www.poreklo.rs/2013/01/01/poreklo-prezimena-selo-rataje-aleksandrovac/
ovde se kaže da su preci Karajovića došli iz okoline Trebinja

Ван мреже Небојша

 • Уредник СДНКП
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 10782
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #20 послато: Јун 19, 2014, 08:19:48 поподне »
http://www.poreklo.rs/2013/01/01/poreklo-prezimena-selo-rataje-aleksandrovac/
ovde se kaže da su preci Karajovića došli iz okoline Trebinja

Исти аутор овде тврди да су пореклом од Мораче, а то каже и Лутовац.

http://www.poreklo.rs/2013/04/07/poreklo-prezimena-selo-tule%C5%A1-aleksandrovac/

АНДРЕЈИЋИ – Из Црне Горе од Мораче браћа Јован, Андреја и Милета досељени су у Лаћислед. Време досељавања није познато, али се поуздано зна да су од Јована Карајовићи, од Андреје Анрејићи и од Милете Милетићи. Потомци су им дуговечни, а најдуже је живео Димитрије Карајовић, који је умро 1896. године у својој 120-ој години. Знајући порекло потомци ових фамилија мећусобно нису ступали у брак. Једино се Живко, син Љубодрага Милетића оженио Љиљаном, ћерком Вукашина Карајовића.

Зашто се у једном предању помиње Херцеговина, не знам. Раније је Херцеговина обухватала читав простор од Мораче на истоку до Имотског на западу. Морача је источна "граница" Старе Херцеговине.
« Последња измена: Јун 19, 2014, 08:23:40 поподне Небојша »

Ван мреже Муњени Ћелић

 • Познавалац
 • ******
 • Поруке: 598
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #21 послато: Јун 19, 2014, 08:28:48 поподне »
За четворицу припадника I1, ''Невски предвиђач'' показује следеће:

1) ЂЕНАДИЋ - Z63
2) ЛАЧЊЕВАЦ - P109
3) ВЕЛИЧКОВИЋ - P109
4) БОЋИЋ - Z59+ (предиђач није могао поуздано одредити грану: а) Z59+ PF859 CTS8647 даје 36,25%  б) Z59+ Z60+ даје 31,69%  в) Z138/139 je 27,82%)

Боћић је изгледа англо-саксонска грана.
Икавац

Ван мреже Небојша

 • Уредник СДНКП
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 10782
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #22 послато: Јун 19, 2014, 08:32:02 поподне »
За четворицу припадника I1, ''Невски предвиђач'' показује следеће:

1) ЂЕНАДИЋ - Z63
2) ЛАЧЊЕВАЦ - P109
3) ВЕЛИЧКОВИЋ - P109
4) БОЋИЋ - Z59+ (предиђач није могао поуздано одредити грану: а) Z59+ PF859 CTS8647 даје 36,25%  б) Z59+ Z60+ даје 31,69%  в) Z138/139 je 27,82%)

Боћић је изгледа англо-саксонска грана.

Значи Ђенадић - "Мацура", а Лачњевац и Величковић Дробњаци. Зна ли се нешто о Ђенадићу?

Ван мреже Муњени Ћелић

 • Познавалац
 • ******
 • Поруке: 598
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #23 послато: Јун 19, 2014, 09:37:19 поподне »
Чини се да су Дуњићи R1a, славе Св. Вартоломеја и Варнаву, блиски са Кецманима....и хаплотипови и слава.
Икавац

Ван мреже Муњени Ћелић

 • Познавалац
 • ******
 • Поруке: 598
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #24 послато: Јун 20, 2014, 09:02:31 поподне »
Штета што нису унете и славе за сваког тестираног. Наиме, у Александровачкој Жупи постоји 3 рода Савковића: једни славе Петровдан (преслава Часне вериге) и пореклом су из Велике Круше (Ораховац, Метохија), други славе Св. Тому и пореклом су из села Рокца на Копаонику, а треће имају надимак Пештерци.
Савковићи што славе Петровдан требали би бити у сродству Панићи и Стојановићи. Такође, кажу и да су од њих и Величковићи.
Тестирани Савковић (бр. 75) припада I2a хаплогрупи, а Величковић (бр. 50) такође, али постоје већа одступања на 17 маркера и не делују као близак род. Наравно, поставља се и питање који Савковић је тестиран? На жалост, нема ни Панића ни Стојановића међу тестираним помоћу којих би могли доћи до одговора.
Икавац

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #25 послато: Јун 20, 2014, 10:57:15 поподне »
Штета што нису унете и славе за сваког тестираног. Наиме, у Александровачкој Жупи постоји 3 рода Савковића: једни славе Петровдан (преслава Часне вериге) и пореклом су из Велике Круше (Ораховац, Метохија), други славе Св. Тому и пореклом су из села Рокца на Копаонику, а треће имају надимак Пештерци.
Савковићи што славе Петровдан требали би бити у сродству Панићи и Стојановићи. Такође, кажу и да су од њих и Величковићи.
Тестирани Савковић (бр. 75) припада I2a хаплогрупи, а Величковић (бр. 50) такође, али постоје већа одступања на 17 маркера и не делују као близак род. Наравно, поставља се и питање који Савковић је тестиран? На жалост, нема ни Панића ни Стојановића међу тестираним помоћу којих би могли доћи до одговора.

