View full version: Језикословље
1 2 »
 1. Призренско-тимочки и Македонски
 2. Дијалектологија
 3. Топонимија Београда
 4. Занимљиви топоними
 5. О том тако су постали језици
 6. Medžuslovjansky - Меджусловјанскы jezik
 7. Лингвистички пуризам - Језичко чистунство
 8. Ретко име
 9. Звуци старих језика
 10. Додавање или губљење слова у презименима кроз вријеме
 11. Поријекло наименовања племена
 12. "Српско-хрватски језик"
 13. Балто-Словенска језичка заједница, подела
 14. Име Селак
 15. Локални изрази и сленгови
 16. Порекло имена Кулин
 17. Како су се разашли србски и бугарски
 18. Лична имена код Словенских народа
 19. Грана и огранак
 20. Емисије и блогови о језицима
 21. Локални дијалекти
 22. Словенски наставци за женски облик презимена
 23. Необична и ретка презимена међу Србима
 24. Црквенословенски језик из доба Деспота Стефана
 25. Чистота језика на примјеру разних европских народа
 26. Необична имена у повести Дробњачког племена
 27. Заједнички називи флоре и фауне у словенским језицима
 28. Узроци промена током развоја једног језика
 29. Речници - сајтови
 30. Примјери народнога језика у Средњем Вијеку
 31. Језик двора Немањића и средњевјековни језик народа
 32. Порекло српског етнонима
 33. Ћаћа
 34. Породични надимци
 35. Међуконфесионални називи и надимци на западнобалканском простору
 36. Упоредна лингвистика и реконструкција пра-језика
 37. Диjaлекти или како говоре по разних краjевах
 38. Палеобалкански језици - упоредна анализа
 39. Ластва, Луг
 40. Надимци
 41. Полазник положајник
 42. Однос језика и дијалеката
 43. Презимена и топоними
 44. Деклинирање у множини презимена са завршетком на -о
 45. Етимологија и значење личних имена код Срба-Ђорђе, Урош, Херак, Negus, Knegus
 46. Суфикс СК у Нордијским језицима и паралела у Словенским језицима
 47. Етимологија мог презимена.
 48. Угрофински језици
 49. Арбанашка имена
 50. Качмор - значење