Скорашње поруке

Странице: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Дискусије о хаплогрупама / Одг: Хаплогрупа R1a-M458>L1029>YP417>YP728>YP6047 међу Србима
« Последња порука Рус послато данас у 08:51:55 пре подне »
Steta da nema rezultata sa podrucja Stare Crne Gore i Stare Hercegovine. Samo L1029>YP417
2
Родови и њихове хаплогрупе / Одг: Тарски Никшићи I2a-PH908>FT14506>Y56203>Y134578
« Последња порука Милош послато данас у 08:16:36 пре подне »
Одлично, Милоше, добро је да се стабло разгранава.

Може ли се претпоставити кад се десио "Out of Mojkovac" за  вас који сте Y134582? Да ли се десио прије настанка мутације Y134582?

Нисам сигуран, јер како се повећава број тестираних, јављају се нови СНП-ови, па тако сад лично ја имам испод Y56203 чак 20 СНП-ова на које сам позитиван. Претпостављам да је Y134582 мутација настала код претка који је рођен на самом крају средњег или почетком новог века. Па би његови потомци били вероватно пописани током 17. века у једном месту. Мени је сад циљ наћи позицију за три СНП-а између Y134582 и Y191853. Моја је претпоставка да би на те СНП-ове могли бити позитивни мени географски блиски родови за које знамо да су Y134578.
3
Дискусије о хаплогрупама / Одг: Хаплогрупа R1a-M458>L1029>YP417>YP728>YP6047 међу Србима
« Последња порука drajver послато данас у 07:50:11 пре подне »
Мислио сам за овог из БИХ у грани FT288648 да је Драшковић, међутим сам видим да је тестирани из Федерације,а и радио је тест код Небуле, на стабло је додат у овога септембра. Значи, ради се о још једном, додуше анонимном припаднику гране FT288648.
4
Дискусије о хаплогрупама / Одг: Хаплогрупа R1a-M458>L1029>YP417>YP728>YP6047 међу Србима
« Последња порука CosicZ послато данас у 05:06:28 пре подне »
Румун ( из Јашија или околине) се вратио.
https://www.yfull.com/live/tree/R-FT285270*/ id:YF90673 ROU [RO-IS] new
5
Дискусије о хаплогрупама / Одг: I2-PH908 (Динарик Југ)
« Последња порука CosicZ послато данас у 05:00:22 пре подне »
Сматра се да Бела значи Западна, а то може бити Хрватска у Чешкој или Далмацији. За источне Хрвате није прецизирано где су живели, може се тек закључити где их није било на основу положаја других племена.
Цитат
Поляномъ живущимъ о себе, якоже ркохомъ, сущии от рода словеньска и наркошася поляне, а деревляне от словенъ же и нарекошася древляне; радимичи бо и вятичи от ляховъ. Бяста бо два брата в лясехъ: Радимъ, а другый Вятко, и, пришедша, седоста: Радимъ на Съжю, и прозвашася радимичи, а Вятко седе своимъ родомъ по Оце, от него прозвашася вятичи. И живяху в мире поляне, и древляне, и северо, и радимичи, и вятичи и хорвати.[41] Дулеби же живяху по Бугу, кде ныне волыняне, а уличи, тиверци седяху по Бугу и по Днепру,[42] и приседяху къ Дунаеви. И бе множество ихъ, седяху бо по Бугу и по Днепру оли до моря, и суть городы ихъ и до сего дне, да то ся зовяху от Грекъ Великая скуфь.
Цитат
В лето 6415. Иде Олегъ на Грекы, Игоря оставивъ Кыеве.[88] Поя же множьство варягъ, и словенъ, и чюди, и кривичи, и мерю, и поляны, и северо, и деревляны, и радимичи, и хорваты, и дулебы, и тиверци, яже суть толковины;[89] си вси звахуться Великая скуфь.[90] И сь семи всеми поиде Олегъ на конехъ и в кораблех, и бе числомъ кораблий 2000.
Цитат
В лето 6450. Семеонъ иде на хорваты, и побеженъ бысть хорваты, и умре, оставивъ Петра, сына своего, княжить.[
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/povest-vremennyh-let/nachalo-knyazhenya-svyatoslavlya.htm
Цитат
Въ лето 6501. Иде Володимиръ на Хорваты.[285] Пришедшю же ему с войны хорватьской, и се печенезе придоша по оной стороне от Сулы, Володимеръ же поиде противу имъ. И усрете я на Трубеши на броду, кде ныне Переяславль.
Погледати и:
https://forum.poreklo.rs/index.php?topic=5275.msg137924#msg137924
https://forum.poreklo.rs/index.php?topic=5939.0

