Науке и научне дисциплине > Српски језик и писмо

Србски или српски, Гибсон или Гипсон, хрватски или хрвацки

(1/26) > >>

Александар Невски:

До сада више путъ расправљасмо йе ли исправно "срб*" или "срп*" (иако знамо да йе по аустрийских правилах дозвољено само "срп*"). Мислим да бисмо то трѢбали издвойити у посебан прѣдмет разговора и присталицам Аустрийе дати прилике да ни обясне зашто "србски" не може, а "Гибсон", "Вашингтон" и "хрватски" може, и од куда им таква двострука мѣрила.
Почињем навођењем одличнога писания нађенога на мрежи, односно на Лицокњизи.


--- Цитат ---Питали новинари персийског мага (свештеника зороастранизма) зашто данашњи магови не могу чинити чуда као они древни што су чинили. Свештеник одговори врло кратко и йасно:
- Наш йезик доживио йе промйене и рийечи су се промийениле, те наше гате (молитве) промйеном рийечи изгубиле су свойу силу.

Срб > србско
Срп > српско

Правопис, као стандардизовани начин писања, йест од групе људи прво договорени, па онда прописани и озакоњени начин писања и то не значи да су они били у праву, йер да йесу правописне норме никад не би биле мийењане. A мийењайу се од прилике до прилике или од власти до власти.

Знамо да од сваке гласовне промйене има одступања (тамо гдйе се господа цензори договоре да се у писању одступа од гласовне промйене, то уђе у правописе).

A рийеч срБски, намйерно йе деградирана у рийеч срПски, йер преко очийу и подсвийести дйелуйе се на свийест и карактер људи: СРБ заиста нийе СРП, нити йе СРБСКИ исто као и СРПСКИ. Погледамо ли пажљивийе, лако ћемо се у то увйерити: тай метод утицайа на свийест преко очийу и подсвийести данас често користе у обичним рекламним порукама. Tако при писању рийечи срБски корийен рийечи СРБ снажно, тй. "рекламно" дйелуйе на читаоца. Читалац несвйесно, али снажно упийа рийеч СРБ и то Србима учвршћуйе свийест ко су и шта су, а неприйатељима йе то чекић койи млати по њиховой пакости. Увйерите се на очигледном примйеру:

СРБСКИ

СРПСКИ

СРБ, него шта!

И то йе дио специйалног йезуитског рата против националнога идентитета Срба, отупљивање силе националне свийести преко йедног обичног слова П.

Mало йе данас СРБА, а много йе СРПА, али полако се и то мийења!

--- Крај цитата ---

Црна Гуја:
Сјајан текст Невски, нема се шта додати. Лицокњига  ;D

Александар Невски:


Као што видите, у првом србском уставу не постойи рѣч "срПски", него се користи искључиво правилан облик "србски". Ово йе доказ да људи нѣсу увѣк били неписмени и искварени.

Такође се користи и данас забрањено слово Ѣ, те се првим србским Уставом људи не дѣле на екавце и ийекавце него се свим  њим обраћа на йединствен начин, без давања прѣдности ма койему изговору ЙАТа.
Ево неколико примѣров са прве стране: "нераздѣлно", "вѣнац", "мѣняти", "дѣло", "совѣт".

И држава се зове "СЕРБІЯ", онако како не вас свѣт зове.

vojislav.ananic:
Српски или србски

http://www.jezik.rs.sr/

vojislav.ananic:
Михајло Јелић, наставник српског језика: Требамо писати "срБски"

http://srbski.weebly.com/drustvo/2

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију