View full version: Историја и генетика
1 2 »
 1. Илири
 2. Власи
 3. Генетика (Y DNK) Словенских (Српских) племена досељених у 7.веку широм Балкана
 4. Старобалканско генетичко наслеђе код Срба
 5. Старо српско становништво жупе Плав
 6. Хаплогрупа J1-PF7263, покушај историјске реконструкције
 7. Келтско племе Волки као носиоци CTS10228/YP196
 8. Монголи
 9. Југовићи
 10. Брђани и Србљаци, двије различите генетике?
 11. Англосаксонци-генетика, порекло и заоставштина.
 12. Динарско-шопска веза (ДНК)
 13. Срби и словенска племена?
 14. Генетичко поријекло Срба
 15. Бодрићи
 16. Бастарни и I2a Dinaric
 17. Дачани
 18. Антички Македонци
 19. Poreklo i istorija etnonima Serb
 20. Колапс бронзаног доба
 21. Хрватска беспућа повијесне збиљности
 22. Филип Мандић
 23. Скити и њихова гeнeтика
 24. Словенско насељавање Балканског полуострва
 25. О Бојмунтима, Норманима и власима
 26. R1b-U152 и G2a-L497; историјска и географска поклапања
 27. Срби икавци
 28. Bosanski knez Mirkovic-Radojevici-PH908
 29. Захумски Лицики-посебно племе?
 30. Анти
 31. Филистејци и Балкан
 32. Саси на простору Балкана
 33. Да ли су "Индијанци" открили Европу прије него Европљани Америку?
 34. Први људи Европе
 35. Чија је Винча?
 36. Либански хришћани
 37. Трагови номадских ратника
 38. Мали корак до велика мозга
 39. Готски речник
 40. Maкедонски Словени
 41. Скандинавско или словенско порекло Рјуриковича?
 42. Ostojici, Kotroman(ov)ici, Jablan(ov)ici
 43. О једној словенској сеоби из Средњег Подунавља у Прибалтик
 44. Словени на Балкану заједно се са Илириа боре против Римљана цитат
 45. Св. Григорије заштитник Котроманића: Чудотворац или Назијанзин
 46. Матаруге - историјска и генетичка позадина племена
 47. Tračani
 48. Германска племена из доба Сеобе народа на Балкану и њихов генетички траг
 49. Крички војвода Калока-поријекло имена
 50. YP417 na Balkanu