I2-Y3120 ( и Dinaric North и Dinaric South) је присутна на свим територијама где су се Словени населили, али доминира једино међу Јужним Словенима. Хрвати се свуда помињу као једно од словенских племена, на пример у Чешкој, Далмацији, Русији. Да је I2-Y3120 карактеристична баш за Хрвате и данас би се то могло видети у њеној расподели на местима где су вероватно живели. Расподела I2-Y3120 пре указује на то да се ширила са свим Словенима, а да су разлике настале услед генетског дрифта, па је учесталија на југу, а ређа на северу. За сада могу се успоставити ближе везе између Јужних Словена и јужних области Западних и Источних Словена. Временом можда ће се пронаћи и неке подгрупе карактеристичне за Хрвате.
6
Дискусије о хаплогрупама / Одг: I2-PH908 (Динарик Југ)
« Последња порука CosicZ послато данас у 04:58:54 пре подне »
Dakle, i Dinaric North i Dinaric South su bili na tromeđi Poljske, Ukrajine i Bjelorusije, Bijela Hrvatska? :)
Нема никаквих историјских извора који би потврдили постојање некакве Бијеле Хрватске на простору које помињеш. Порфирогенит помиње Бијелу Хрватску на подручју Чешке, Поп Дукљанин на простору Далмације. Помиње се некаква Хрватска на истоку код Псеудо Нестора, али су то све извори из 10-13 вијека.
Помиње и Беле Хрвате, али на Дунаву, где је по њему прапостојбина Словена, па и Хрвата.
http://drevne-rus-lit.niv.ru/drevne-rus-lit/text/povest-vremennyh-let/se-nachnem-povest-siyu.htm
Цитат
По раздрушении же столпа и по разделении языкъ прияша сынове Симовы въсточныя страны, а Хамовы же сынове полуденныа страны. Афетови же сынове западъ прияша и полунощьныя страны. От сихъ же 70 и дву языку бысть языкъ словенескъ, от племени же Афетова, нарецаемеи норци,[18] иже суть словене.

По мнозехъ же временехъ селе суть словени по Дунаеви, кде есть ныне Угорьская земля и Болгарьская. От техъ словенъ разидошася по земьли и прозвашася имены своими, кде седше на которомъ месте. Яко пришедше седоша на реце именемъ Мораве, и прозвашася морава, а друзии чесе нарекошася. А се ти же словене: хорвати белии, серпь и хорутане[19] Волохомъ бо нашедшим на словены на дунайскые, и седшимъ в нихъ и насиляющимъ имъ.[20] Словене же ови пришедше и седоша на Висле, и прозвашася ляхове, а от техъ ляховъ прозвашася поляне, ляхове друзии — лютице, инии мазовшане, а инии поморяне.[21]

Такоже и те же словене, пришедше, седоша по Днепру и наркошася поляне, а друзии деревляне, зане седоша в лесехъ, а друзии седоша межи Припетью и Двиною и наркошася дреговичи, и инии седоша на Двине и нарекошася полочане, речькы ради, яже втечеть въ Двину, именемь Полота,[22] от сея прозвашася полочане. Словене же седоша около озера Илмера, и прозвашася своимъ именемъ, и сделаша городъ и нарекоша и́ Новъгородъ. А друзии же седоша на Десне, и по Семи,[23] и по Суле[24] и наркошася северо.[25] И тако разидеся словенескъ языкъ, темьже и прозвася словеньская грамота.
Цитат
И по сей братьи почаша держати родъ ихъ княжение в поляхъ, а въ деревляхъ свое, а дрьговичи свое, а словене свое въ Новегороде, а другое на Полоте, иже и полочане. От сихъ же и кривичи, иже седять на верхъ Волгы, и на верхъ Двины и на верхъ Днепра, ихъже и городъ есть Смоленескъ; туда бо седять кривичи. Таже северо от них. На Беле озере седять весь, а на Ростове озере меря, а на Клещине озере[35] седять меря же. А по Оце реце, кде втечеть въ Волгу, языкъ свой — мурома, и черемиси свой языкъ, и мордва свой языкъ. Се бо токмо словенескъ языкъ в Руси: поляне, деревляне, новъгородьци, полочане, дьрьговичи, северо, бужане, зане седять по Бугу, послеже же волыняне.

