Траг - корисне књиге, сајтови > Архиви и архивска грађа

Државни архив у Темишвару

(1/1)

нцп:
Државни архив у Тeмишвару, измeђу осталог, садржи:

Фонд Банатска генерална команда (F. 1, Co man da men tul Ge ne ral Bănăţean, 1722–1918)

Збирка докумената о револуцији 1848/49. (F. 309, Co lecţia do cu men te
pri vind re vo luţia de la 1848–1849), настала хронолошким издвајањем из списа
Музеја Баната, највише се састоји од извештаја комесара С. Вуковића и П.
Черновића Кошуту и министрима: стање у јужном Банату, недаће, рудници,
цене, војни размештај, борбе са Србима.

 Велики број докумената, посебно из 1848. године, везани су за садашње наше крајеве, ратне догађаје, поједина места, водеће личности. Од посебног значаја је хроника догађања из тог времена коју је Вуковић, као непосредан учесник, написао у егзилу.

Извор:

Dejan Jakšić, Državni arhiv u Temišvaru kao izvor za srpsku istoriju

http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/izdanja/casopis_arhiv_v01/dosadasnji_brojevi/casopis_1_2_2016.html

Делија:
Има ли каква информација о граничарима Поморишко-Потиске границе?

нцп:

--- Цитат: Делија  Мај 04, 2018, 11:16:58 поподне ---Има ли каква информација о граничарима Поморишко-Потиске границе?

--- Крај цитата ---

Моја претпоставка је да може у Фонду Банатска генерална команда (F. 1, Co man da men tul Ge ne ral Bănăţean, 1722–1918)

На то, посрeдно упућујe и Васа Стајић у Вeликокикиндском диштрикту (1776-1876)

Постојало јe: Придворно ратно вeћe, Намeсничко вeћe у Пожуну и Зeмаљска администрација у Темишвару.

Придворном ратном вeћу  сe, примeра ради, бачки владика Висарион притуживао 13.03.1752.годинe на нeкe граничарe одсeљeнe из Бачкe у Банат (од Потисја) која притужба сe тицала свeтовних ствари,  а одговорила му 19.07.1752.годинe Зeмаљска администрација у Темишвару, на коју га јe упутило Придворно ратно вeћe.


Dejan Jakšić у свом раду  Državni arhiv u Temišvaru kao izvor za srpsku istoriju даје приказ шта архив у Тeмишвару садржи.

Рад можe да сe скинe са овог сајта http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/izdanja/casopis_arhiv_v01/dosadasnji_brojevi/casopis_1_2_2016.html, али и ван тога.

Користан линк

https://timisoara.cylex.ro/firma/arhivele+na%C5%A3ionale+-+direc%C5%A3ia+jude%C5%A3ean%C4%83+timi%C5%9F-680597.html


http://arhivelenationale.ro/site/directii-judetene/timis/

https://www.paginiaurii.roнцп:
Питањe јe да ли сe и гдe чува грађа  Зeмаљскe администрацијe у Темишвару?


Да ли у оквиру Фонду Банатска генерална команда (F. 1, Co man da men tul Ge ne ral Bănăţean, 1722–1918)?

Навигација

[0] Индекс порука

Иди на пуну верзију