Науке и научне дисциплине > Српски језик и писмо

Питање будућега времена ( бит ћу или бићу?)

(1/1)

сɣнце:
Норма србскога језика за будуће време прописује, да се пише овако:

[ја ћу вратити]  / [ја ћу доћи], но у обратном редоследу се стеже [вратићу], али се не допушта стезање [доћу] (иако се тако говори) него је обавезно [доћи ћу].
Норма хрватскога језика је да се пише [вратит ћу] и [доћи ћу], а никако [вратићу] и [доћу].
Оно што би било здрава разума је да увек да буде једно правило ма како обрнуо редослед речи:  "ћу+инфинитив" или "инфинитив+ћу",
и да се каже [ја ћу вратити] или [вратити ћу], како је и [ја ћу доћи] или [доћи ћу] и да се не лепе на то налепнице предрассуда, да би тако тобоже било по хрватски и зато лоше;
Ево ви пример, да је тако било и у документима цара Душана пресилнога:

Извод из књиге Јозефа Шафарика, Serbische Lesekörner, oder historisch-kritische Beleuchtung der Serbischen ..., са стр. 137.

О пренiи суда: Братенци коi су заiедно у iедной кущи, ако их кто позове на дому, коi придетъ отъ нихъ - тъзи да отпира, a ако ли га обрете на цареву двору или судиiну, да приiде и рече - дати кю брата стареiега на суд...
"О обретели: Кто што нагiе у цареве земли, да не узме та рече - вратити кю...

Навигација

[0] Индекс порука

Иди на пуну верзију