И се суть инии языце, иже дань дают Руси: чудь, весь, меря, мурома, черемись, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимегола, корсь, нерома, либь: си суть свой языкъ имуще, от колена Афетова, иже живуть на странахъ полунощныхъ.

Словеньску же языку, якоже ркохом, живущю на Дунаи, придоша от скуфъ, рекше от козаръ, рекомии болгаре, и седоша по Дунаеви, населнице словеномъ беша. А посемъ придоша угре белии и наследиша землю словеньскую, прогнавше волохы, иже беша прияле землю словеньску. Си бо угри почаша быти пр-Ираклии цесари, иже ходиша на Хоздроя, цесаря перьскаго.[36] В си же времена быша и обре,[37] иже воеваша на цесаря Ираклия и мало его не яша.
Цитат
В лето 6406. Идоша угре мимо Киевъ горою, еже ся зоветь ныне Угорьское, и пришедше къ Днепру, сташа вежами; беша бо ходяще, яко и половци. И пришедше от въстока и устремишася чересъ горы великыя, иже прозвашася горы Угорьскыя, и почаша воевати на живущая ту. Седяху бо ту преже словене и волохове, переяша землю Волыньскую.[76] Посемъ же угре прогнаша волохы, и наследиша землю ту, и седоша съ словеньми, покоривше я подъ ся. И оттоле прозвася земля Угорьска. И начаша воевати угре на Грекы, и пополниша землю Фрачьскую и Македоньску доже и до Селуня.[77] И начаша воевати на Мораву и на Чехы. Бе бо единъ языкъ словенескъ: [78] словене, иже седяху по Дунаю, ихъже прияша угре, и морава, и чеси, и ляхове, и поляне, яже ныне зовемая Русь. Симъ бо первее положены[79] книгы мораве, яже и прозвася грамота словеньская, яже грамота е в Руси и в болгарехъ дунайскых.
7
Забава / Одг: Рок и поп музика
« Последња порука ДушанВучко послато данас у 03:02:06 пре подне »
skupina MODUS - Sklíčka
<a href="https://www.youtube.com/v/4uJqnzCN2T0&amp;ab_channel=KomunistickaTV" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">https://www.youtube.com/v/4uJqnzCN2T0&amp;ab_channel=KomunistickaTV</a>
8
Родови и њихове хаплогрупе / Одг: Тарски Никшићи I2a-PH908>FT14506>Y56203>Y134578
« Последња порука ДушанВучко послато данас у 01:52:55 пре подне »
Оно што је сигурно, је да већ у том крају имамо обе линије: Никетиће из Јасенице, и Тодоровиће из Орашца...али циљ је миграција "од Сјенице и Бијелог Поља" (која је доминантна у том крају међу Лучинцима), па ћемо сачекати Васиљевића из Чумића ( пореклом из Овсишта, где су Лучинци пописани "од Сјенице") , као први циљани узорак у том смеру, у овом крају
9
Родови и њихове хаплогрупе / Одг: Тарски Никшићи I2a-PH908>FT14506>Y56203>Y134578
« Последња порука ДушанВучко послато данас у 01:35:58 пре подне »
Има много породица у Шумадији, Јасеници, са предањем "од Сјенице"...Мислим да ту има и Тарских Никшића и Никшића...у селима у тој области, има оних са предањем "од Сјенице" и међу различитим свечарима (са различитим крсним славама)...ако има "од Сјенице" различитих свечара, онда има и међу Лучинцима и разних Лучинаца, и Y134578 и FT190799>Y189944...само не знамо ко је од којих...има вероватно и једних и других, само је неистражена област генетички (пре свега општине Топола, Аранђеловац)...
10
Црна Гора / Одг: Угреновићи
« Последња порука ДушанВучко послато Септембар 22, 2021, 10:22:45 поподне »


Срећна слава свима који сутра славе богородичине родитеље Јоакима и Ану!
Срећна слава!  :D
Странице: [1] 2 3 4 5 6 ... 10