Науке и научне дисциплине > Српски језик и писмо

Ћирилица

(1/61) > >>

Тимар:
Препоручио бих свим Србима, нашима члановима, да пишу ћирилицом, као и да прочитају текст Мирјане Влаисављевић, а који је објављен у Видовдану http://www.vidovdan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48172:2013-09-18-22-19-09&catid=40:tradicija&Itemid=75

Окир СРБ:
Нека људи пишу како им је лакше, нема потребе да изигравамо Хрвате.
Пишемо и читамо и ћирилицу и латиницу. Наш народ их је користио паралелно кроз историју.

lebane:
Сигуран  сам да је чување ћирилице и њено враћање у свакодневну употребу,један од начина чувања језика а самим тим и народа српског.

Александар Невски:

--- Цитат: Петар М. Демић  Септембар 20, 2013, 05:14:30 поподне ---Нека људи пишу како им је лакше, нема потребе да изигравамо Хрвате.
Пишемо и читамо и ћирилицу и латиницу. Наш народ их је користио паралелно кроз историју.

--- Крај цитата ---

Тако jе, наs наrод jе од dавnина kорisтио i nаше и lатinсkо пиsмо. Rецimо Неmањиći, Сvети Sава, Sвеti кnез Lазаr. Сvи сu оnи uвѣk раvноpраvно kорisтиli и наsе i лаtинskо piсmо. И то jе веliко bогаtсtво nашеgа йеzика. Ciме sе дrугi, sироmашni наrоди nе моgu поdичitи.

Осим sто, због nаšеgа огромnоgа боgаtсtва, не zнаmо sта nа згrаdи pиsе каdа вiдimо "7В". Pisмi сиrоmашni народi неmаju tаkvih nеprilиkа.

Ια δοδατνο ομπογατηχ σρμπσκη ϊεζηκ ϊοϡ ϊεδνημ πησμο. Καδα μοζωεμο πησατη λατηνσκημ, ϡτο νε μπησμο η γρκωκημ?

Окир СРБ:
Историја Срба не почиње и не завршава се са Немањићима и са Светим Савом.
Добар дио српског народа у Приморју, Далмацији, Босни и Аустроугарској је кроз велики дио своје историје користио и латинско писмо. Одрицањем од латинице одричемо се и доброг дијела своје историје.

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију