ДНК порекло > Аутосомална ДНК

Eurogenes K13 Autosomalna grnetika Srba Banije,Korduna i ostalih srpskih predela

(1/56) > >>

barbarylion:
Posle dosta uloženog napora želeo bih da sa vama podelim jednu interesantnu temu o autosomalnoj genetici Srba Banije i Korduna u prvom redu, a posle bože zdravlja i drugih srpskih predela i regiona kako Vojne Krajine tako i BiH i Srbije.

Naime, odlučio sam da vam pretstavim prosečnu vrednost na K13 Eurogenes računaču Srba sa Banije i Korduna na uzorku od 21 osobe!

Takođe uporedićemo taj uzorak sa uzorcima koji se koriste za Early slavic i Roman population, kao i za Celto Germanic.

Uzorci koji se koriste za gore pomenute su

Еarly_Slavic = average value of Sungir6_Early_Medieval_Russian and AV2_Hungary_Szolad_540_640_AD

Paleo-Balkan = average value of MJ12_Thraco_Kimmerian and I5769_Iron_Age_Bulgaria

Celto-Germanic = average value of SZ30_szolad_hungary_langobard_600th_AD and Hallstatt_Celt_DA112_Bylany_Czechia

Srbi/Banija/Kordun K13 uzorak 21

North_Atlantic 26.34
Baltic 31.70
West_Med 16.02
West_Asian 8.98
East_Med 13.50
Red_Sea 1.26
South_Asian 0.74
East_Asian 0.31
Siberian 0.34
Amerindian 0.34
Oceanian 0.36
Northeast_African 0.10
Sub-Saharan -

Banija_Kordun_Serb
Džaić
Joka
Čavić
Rogulja
Milković
Đurić
Miščević
Ostojić
Milković 2
Ivančević
Mamula
Martić
Krnjajić
Slijepčević
Mrđenović
Ostatak uzoraka je uzet iz već korišćenih baza podataka sa oznakom Srbi Korduna i Banije.


Early slavic/PaleoBalkanicSiguran sam da će Petar Imati informacije o gorepostavljenim prezimenima, makar onima striktno vezanim za Baniju.

barbarylion:
Iako se za sada držimo primarno Banije i Korduna, imamo takođe i uzorak za Dalmaciju, tačnije za Srbe iz Dalmacije.

Uzorak se bazira na 13 osoba stoga je promena % nekih komponenti vremenom vrlo moguća, kao i svuda uostalom  :)

North_Atlantic 25.86
Baltic 29.8
West_Med 16.58
West_Asian 9.16
East_Med 15.27
Red_Sea 1
South_Asian 0.49
East_Asian 0.18
Siberian 0.76
Amerindian 0.45
Oceanian 0.31
Northeast_African 0.07
Sub-Saharan 0.06
        https://i.ibb.co/2kznqxj/20200418-081816.jpg   

barbarylion:

barbarylion:
Ukupan broj prikupljenih uzoraka za Srbe Vojne Krajine je impozantnih 63.
Dakle da sumiramo.

Opšti Krajiški prosek na uzorku od 63 ( od toga 26 Ličanina, 21 Banijac/Kordunaš, 13 Dalmatinaca, 2 Slavonca i jedna osoba mešanog krajiškog porekla).

North_Atlantic 25.39
Baltic 31.20
West_Med 16.65
West_Asian 8.69
East_Med 14.35
Red_Sea 1.42
South_Asian 0.67
East_Asian 0.27
Siberian 0.53
Amerindian 0.40
Oceanian 0.33
Northeast_African 0.07
Sub-Sahsran 0.03


barbarylion:
Na uzorku od 26 Ličana dobili smo sledeće rezultate

Lika uzorak 26

North_Atlantic 24.63
Baltic 31.53
West_Med 17.16
West_Asian 7.93
East_Med 14.54
Red_Sea 1.75
South_Asian 0.72
East_Asian 0.31
Siberian 0.57
Amerindian 0.41
Oceanian 0.36
Northeast_African 0.03
Sub-Saharan 0.05Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију