View full version: Историја и генетика
1 2 »
 1. Хаплогрупа J1-PF7263, покушај историјске реконструкције
 2. Срби и словенска племена?
 3. Генетичко поријекло Срба
 4. Бодрићи
 5. Бастарни и I2a Dinaric
 6. Дачани
 7. Антички Македонци
 8. Poreklo i istorija etnonima Serb
 9. Старо српско становништво жупе Плав
 10. Колапс бронзаног доба
 11. Хрватска беспућа повијесне збиљности
 12. Филип Мандић
 13. Илири
 14. Скити и њихова гeнeтика
 15. Старобалканско генетичко наслеђе код Срба
 16. Словенско насељавање Балканског полуострва
 17. О Бојмунтима, Норманима и власима
 18. R1b-U152 и G2a-L497; историјска и географска поклапања
 19. Срби икавци
 20. Bosanski knez Mirkovic-Radojevici-PH908
 21. Захумски Лицики-посебно племе?
 22. Генетика (Y DNK) Словенских (Српских) племена досељених у 7.веку широм Балкана
 23. Анти
 24. Монголи
 25. Власи
 26. Келтско племе Волки као носиоци CTS10228/YP196
 27. Англосаксонци-генетика, порекло и заоставштина.
 28. Филистејци и Балкан
 29. Саси на простору Балкана
 30. Да ли су "Индијанци" открили Европу прије него Европљани Америку?
 31. Први људи Европе
 32. Динарско-шопска веза (ДНК)
 33. Чија је Винча?
 34. Либански хришћани
 35. Трагови номадских ратника
 36. Мали корак до велика мозга
 37. Готски речник
 38. Maкедонски Словени
 39. Скандинавско или словенско порекло Рјуриковича?
 40. Ostojici, Kotroman(ov)ici, Jablan(ov)ici
 41. О једној словенској сеоби из Средњег Подунавља у Прибалтик
 42. Словени на Балкану заједно се са Илириа боре против Римљана цитат
 43. Св. Григорије заштитник Котроманића: Чудотворац или Назијанзин
 44. Матаруге - историјска и генетичка позадина племена
 45. Tračani
 46. Германска племена из доба Сеобе народа на Балкану и њихов генетички траг
 47. Крички војвода Калока-поријекло имена
 48. YP417 na Balkanu
 49. Формирање индоевропског идентитета и миграције индоевропских племена
 50. Genetičko poreklo i karakterologija zapadnog Balkana