Форум - Порекло

Дом српских родословаца, Задужбина "Порекло" => Прилози (за Задужбину "Порекло") => Тему започео: Број 1 Септембар 01, 2020, 09:04:14 пре подне

Наслов: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 01, 2020, 09:04:14 пре подне
Друштво српских родословаца "Порекло" (Београд) - 200 евра

Ново стање уплаћених средстава: 11.554,10 евра

НАПОМЕНА: Одлуком Скупштине Друштва, свакаког месеца прилажемо по 200 евра за Задужбину Порекло.
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 01, 2020, 09:39:23 пре подне
Иван Миловановић (Олтен, Швајцарска) - 94 швајцарска франка

Ново стање уплаћених средстава: 11.641,10 евра

Напомена: Ивану је ово друга уплата прилога. Са најновијим прилогом (у противвредности у еврима) досад укупно приложио 102 евра. Хвала, Иване!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 02, 2020, 08:38:37 пре подне
Томаш Ћоровић (Београд) - 1.000 динара

Ново стање уплаћених средстава: 11.649,60 евра

НАПОМЕНА: Томашу је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложио 2.000 динара. Хвала, Томаше!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 03, 2020, 08:20:33 пре подне
Маријана Кнежевић-Савић (Београд) - 5.875,00 динара

Ново стање уплаћених средстава: 11.699,60 евра

НАПОМЕНА: Маријани је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложила 6.875,00 динара. Хвала, Маријана!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 03, 2020, 03:19:22 поподне
Милорад Богдановић (Приједор) - 50 евра

Ново стање уплаћених средстава: 11.749,60 евра

НАПОМЕНА: Милораду је ово прва уплата прилога. Хвала, Милораде!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 04, 2020, 08:13:24 пре подне
Радивоје Радовић (Београд) - 1.000 динара
Миодраг Ашкрабић (Београд) - 1.000 динара

Ново стање уплаћених средстава: 11.766,60 евра

НАПОМЕНА: Радивоју је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложио 2.000 динара. Хвала, Радивоје! Миодрагу је ово прва уплата прилога. Хвала, Миодраже!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 05, 2020, 07:28:57 пре подне
Слађан Крстевски (Београд) - 3.000 динара
Ненад Миловановић (Крагујевац) - 1.000 динара
Жељко Бојчић (Београд) - 1.200 динара

Ново стање уплаћених средстава: 11.810,60 евра

НАПОМЕНА: Слађану је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложио 9.000 динара. Хвала, Слађане! Ненаду је ово трећа уплата прилога. Досад укупно приложио 3.000 динара. Хвала, Ненаде! Жељку је ово прва уплата прилога. Хвала, Жељко!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 07, 2020, 09:28:08 пре подне
Јовица Кртинић (Београд) - 2.000 динара

Ново стање уплаћених средстава: 11.827,60 евра

НАПОМЕНА: Ово ми је пета уплата прилога. Досад сам укупно приложио 251 евро.
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 08, 2020, 08:26:31 пре подне
Гери Бараћ/Gary Barach (Канада) - 47,50 евра
Милан Лазаревић (Београд) - 1.000 динара
Бојан Дробњак (Фарска острва) - 37 евра
Жељко Малешевић (Аустрија) - 10 евра

Ново стање уплаћених средстава: 11.930,60 евра

НАПОМЕНА: Герију је ово трећа уплата прилога. Досад укупно приложио 131,10 евра. Хвала, Гери! Thanks, Gary! Милану је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложио 2.000 динара. Хвала, Милане! Бојану и Жељку су ово прве уплате прилога. Хвала, Бојане! Хвала, Жељко!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 09, 2020, 08:32:02 пре подне
Војислав Ананић (Сента) - 6.000 динара
Огњен Иветић (Нови Сад) - 5.000 динара
Ратомир Васиљевић (Београд) - 2.000 динара
Божидар Васиљевић (Београд) - 2.000 динара
Зоран Џунић (Београд) - 2.000 динара
Владимир Иванчевић (Београд) - 1.000 динара
Михаило Пантић (Ужице) - 1.000 динара
Томаш Ћоровић (Београд) - 1.000 динара
Ђурђе Бојовић (Чачак) - 500 динара

Ново стање уплаћених средстава: 12.104,80 евра

НАПОМЕНА: Војиславу је ово прва уплата прилога. Хвала, Војиславе! Огњену је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложио 10.000 динара. Хвала, Огњене! Ратомиру је ово трећа уплата прилога. Досад укупно приложио 6.000 динара. Хвала, Ратомире! Божидару је ово трећа уплата прилога. Досад укупно приложио 5.000 динара. Хвала, Божидаре! Зорану је ово прва уплата прилога. Хвала, Зоране! Владимиру је ово четврта уплата прилога. Досад укупно приложио 4.000 динара. Хвала, Владимире! Михаилу је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложио 2.000 динара. Хвала, Михаило! Томашу је ово трећа уплата прилога. Досад укупно приложио 3.000 динара. Хвала, Томаше! Ђурђу је ово осма уплата прилога. Досад укупно приложио 4.000 динара. Хвала, Ђурђе!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 10, 2020, 08:07:55 пре подне
Миленко Црнчевић (Инђија) - 1.200 динара
Анонимни приложник - 20 евра

Ново стање уплаћених средстава: 12.134,80 евра

НАПОМЕНА: Миленку је ово прва уплата прилога. Хвала, Миленко!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 11, 2020, 08:08:00 пре подне
Игор Вулићевић (Београд) - 3.000 динара
Братислав Ђуровић (Београд) - 1.000 динара

