View full version: Аутосомална ДНК
1 2 »
 1. ILLUSTRATIVE DNA
 2. MyТrueAncestry.com
 3. MyHeritageDNA - Процена етничке припадности
 4. Поделите нове 23андМе резултате!
 5. Eurogenes K13 Autosomalna grnetika Srba Banije,Korduna i ostalih srpskih predela
 6. IBD (Identity by descent) анализа аутосомалне генетике
 7. 23andMe - Ancestry Timeline
 8. igenea problem
 9. K36 калкулатор са националним просецима
 10. Autosomal k13 Vlasi istocne Srbije
 11. yourDNAportal
 12. G25 резултати
 13. AncestryDna rezultati
 14. FTDNA - MyOrigin 3.0
 15. Gedmatch.com поклапања
 16. Македонци апдејтиран К13 Еурогенес аверејџ по градови.
 17. Препорука потребна
 18. ДОДЕКАД ПРОЈЕКАТ - Балкан
 19. Присуство словенске, германске и балканске генетике у различитим популацијама
 20. Аутосомална поклапања (различите компаније) - помоћ у трагању
 21. Family Finder-My Origins резултати
 22. Family Finder - Ancient (European) Origins
 23. Autozomalni test u Evropi?
 24. predvidjanje haplogrupe na osnovu autozomalnog fajla
 25. YouTube филм о аутозомалним тестовима и револуцији коју су донели
 26. Нова истраживања аутосомалне ДНК
 27. ЕВРОГЕНИ рачунач - Eurogenes
 28. upload autozomalnih rezultata sa dnk.rs na MyHeritage
 29. Archaic DNA Matches (Gedmatch)
 30. K36 Ancient nMonte
 31. МДЛП рачунач
 32. Аутосомални предвиђач места порекла (Eurogenes K36 рачунач)
 33. 23&ме нови резултати - Изузетно висок Грчки елемент
 34. Турски гени код Бошњака примјер
 35. DNA.LAND резултати
 36. LIVING DNA испитивање аутосомалних хромозома
 37. Рачунач DODECAD WЕАC2
 38. dnapainter.com - ДНК сликар
 39. MDLP K23b
 40. ПунтДНАЛ рачунач
 41. Autosomalna DNK
 42. Српски и Бугарски узорци у поређењу са Античком ДНК
 43. Мапа за Калкулатор К15 (Гедмеч)
 44. Генеплаза К14 резултати
 45. gencove резултати
 46. Нагађање порѣкла одсѣчака на хромозомах
 47. Повезаност аутосомалне генетике и Y-хаплогрупе
 48. WeGene Резултати
 49. GPS Origins
 50. Цртежи родствених удаљеностий свѣтских становништава