Науке и научне дисциплине > Српски језик и писмо

Шатровачким језиком више нема ко да прича

(1/1)

Мирослав Младеновић:
ШАТРОВАЧКИМ ЈЕЗИКОМ ВИШЕ НЕМА КО ДА ПРИЧА

Шатровачки језик био је званични језик комуницирања међу овчарима и надничарима, цигларима-црепарима, брдско планиског дела у власотиначком крају.

Педесетих година прошлога века сам и сам као дете у планини учио да се њме служим , док сам чувао стоку у селу Преданча, да говорим тим језиком.

Варијанте су биле различите-неки су изговарали речи тако што прво изговоре другу половину па онда прву половину речи у повезаном смилсу изговора. На пример, моје име изговарало се Ко-мир(Мирко) Новић-Млад(Младеновић).

Слично си иговарало овим језиком и у Западној Македонији (село Црешњево, Македонски Брод)-јер и моја супруга као македонка се служила шатровачким језиком.

Овим језиком добро је говорила и моја снајка Зорица Станковић(рођена 1933.године у село Златићево-суседно село). Добро се сећам да у у време мога детињства девојке су често говориле другачијим шатровачким језиком.

Оне су пре сваког слога додавале слог –ци. Тако су моје име изговарале Ци-Ми-цирко(Мирко), Ци-Мла-ци-но-ци-вић(Младеновић).

Од мојих ученика шестога разреда школе села Шишава-Ломница, сакупио сам велику збирку шатровачких речи.

 Интересантно да се њихове мајке које имају по 35 година се добро служе шатровачким језиком, као и њихова деца у комуницирању, јер су им родитељи печалбари.

Њихов говор, а то је био говор њихових очева, дедова-зидара и циглара, печалбара, овчара, којим су они говорили да би се сигурније споразумевали у страном свету. Они су разговарали тако што су после сваког слога додавали слово П и самогласник којим се завршава претходни слог.

Например, моје име би се тим начином изоварало Ми-пи-рко-по Мла-па-де-пе-но-по-ви-пић(Мирко Младеновић).

Ево још неколико речи исказане шатровачким језиком у село Ломница: Милан (Мипиллапан), Милош (Мипилопош), Мирослав (Мипиропослапав), Столица (Стополипицапа)), Земља (Зепемљапа), Небо (Непебопо)...

Забележио:Мирослав Младеновић наставник математике, локални етнолог и историчар ОШ „Браћа Миленковић“ село Шишава Власотинце
6 март 2010. године Власотинце

Аутор: Мирослав Б Младеновић локални етнолог и историчар и писац песама и прича на дијалекту југа Србије
Постављено: 18.септембар 2013.г. Власотинце, република Србија

Навигација

[0] Индекс порука

Иди на пуну верзију