Ново стање уплаћених средстава: 12.168,80 евра

НАПОМЕНА: Игору је ово прва уплата прилога. Хвала, Игоре! Братиславу је ово трећа уплата прилога. Досад укупно приложио 3.000 динара. Хвала, Братиславе!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 12, 2020, 08:08:00 пре подне
Љубиша Јовашевић (Матарушка Бања) - 1.000 динара

Ново стање уплаћених средстава: 12.177,30 евра

НАПОМЕНА: Љубиши је ово прва уплата прилога. Хвала, Љубиша!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 15, 2020, 12:33:01 поподне
Драган Спаравало (Лазаревац) - 7.000 динара
Зоран Милошевић (Братинац) - 3.000 динара
Милица Поповић (Београд) - 2.500 динара
Зоран Антонијевић (Лазаравац) - 1.000 динара
Ненад Радовановић (Београд) - 1.000 динара

Ново стање уплаћених средстава 12.300,60 евра

НАПОМЕНА: Драгану је ово четврта уплата прилога. Досад укупно приложио 36.000 динара. Хвала, Драгане! Зорану Милошевићу је ово прва уплата прилога. Хвала, Зоране! Милици је ово десета уплата прилога. Досад укупно приложила 20.000 динара. Хвала, Милице! Зорану Антонијевићу је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложио 2.000 динара. Хвала, Зоране. Ненаду је ово прва уплата прилога. Хвала, Ненаде!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 16, 2020, 08:27:46 пре подне
Слободан Тошковић (Шабац) - 50 евра

Ново стање уплаћених средстава: 12.350,60 евра

НАПОМЕНА: Слободану је ово прва уплата прилога. Хвала, Слободане!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 17, 2020, 07:56:04 пре подне
Анонимни приложник - 15 евра

Ново стање уплаћених средстава: 12.365,60 евра

НАПОМЕНА: Овај анонимни приложник досад је приложио 115 евра.

Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 17, 2020, 08:36:18 пре подне
Драган Спаравало (Лазаревац) - 7.000 динара
Зоран Милошевић (Братинац) - 3.000 динара
Милица Поповић (Београд) - 2.500 динара
Зоран Антонијевић (Лазаравац) - 1.000 динара
Ненад Радовановић (Београд) - 1.000 динара

Ново стање уплаћених средстава 12.300,60 евра

НАПОМЕНА: Драгану је ово четврта уплата прилога. Досад укупно приложио 36.000 динара. Хвала, Драгане! Зорану Милошевићу је ово прва уплата прилога. Хвала, Зоране! Милици је ово десета уплата прилога. Досад укупно приложила 20.000 динара. Хвала, Милице! Зорану Антонијевићу је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложио 2.000 динара. Хвала, Зоране. Ненаду је ово прва уплата прилога. Хвала, Ненаде!
Омашком је у листу приложника унет и прилог г. Зорана Милошевића (који је заправо уплатио претплату за књигу Генетичко порекло Срба Старе Херцеговине). Извињавамо се г. Милошевићу.

Ново стање уплаћених средстава: 12.340,10 евра
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 19, 2020, 08:39:15 пре подне
Живко Лукић (Београд) - 1.200 динара
Горан Ђоковић (Београд) - 1.000 динара
Мишел Батало Милс / Michelle Batalo Mills (САД) - 20 евра

Ново стање уплаћених средстава: 12.378,10 евра

НАПОМЕНА: Живку је ово седма уплата прилога. Досад укупно приложио 8.700 динара. Хвала, Живко! Горану је ово трећа уплата прилога. Досад укупно приложио 3.200 динара. Хвала, Горане! Мишел је ово прва уплата прилога. Хвала, Мишел!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 22, 2020, 10:55:24 пре подне
Небојша Кариклић (Соколац) - 1.000 динара

Ново стање уплаћених средстава: 12.386,60 евра

Напомена: Небојши је ово прва уплата прилога. Хвала, Небојша!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 22, 2020, 12:11:11 поподне
Драган Стојановић (Гроцка) - 3.000 динара

Ново стање уплаћених средстава: 12.412,10 евра

Напомена: Драгану је ово друга уплата прилога. Досад укупно приложио 6.000 динара. Хвала, Драгане!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 24, 2020, 10:37:13 поподне
Слободан Зрнић (Београд) - 3.000 динара

Ново стање уплаћених средстава: 12.437,60 евра

Напомена: Слободану је ово прва уплата прилога. Хвала, Слободане!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Зрно Септембар 25, 2020, 12:28:01 пре подне
Лајк
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 26, 2020, 08:40:50 пре подне
Никола Павловић (САД) - 82 евра

Ново стање уплаћених средстава: 12.519,60 евра

Напомена: Николи је ово прва уплата прилога. Хвала, Никола!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 29, 2020, 08:07:31 пре подне
Микица Лазовић (Лазаревац) - 1.000 динара

Ново стање уплаћених средстава: 12.528,10 евра

Напомена: Микици је ово прва уплата прилога. Хвала, Микице!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 30, 2020, 08:09:44 пре подне
Драган Мартић - 1.200 динара

Ново стање уплаћених средстава: 12.538,10 евра

Напомена: Драгану је ово прва уплата прилога. Хвала, Драгане!
Наслов: Одг: Прилози у септембру 2020.
Порука од: Број 1 Септембар 30, 2020, 11:07:23 пре подне
Љиљана Тодоровић (Добој) - 10 евра

Ново стање уплаћених средстава: 12.548,10 евра

Напомена: Љиљани је ово четврта уплата прилога. Досад укупно приложила 100 евра. Хвала, Љиљана!