Науке и научне дисциплине > Језикословље

Генетички или генетски?

<< < (4/4)

Ojler:

--- Цитат: сɣнце  Јул 08, 2023, 08:36:22 поподне ---Придјев genetisch први пут употријебио је Johann Wolfgang von Goethe 1800 у дескриптивној ембриологији по узору на грчко "генетикос" - тичуће се генезе [постанка].

Именицу Genetik увео је 1905 Wiliam Bateson да означи нову област изучавања. У њемачкој се до 1945 користио израз Erbbiologie [приближно : насљедовна биологија];

Да појаснимо све:
Постоји генетика, наука која изучава потекло*. Оно што се тиче генетике је генетичко [ генетик+ьско ] или генетично [генетик + ьно].
Генетско је не оно што се тиче науке него самога потекла или постанка, то јест генезе. А ако се нешто тиче гена онда је генско.
У енглесском језику се не прави разлика између генски, генетски и генетички и све гласи genetic али јадни су они којима је узор енглесски.

Додатак:
Ријеч "поријекло" до недавна је значила "надимак" исто као и ријекло или наријекло, а што од чега потиче назива се "потекло" како је и данас у бугарском и македонском. Логично је, зар не?
Порекло < порицати
Потекло < потицати

--- Крај цитата ---

Хвала сунце. Ово је у складу и са мојим разумевањем теме, односно објашњењем које сам навео.

Ojler:
Овако лаички, покушао сам да пронађем још неке случајеве где имамо сличну ситуацију, дакле да постоји реч сличног облика као генетика (која је назив струке или чак именица уопштено), па да видимо како се из ње изводе присвојни придеви. Бројни су називи наука у српском језку који имају исти облик са завршетком на "-ка" као и реч генетика.  Нисам успео са пронађем ни један случај где се присвојни придев из таквих назива изводи другачије него са завршетком на "-чки": физика-физички, механика-механички, математика-метематички, логика-логички, статика-статички, бионика-бионички, дидактика-дидактички, аритметика-аритметички, статистика-статистички... Можда неко успе да пронађе пример, али ја нисам.

За ову тему су интересантни случајеви код којих је из исте основе изведена и друга именица, као што је то случај код речи генеза и генетика, где би се могле јавити и сличне дилеме, односно да постоје у основи слични придеви са наставцима на "-чки" и "-ски". Чини ми се ипак да је и у таквим примерима који ми падају на памет ситуација јасна када се мало боље проанализира и да одговара ономе што је објаснио сунце. Рецимо:

робот-роботски али роботика-роботички,
алгоритам-алгоритамски али алгоритмика-алгоритмички,
синтеза-синтетски али синтетика-синтетички,
протеза-протетски али протетика-протетички,
аутомат-аутоматски али аутоматика-аутоматички,
електромагнет-електромагнетски али електромагнетика-електромагнетички...

Све ово ми се чини као додатна потврда релације генеза-генетски, а генетика-генетички. Можда неко може да пронаће сличан пример који се не уклапа у ову шему?

Драган Обреновић:
 Сетих се пар изузетака који потврђују правило:

Пнеуматика - пнеуматски
Аутоматика - аутоматски

сɣнце:

--- Цитат: Ojler  Јул 11, 2023, 04:49:02 поподне ---Овако лаички, покушао сам да пронађем још неке случајеве где имамо сличну ситуацију, дакле да постоји реч сличног облика као генетика (која је назив струке или чак именица уопштено), па да видимо како се из ње изводе присвојни придеви. Бројни су називи наука у српском језку који имају исти облик са завршетком на "-ка" као и реч генетика.  Нисам успео са пронађем ни један случај где се присвојни придев из таквих назива изводи другачије него са завршетком на "-чки": физика-физички, механика-механички, математика-метематички, логика-логички, статика-статички, бионика-бионички, дидактика-дидактички, аритметика-аритметички, статистика-статистички... Можда неко успе да пронађе пример, али ја нисам.

За ову тему су интересантни случајеви код којих је из исте основе изведена и друга именица, као што је то случај код речи генеза и генетика, где би се могле јавити и сличне дилеме, односно да постоје у основи слични придеви са наставцима на "-чки" и "-ски". Чини ми се ипак да је и у таквим примерима који ми падају на памет ситуација јасна када се мало боље проанализира и да одговара ономе што је објаснио сунце. Рецимо:

робот-роботски али роботика-роботички,
алгоритам-алгоритамски али алгоритмика-алгоритмички,
синтеза-синтетски али синтетика-синтетички,
протеза-протетски али протетика-протетички,
аутомат-аутоматски али аутоматика-аутоматички,
електромагнет-електромагнетски али електромагнетика-електромагнетички...

Све ово ми се чини као додатна потврда релације генеза-генетски, а генетика-генетички. Можда неко може да пронаће сличан пример који се не уклапа у ову шему?

--- Крај цитата ---

У грчком и латинском наставци -икос, -ики; ( -icus, -ica) истовјетни су словијенскима -ски, -ска, -ско или -ни, -на, -но. Као дисциплину (учење) неке науке представљају облик са изостављеним (техни, ars) = знање, умијеће.
lingua - језик; linguistica (ars) - језикознање
оптос - вид, оптики (техни) - видознање
физис - природа, физики (техни) - природознање

Такав систем се често користи у русском, пак лингвистику редовно називају языкознание или языковедение. Па ко од наших људи воли такав језик нека се води тим примјерима и ове многобројне -ика дисциплине преводи с -знање. На крају крајева из русскога смо и преузели изразе "наука" и  "научник" а он са нама заједно из црквенога језика "учитељ, ученик, наставник" итд.

Ojler:

--- Цитат: Драган Обреновић  Јул 11, 2023, 05:46:48 поподне --- Сетих се пар изузетака који потврђују правило:

Пнеуматика - пнеуматски
Аутоматика - аутоматски

--- Крај цитата ---

За аутоматику као научну област би присвојни придев био аутоматички који се и користи у том контексту, док је придев аутоматски изведен од речи аутомат. Тај пример сам и навео на списку.
Пнеуматски је ваљда изведено од префикса пнеумо, који је даље од грчког пнеума (ваздух, ветар, дух). Значи нешто што је у вези са ваздухом, на "ваздушни погон". За нешто што је везано за пнеуматику као грану механике користи се придев пнеуматички.

Навигација

[0] Индекс порука

[*] Претходна страна

Иди на пуну верзију