Ацо, не брини, биће свих података, како о мѣсту тако и о славах. Дописивах се са човѣком, од йуче йе на одмору, али ћемо за найвише мѣсец-два добити и йедно и друго.
« Последња измена: Јун 20, 2014, 11:10:13 поподне Александар Невски »
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Ван мреже Лепеничанин

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 918
 • R1b
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #26 послато: Јун 23, 2014, 02:44:52 поподне »
Поздрав свим члановима нашег разговаралишта!

Ја сам АНТИЋ Р1б у српском ДНК пројекту, и покушаћу својим сазнањима да допринесем раду на откривању порекла Срба.

Што се тиче Александровца Жупског, донекле је и изненађење да је у истраживању пронађен само један припадник Р1б хапловрсте - ТОМИЋ. Интересантне су његове карактеристичне вредности 11-11 на DYS 385a и DYS 385a. Чине ли га оне чланом L23+* кластера?

Иначе познајем једног од Дражовића из Бруснице код Г. Милановца, сврстаних у тај кластер, и према његовим речима о њима влада убеђење да су тамније пути од околног становништва, иако је то релативна ствар (тај човек није тамнопут). Доступна литература о Такову наводи само да су пореклом од Колашина, што би могло да их доведе у неку, истина далеку, везу са Томићима из Жупе.

Синиша Јерковић

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #27 послато: Јун 23, 2014, 03:52:56 поподне »
Поздрав свим члановима нашег разговаралишта!

Ја сам АНТИЋ Р1б у српском ДНК пројекту, и покушаћу својим сазнањима да допринесем раду на откривању порекла Срба.

Што се тиче Александровца Жупског, донекле је и изненађење да је у истраживању пронађен само један припадник Р1б хапловрсте - ТОМИЋ. Интересантне су његове карактеристичне вредности 11-11 на DYS 385a и DYS 385a. Чине ли га оне чланом L23+* кластера?

Иначе познајем једног од Дражовића из Бруснице код Г. Милановца, сврстаних у тај кластер, и према његовим речима о њима влада убеђење да су тамније пути од околног становништва, иако је то релативна ствар (тај човек није тамнопут). Доступна литература о Такову наводи само да су пореклом од Колашина, што би могло да их доведе у неку, истина далеку, везу са Томићима из Жупе.

Добродошао, Антићу.

Ти си један од ријетких припадника хаплогрупе Р1б који се јавио. Надам се да ћеш мало проанализирати ту хаплогрупу, па и овјде нешто написати.

Што се тиче Томића они вјероватно улазе у кластер Л23*. Са тестираним Дражовићем сам имао преписку давно кад се тестирао. Колико сам могао да испратим, Дражовићи су вјероватно били у оној групи католичких породица које су са Пештера 1739. отишле у Шумадију, а неке даље у Срем. Због велике сличности хаплотипа Дражовића са Перовићима, задарским Арбанасима, као и још неким католичким албанским фамилијама са Косова (чини ми се Кајтази), а и због саме хаплогрупе коју су на Р1б пројекту звали албанским кластером, вјероватност албанског поријекла је сасвим извјесна. ПО мени све је указивало на сјеверноалбанско племе Шкреља или Шкријељ којих има и данас доста код нас, муслимана српског језика, у Новом Пазару, а бројни су и као католици око Улциња.

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #28 послато: Јун 23, 2014, 06:34:51 поподне »
Поздрав свим члановима нашег разговаралишта!

Ја сам АНТИЋ Р1б у српском ДНК пројекту, и покушаћу својим сазнањима да допринесем раду на откривању порекла Срба.

Што се тиче Александровца Жупског, донекле је и изненађење да је у истраживању пронађен само један припадник Р1б хапловрсте - ТОМИЋ. Интересантне су његове карактеристичне вредности 11-11 на DYS 385a и DYS 385a. Чине ли га оне чланом L23+* кластера?

Иначе познајем једног од Дражовића из Бруснице код Г. Милановца, сврстаних у тај кластер, и према његовим речима о њима влада убеђење да су тамније пути од околног становништва, иако је то релативна ствар (тај човек није тамнопут). Доступна литература о Такову наводи само да су пореклом од Колашина, што би могло да их доведе у неку, истина далеку, везу са Томићима из Жупе.

