View full version: Шарже и ординарије
1
  1. Дивљи човек у хералдици / Wild Man in Heraldry
  2. Звезда у хералдици / Star in Heraldry
  3. Фимбрираност
  4. Месец у хералдици - Crescent in Heraldry
  5. Коса греда, лента, превез... (Bend)
  6. Прободена глава / Impaled head
  7. Стуб / Pale
  8. Сунце у хералдици / Sun in Heradlry
  9. Орлово крило / Eagle's Wing