Науке и научне дисциплине > Српски језик и писмо

О слову Ѣ и о разлозих његове употрѣбе у србском йезику

<< < (6/6)

Христифор:
 Потријеба се постоји у ијекавском изговору, то  је свакоме јасно ко познаје српски језик.

Ⰹⱐⰸ ⰽⱁⱀⰻ ⰱⱑ ⱄⰾⱁⰲⱁ:
Помоз Бог, Србљи драги.
 
У вєзи с овим прєдмєтом поновна увођєња прогоњєнє ћириличкє буквє Іат ѣ у србску азбуку, жєлим с вами подѣлити ıєдно прилично саврємєно (2022), занимљиво зриво,— ıєдну сıаıну бєсѣду србскога мислиоца и православнога мудрословца, то ıєст философа, Владимира Мєдєницє. О њєговоı општоı вѣродостоıности из научнога глєдишта ıа нє умѣм судути, ıєр ми до сада нити србски научни призор дружтвєних и духовних знаности, нити писана дѣла господина Мєдєницє нѣсу посєбно позната и присна. Но, поњє из сєго краткога наступа нє могу му ништа чињєнично погрєшно или противрѣчно замѣрити. Штовишє, он избѣгава всьакє политичкє краıности и кад год ıє могућє потпуно заобилази политичка тумачєња повѣстних дєшавањ. Одговоривши на упит из слушатєљства он вѣшто разматрашє, измєђу осталога, слѣдєћа прошла и нинѣшна развоıа и збивања тичући сє србскога ıєзика:

* суштинско значєњє поıєдиних букв ћирилицє
* поновно примањє понѣких изворних (нєлатинских), значаıних и користних, прєдходно прогоњєних, ћириличких букв у србску азбуку
* поıава, да Срби прєтєжно избѣгаваıу писмо своıє и своıих прєдак, ради прєвасходно єнглєскє, али и хрватскє латиницє.
* латинизациıа србскога писма, т.ı. србскє ћирилицє
* постєпєна латинизациıа србскога ıєзика и повєзано с тим, изгон и растући заборав многих постоıєћих словѣнских словСматрам да њєгов одговор можє дати и по нѣкє новє, можда нєочєкиванє увидє,— и огромном множтву наших латиничар, али и оноı тужноı мањини Срб, коıа ıош увѣк користи писмо и ıєзик своıих прєдак.

https://www.youtube.com/v/AldYUr2vRyE&feature=youtu.be

Стефан Архиђакон — Владимир Меденица; Ћирилица
https://youtu.be/AldYUr2vRyE

Навигација

[0] Индекс порука

[*] Претходна страна

Иди на пуну верзију