Порекло становништва > Старе породице и племство

Кнежеви и војводе / Counts & Dukes

(1/18) > >>

Сол:
Списак састанка кнежева и војвода (и одсутних) 15. јуна 1614. г.

Аиде да заiедно покушамо одгонетнути имена пописаних.

По мом скромном мишљењу под бројем 5. Protopo Ivanovich iе или (прото)поп Вуин Петровић-Бањанин или његов брат поп Павле - потоњи еклизиарх пивски кир Герасим Иван-Војдодић понегде титулисан и као "господин Ивановић"

Maniera, et la volonta de gli SS.ri Illirici per liberarsi dalla tirannide turchesca e seguente. Nome delli deputati et delli assistenti della Simblea fatta li 15 di luglio 1614.

Gradam Voivoda di Novogosto,
Conte Lalla Drecallo da Cucci,
Conte Vivo da Monte Negro,
Gieli Prardi da Miradita,
Protopo Ivanovich,
Conte Nicola Otpiperi,
Conte Serach della Liria,
Voivoda Rais Bilopauligi,
Rade Voivoda Otprano,
Conte Petar Otpluzini,
Conte Stipan Racuechi,
Conte Drahigo Gelezo,
Conte Mirieta Serniza,
Conte Nicola Neghusse,
Conte Gergi Ducagini,
Conte Vule Dubigini,
Conte Radosava Bronzi,
Conte Marco de Monte Negro,
Conte Giovanni da Zuppa superiore,
Voivoda Vuchighi Clementi,
Conte Tomaso da Versero,
Conte Parvo Otpriseme,
Voivoda Sechuli Odubocha,
Conte Milia Otbiele,
Conte Giovanni Plesisi,
Conte Dragoi, Odrudina,
Conte Miletta Rigano,
Conte Giovanni Mustachi,
Conte Milos Cechagni,
Conte Michaile Otpreis,
Conte Toma Otcosta,
Conte Vuisco Obilessi,
Conte Vigiorava Tosgriginich,
Conte Vuchig Otusano,
Conte Vuoin Otbalea,
Conte Andoia da Zuppa inferiore,
Conte Mile Otcupe,
Conte Tomaso Otpegorizzi,
Conte Cepivo Cescovopogle,
Conte Vule Ozzete,
Vuchossa Otrebusa,
Conte Andoia Otplesivici,
Papovvoin Ozosavina.

 Nomi Cognomi et Patria di tutti li Signori Congiurati et prima delli sei Capi Principali che tengono carico et Autorita di chiamare in occasione di Dieta tutti gli altri.

1. - Gradam Voivoda da Nuovo Goste,
2. - Conte Lalla Drezzalo da Cuggi,
3. - Conte Voio, da Risano,
4. - Conte Voio, da Monte Negro,
5. – Giezibardi, da Miradita,
6. – Protopo Ivanovich,
7. – Conte Nicola Otpuperi,
8. – Conte Selach, della Gria,
9. – Voivoda Raizbilo Pauligi,
10. – Rade Voivoda Otplano,
11. – Conte Petar Otpluzive,
12. – Conte Cepivo Lescovopoglie,
13. – Conte Drazigo Gezero,
14. – Conte Merzita Serniza,
15. – Conte Nichulla Negzulla,
16. – Genigergi Ducagini,
17. – Conte Vule Dubigine,
18. – Conte Radosava Bronci,
19. – Conte Marco, da Monte Negro,
20. – Conte Giovanni, da Zuppa di sopra,
21. – Voivoda Vouzegi Clementi,
22. – Conte Tomasso da Versevo
23. – Conte Paucco Otpriseme,
24. – Voivoda Seczuli Odubeza,
25. – Conte Milia Otbiele,

Quelli erano absenti :

26. – Conte Giovanni Plesisi,
27. – Conte Dragoi Odrudina,
28. – Conte Miletta Rigani,
29. – Conte Giovanni Mustachi,
30. – Conte Miles Coccbagni,
31. – Conte Michaello Otpreis,
32. - Conte Toma Otcosta,
33. – Conte Vuisco Otbilossi,
34. – Conte Vigioravan Osgriginch,
35. – Conte Vulchegi Otusano,
36. – Conte Vuoin Otbalea,
37. – Conte Andria di Zuppa inferiore,
38. – Conte Mile Oteupe,
39. – Conte Romasso Otpegerizzi,
40. – Conte Stepan Racchucco,
41. – Conte Vule Ozzete Voivoda,
42. – Vuchossa Otrebiesa,
43. – Conte Andria Otplesivici,
43. – Popouno in Orasanina.

http://documents.tips/documents/knezevi-i-vojvode-pocetkom-xvii-vijeka.html

Nebo:
Добра ти је тема, Сол, него не стижем да истражујем.

Ево, за почетак, једна "сигурица":

Conte Nicola Neghusse, = вероватно његушки кнез Никола Богдановић од његушких Пуношевића. Божидар Вукчевић сматра да су његушки Богдановићи огранак Стањевића, потомци кефалије Николе из времена Црнојевића, а у крајњем - огранак Немањића.
Највероватније је то кнез Нико Раичев кога Болица исте године („Опис Скадарског санџака“) наводи као његушког главара.

Кнештво у Његушима постојало је још у средњем веку. Последњи староседелачки његушки кнезови били су Бркачићи. Од њих су кнештво наследили Пуношевићи - Богдановићи у 16. веку. У време када су Богдановићи преузели кнештво у Његушима, то је било звање у рангу војводског. До 16. века није било војвода у Његушима, а тада су ову титулу себи узели Богутовићи - Раичевићи, а она је почетком 18. века замењена сердарском, касније гувернадурском (Радоњићи). Напоредо, све то време постоје и његушки кнезови Богдановићи.

Amicus:
Сол, ја тек данас видим ову тему, требао си је можда поставити горе међу старе породице и племство, била би уочљивија?

Елем, можда није од вишка убацити и овај списак из 1620. године, на коме су потписници уротници, који се 11. новембра речене године окупише у Београду, под изгвором да ће платити султану данак, а који се том приликом договараше о рушењу турске власти у Србији, Босни, Херцеговини, Црној Гори и Албанији, а уз помоћ шпанског краља  папе, те како ће изгнати Турке из Европе и уништити их у Азији.

Нека од имена из овог списка могу се испратити и на твом списку из 1614. године.
Извор: ГЗМ, год. 21, књ. 2, 1909

Nebo:
Амико, а шта значе светитељска имена испред имена учесника скупа?

Nebo:
Conte Stipan Racuechi, Conte Stepan Racchucco:

према Вукчевићу, то би био љешански кнез Стјепан Расаовић или Расојевић (Корнет, Дражевина). Вукчевић наводи да су Расојевићи огранак љешанских Вукчевића. С друге стране, постоје Расаовићи (Раславовићи) у Горњем Загарачу, који су огранак Ђуричковића. Такође, раније је у Павковићима у суседству (Бјелопавлићи) живело и велико братство Рсојевића.
У „Опису Скадарског санџака“ међу главарима Љешанске нахије нема ни једног Стјепана, док је у Загарачу (Једноши) кнез био Тодор Вујачин.

Не знам може ли се Racuechi / Racchucco протумачити као Расаовић. Има у млетачким записима свакаквих брљања, нарочито при записивању њима не тако блиских словенских имена, али ми овај испис не звучи као лоша транскрипција презимена Расаовић / Расојевић. У оба случаја има врло јасан глас „к“ у другом слогу. Пре би био неки Раковић или Рацковић.

Видимо да се исти кнез Стјепан јавља и у документу из 1620. године. Овде као Raccucho.

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију