View full version: Аутосомална ДНК
1
 1. MyHeritageDNA - Процена етничке припадности
 2. Аутосомална поклапања (различите компаније) - помоћ у трагању
 3. Присуство словенске, германске и балканске генетике у различитим популацијама
 4. Family Finder-My Origins резултати
 5. Autosomal k13 Vlasi istocne Srbije
 6. Family Finder - Ancient (European) Origins
 7. Autozomalni test u Evropi?
 8. predvidjanje haplogrupe na osnovu autozomalnog fajla
 9. Eurogenes K13 Autosomalna grnetika Srba Banije,Korduna i ostalih srpskih predela
 10. IBD (Identity by descent) анализа аутосомалне генетике
 11. YouTube филм о аутозомалним тестовима и револуцији коју су донели
 12. Нова истраживања аутосомалне ДНК
 13. FTDNA - MyOrigin 3.0
 14. ЕВРОГЕНИ рачунач - Eurogenes
 15. Gedmatch.com поклапања
 16. ДОДЕКАД ПРОЈЕКАТ - Балкан
 17. yourDNAportal
 18. upload autozomalnih rezultata sa dnk.rs na MyHeritage
 19. Archaic DNA Matches (Gedmatch)
 20. K36 Ancient nMonte
 21. МДЛП рачунач
 22. Аутосомални предвиђач места порекла (Eurogenes K36 рачунач)
 23. 23&ме нови резултати - Изузетно висок Грчки елемент
 24. Турски гени код Бошњака примјер
 25. DNA.LAND резултати
 26. Поделите нове 23андМе резултате!
 27. LIVING DNA испитивање аутосомалних хромозома
 28. AncestryDna rezultati
 29. Рачунач DODECAD WЕАC2
 30. dnapainter.com - ДНК сликар
 31. MDLP K23b
 32. ПунтДНАЛ рачунач
 33. Autosomalna DNK
 34. Српски и Бугарски узорци у поређењу са Античком ДНК
 35. Мапа за Калкулатор К15 (Гедмеч)
 36. Генеплаза К14 резултати
 37. gencove резултати
 38. Нагађање порѣкла одсѣчака на хромозомах
 39. Повезаност аутосомалне генетике и Y-хаплогрупе
 40. WeGene Резултати
 41. GPS Origins
 42. Цртежи родствених удаљеностий свѣтских становништава
 43. Исходи испитиваний на свих бесполних хромозомах
 44. Аутосомална ДНК и њена дистрибуција у Европи
 45. Сродност родитељъ на основу СНПов општеродственога испитивања.
 46. Interpretome