Порекло становништва > Хрватска - Република Српска Крајина

Тепљух/Тепљув - значење

(1/2) > >>

Зрно:
Ако ико има представу или убудуће сазна значење Тепљуха или народски речено Тепљува, нека се огласи. Претпостављам да је неки несловенски (влашки) назив за брдо или тако нешто.

Код Дрниша у Далмацији, испод планине Промине, налази се српско село Тепљух, кога често изговарају као Тепљув. Ту је некад био значај илирски и касније римски град Промона. Срби су у Тепљуху чинили велику већину становништва.

Све то не би било интересантно да такође не постоји један врх Тепљув код села Радошић-Убли у залеђу Каштела код Сплита. Случајно или не, у подножју Тепљува су српски засеоци, којих иначе нема много у Загори, јер је доминантно хрватска област. Да ли је можда постојао неки Тепљух у прапостојбини Херцеговини-Црној Гори?

Зрно:
Кужић у свом раду "Промјене топонима села Радошић" пише да се некад брдо Тепљув звало Градина, а да су нови назив дали становници Убала (Срби):

GRADINA - ime Gradina nosi brdo, najzapadniji dio sjevernog niza uzvisina. Ime je
dobilo po prastaroj suhozidnoj utvrdi čiji su ostaci vidljivi na vrhu brda. Na tom se vrhu
susreću međe sela Radošića, Ubala, Trolokava i Bogdanovića (negdašnjeg Sratoka). Brdo
se spominje, ali bez naznake imena, u opisu granica Radošića iz 14. stoljeća.
Posebnost je navođenje imena Tepljuv za isto brdo.
Vjerojatno mu je to drugo ime nadjenuo živalj iz Ubala, što nije čudno, jer se u dosta
slučajeva susreću dva imena za isti mjestopisni pojam.

Сад видим да је и ту градина-археолошки локалитет, слично Тепљуху код Дрниша.

StoDaNe:
Granica Turske Like iz 1550 je išla  od današnjeg Gospica na Udbina na Mazin na Srb.Glavna opasnost po turke je išla od Bihaca a između njih se nalazila ničija zemlja a jedno mesto na putu Bihac -Srb se zapravo zove Nebljuh odnosno Nebljusi.
Na popisu dalmacije nahija Sinj/Cetina popisana je zajedno sa nahijom Popina 1540 godine.Rat je trajao između 1537-1540 godine i vrlo verovatno su  vojnici/nomadi povučeni nazad na bezbedno od strane spahija iz like u nahiju cetina.
Godine 1550 na popisu nahije Sinj selo Tepljuh se javlja  ispred Splita pod imenom Tepljuh i Koprivna.Na popisu Petrovog Polja iz iste godine se javlja selo Tepljuh.
Inače spahije sinja su držale mnoga sela sa desne strane Krke a jedno od njih jeo bio cifluk Hamze Ljubuncica mezra pod imenom Cujak (današnje Cavoglave)u posedu posadnika tvrdjave Sinj,sledeći popis navodi selo Cujak pod imenom  Hotan,a kako se kao jedna od razrusenih tvrdjava navodi Hotun ili Kotun koja je možda bila u Lici (nisam 100 pošto siguran dali je bila u lici ili dalmaciji) po meni nema sumnje da su posle rata 1537-1540 mnogi vraćeni iz Like u Dalmaciju.
Uostalom Spaho u popisu nahija iz 1604 prevodi nahiju Nebljuh iz like kao Tepljuh.
Nadam se da je nekom pomoglo.

Зрно:
Ја још нисам открио из ког је то језика. Постоји и Капљух код Бос. Петровца, за кога исто има варијанта Капљув, као што је Тепљух-Тепљув. Има и Паљув код Задра и Паљух код Берана.

НиколаВук:
По Петру Скоку, Тепљух долази од придева "топао":

"topal, f topla (Vuk), baltoslav., sveslav. i praslav. pridjev (s korijenskim samoglasnikom o u slov. i bug., u sjevernim slavinama s pri-
jevojem e) = tépal (Brač) »tepidus (s kojim je pridjevom u prasrodstvu)«. Obrazovan je s pomoću sufiksa -l (upor. vesel, debel, obal) od praslav. korijena tep-, u prijevoju perfektuma top- (v. topiti). U današnjoj jezičnoj svijesti izgubio je vezu s kauzativom topiti »schmelzem i čini zasebnu svoju leksikologijsku porodicu. Oblik tepal se očuvao u čakavskim narječjima. Odatle toponim na -juh Tepljuh (Dalmacija)"

Навигација

[0] Индекс порука

[#] Следећа страна

Иди на пуну верзију