Ево и мене да пожелим добродошлицу Антићу. :-) Дѣлим мишљење Синише и надам се да ће се неко овдѣ мало дубље позабавити овом значайном мушком лозом у Срба.
Што се тиче Дражовићъ из Бруснице, и я познайем неке, и нѣсу тамнопути. И мислим да тамнопутост и свѣтлопутост немайу никакву везе са мушком лозом, односно са Ы хромозомом.
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Đorđo

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #29 послато: Септембар 14, 2014, 01:12:20 поподне »
Ево из койих областий се могу очекивати наредни исходи:


 Наиме, током истраживања обухваћене су: шумадијско-војвођанска лингвокултурна зона
(Богатић, Сремска Митровица и Уб), херцеговачко-крајишка зона (посматрана заједно са
зетско-сјеничком; Пријепоље и Чачак), косовско-ресавска (посматрана заједно са смедеревско-
вршачком; општина Александровац, уз потенцијални додатни/посебни комплекс узорака
из смедеревско-вршачке зоне), призренско-јужноморавска (општина Лесковац), тимочко-
лужничка (посматрана заједно са њеним граничним микро-целинама; општине Књажевац,
Зајечар и Сврљиг) са сврљишко-заплањском (Сврљиг), и општи контекст (Београд).
Дефинитивна реализација ових истраживања зависи искључиво од могућности и динамике
рада поменуте ДНК лабораторије при МУП-у Србије, са којом је успостављена сарадња.
Je li zna neko kada će biti objavljeni ostali ishodi, proslo je skoro tri meseca od Aleksandrovca

Ван мреже Clavdivs

 • Уредник СДНКП
 • Познавалац
 • *****
 • Поруке: 425
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #30 послато: Септембар 14, 2014, 04:54:00 поподне »
Требало би да резултати за Пријепоље буду објављени до краја године.

Đorđo

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #31 послато: Новембар 16, 2014, 04:09:27 поподне »
Danas sam slušao Ivicu Todorovića u emisiji na radio Beogradu o istraživanju Prijepolja, tako da pretpostavljam da će uskoro biti zvanično objavljeno, mogao bi da ga pita neko ko ima kontakt sa njim. Rekao je da ima 26 posto I1.

Ван мреже Небојша

 • Уредник СДНКП
 • Бели орао
 • *****
 • Поруке: 10782
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #32 послато: Новембар 16, 2014, 04:14:13 поподне »
Danas sam slušao Ivicu Todorovića u emisiji na radio Beogradu o istraživanju Prijepolja, tako da pretpostavljam da će uskoro biti zvanično objavljeno, mogao bi da ga pita neko ko ima kontakt sa njim. Rekao je da ima 26 posto I1.

Лепа вест Ђорђо. Очекивано висок проценат I1, због близине дробњачког племена.

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #33 послато: Новембар 16, 2014, 05:32:50 поподне »
Danas sam slušao Ivicu Todorovića u emisiji na radio Beogradu o istraživanju Prijepolja, tako da pretpostavljam da će uskoro biti zvanično objavljeno, mogao bi da ga pita neko ko ima kontakt sa njim. Rekao je da ima 26 posto I1.

Нѣсам знао за одаслање и учешће Ивице Тодоровића у њем, било би добро ако би неко знао како се налази веза ка одаслању на мрежи, па да и ми остали то можемо чути.
Иначе, податак о 26% И1-оваца у узорку из Прийепоља йе тачан. Неколицина нас зна о том скоро пола године, али по договору не писасмо ништа о том док он то званично не обяви. И тако трѣба и остати, док не Ивица не обавѣсти званично.
« Последња измена: Новембар 16, 2014, 05:40:51 поподне Александар Невски »
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

Ван мреже Број 1

 • Уредник
 • Аскурђел
 • *****
 • Поруке: 3338
 • Нема ни могућег ако не желимо немогуће!
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #34 послато: Новембар 16, 2014, 07:57:19 поподне »
Ивица Тодоровић је говорио у емисији Ризница која је емитована данас у 14.00 на Другом програму Радио Београда. Међутим, колико видим на сајту РТС, та емисија нема варијанту за накнадно преслушавање, тј. није доступан снимак.

Đorđo

 • Гост
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #35 послато: Децембар 23, 2014, 09:05:46 поподне »
Требало би да резултати за Пријепоље буду објављени до краја године.
Znači 1 grad na više od 6 meseci...

Ван мреже Александар Невски

 • Члан Друштва
 • Истраживач
 • *****
 • Поруке: 1086
 • Борац за педерско-некрофилско-људождерска права.
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #36 послато: Децембар 25, 2014, 05:53:10 поподне »
Znači 1 grad na više od 6 meseci...

Човѣк ради више мѣста и областий у исто врѣме, не ради само на Прийепољу.
Србски пѣсник Лаза Костић: "у млазових прочитам сричући" "по уздасих тако први' у јунака реч поврви"

На мрежи Đorđo

 • Члан Друштва
 • Познавалац
 • *****
 • Поруке: 756
 • shí shì qiú shì
Одг: Истраживање Александровачке Жупе
« Одговор #37 послато: Април 19, 2015, 10:26:15 поподне »
у октобру биће у новембру, у новембру биће у децембру